คำศัพท์ Forex ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง?

Published on November 22, 2023

ก่อนการเทรด ฟอเร็กซ์ ควรทำความคุ้นเคยเกี่ยวกับคำศัพท์ Forex ที่มีความจำเป็นต่อการเทรดอย่างมาก นัก Trader ที่ดีควรเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะเพื่อเข้าใจตัวย่อและความหมายเป็นอย่างไร หากใครเป็นมือใหม่เริ่มลงทุนเป็นครั้งแรกยิ่งต้องรู้ เพื่อลดความสับสนเมื่อเข้าสู่ Platform การเทรดอย่างจริงจังและได้ผลลัพธ์ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีคำศัพท์ Forex คำไหนบ้างที่เราต้องทำความเข้าใจเยอะ ๆ ก่อนเทรด

Trader มือใหม่ก่อนลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ Forex ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่ Trader จำเป็นต้องทราบเพื่อลดความสับสนและเข้าใจในความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำศัพท์ฟอเร็กซ์สำหรับมือใหม่ที่ควรรู้

 • Currency Pair คู่เงิน หมายถึง คำที่ถูกเรียกเมื่อมีการซื้อขายคู่สกุลเงิน เพื่อต้องการเปรียบเทียบกับสกุลเงินนั้น ๆ เช่น EUR/USD
 • Bid หมายถึง ราคาที่ Trader หรือนักลงทุนมีความต้องการที่จะซื้อ คือราคาที่ Trader พร้อมจะซื้อ
 • Ask หมายถึง ราคาที่ Trader หรือนักลงทุนมีความต้องการที่จะขาย คือความพร้อมที่ Trader จะขาย
 • Pip หมายถึง ค่าความเปลี่ยนแปลงที่มีราคาน้อยที่สุด ซึ่งระบุหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
 • Spread หมายถึง ค่าความเปลี่ยนแปลงของ bid และ ask

ในวงการเทรด คำศัพท์ Forex ที่เห็นบ่อย ๆ คืออะไร?

สิ่งที่สำคัญไม่ต่างจากผลกำไรที่ต้องของ Trader แต่ละคนคือทำความเข้าใจเกี่ยวเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ Forex มีผลต่อความสำเร็จในการเทรดอย่างมาก ในวงการ Trade เรื่องคำศัพท์มีความสำคัญไม่น้อย โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เรามักจะพบเห็นได้บ่อยมาก เมื่อเข้าสู่ Platform อย่างจริงจังมักจะพบกับคำศัพท์เหล่านี้

 • Dealer หมายถึงบริษัทหรือบุคคลที่ทำการเปิดการซื้อขายกับตลาดเพื่อที่จะได้รับค่าอตอบแทนเป็นผลกำไรจากค่า spread
 • EURO หมายถึง สกุลเงินยูโรหรือมีตัวย่อว่า EUR
 • EOD หมายถึง รายการซื้อขายตามราคาที่กำหนดไว้และสิ้นสุดในวัน ปกติจะเป็นช่วงเวลา 5PNET
 • ECB หมายถึง ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป
 • Day Trader หมายถึง เปิดทำการซื้อขายภายในระยะเวลา 1 วัน
 • Bear Market หมายถึง ช่วงตลาดขาลงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคาอ่อนตัวลง
 • Margin หมายถึง จำนวนเงินที่นำมาใช้ประกันในการเปิดออเดอร์
 • Maturity หมายถึง วันที่หมดสัญญาในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน
 • Loss หมายถึง ยอดกำไรขาดทุนในการซื้อขายที่ยังไม่ได้ปิด
 • Take Profit หมายถึง จุดที่กำหนดไว้เพื่อทำกำไร

พื้นฐานของคำศัพท์ Forex ที่มือใหม่ควรรู้คืออะไร?

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์ให้มีความเป็นมืออาชีพ ควรศึกษาและทำความเข้าใจพื้นฐานของคำศัพท์ Forex เพื่อผลประโยชน์ต่อ Trader ทุกท่าน ควรเริ่มต้นสร้างประสบการณ์ทำความเข้าใจพื้นฐานการเทรด รู้จักความหมายคำศัพท์ใน FX เพื่อโอกาสสำคัญของการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะคำเหล่านี้

 • คู่สกุลเงิน หมายถึง การเทรดฟอเร็กซ์เป็นการเทรดสกุลเงิน จึงประกอบไปด้วยคู่เงินหลักและสกุลเงินรอง ตัวอย่างเช่น EUR/USD = 21228 หมายความว่า EUR สกุลเงินหลักคือสกุลเงินยูโร , USD สกุลเงินรองคือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
 • ล็อตหรือ LOT คือ หน่วยสัญญาที่ใช้ในการเทรดหรือหน่วยวัดปริมาณที่ใช้นับคำสั่งซื้อขาย ตามหลักสากลการนับล็อตหรือขนาดสัญญาจะเป็นสกุลเงินหลักใน 1 ล็อต ถูกกำหนดเอาไว้ที่ 100,000 หน่วย นอกจากนี้ยังมีประเภทล็อตที่กำหนดไว้ดังนีั มินิล็อต = 10,000 หน่วย , ไมโครล็อต = 1,000 หน่วย , นาโนล็อต = 100 หน่วย
 • บาลานซ์ คือ การนับยอดรวมที่คำนวณได้จากธุรกรรมทั้งการฝากถอน เมื่อปิดคำสั่งจะต้องมียอดดเข้าออกที่ Balance กันทั้งสองฝั่ง

Trader ที่ดีควรรู้จักคำศัพท์ Forex สำคัญให้เยอะๆ

หากใครต้องการเป็น Trader มืออาชีพ ควรทำความรู้จักเกี่ยวกับคำศัพท์ Forex ให้หลากหลาย โดยเฉพาะคำที่มักจะพบได้บ่อยหรือคำที่ถูกพูดถึงกันมาก ทั้งนี้เพื่อต้องการลดความสับสนและมีสมาธิในการเทรดให้มากขึ้น การเป็นนักเทรดที่ดีต้องไม่มองข้ามคำศัพท์ที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการลงทุนของสภาวะตลาดดังนี้

 • Up Trend หมายถึง แนวโน้มขาขึ้น ลักษณะของราคามีการปรับตัวสูงขึ้น โดยดูจากจุดสูงสุดตำแหน่งใหม่ต้องสูงกว่าตำแหน่งเก่าและจุดต่ำสุดจุดใหม่ต้องต่ำกว่าจุดต่ำสุดตำแหน่งเก่า
 • Down Trend หมายถึง แนวโน้มขาลง ลักษณะของราคามีการปรับตัวต่ำลง โดยดูจากจุดสูงสุดตำแหน่งใหม่ต้องต่ำกว่าตำแหน่งเก่าและจุดต่ำสุดจุดใหม่ต้องต่ำกว่าจุดต่ำสุดตำแหน่งเก่า
 • Sideway หมายถึง แนวโน้มไปด้านข้าง ซึ่งเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ไม่แน่นอนและมีรูปแบบหรือทิศทางที่ไม่ชัดเจน เห็นถึงความไม่แน่นอนหรือความผันผวนชัดเจน

มือใหม่ นอกจากรู้จักคำศัพท์ Forex ต้องเข้าใจความหมายด้วย

ความสำคัญของการเรียนรู้คำศัพท์ Forex หลากหลาย ซึ่งมีไว้ให้เรียนรู้จำนวนมาก หากเป็นมือสมัครเทรดเริ่มต้นใหม่ ๆ จำเป็นต้องเรียนรู้เข้าใจถึงความหมายอย่างลึกซึ้ง แน่นอนว่าแต่ละคำศัพท์อาจเป็นคำยาก บางครั้งก็เป็นคำศัพท์ที่ดูเป็นทางการหรือควาหมายอาจต้องใช้วิธีคิดตามอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เห็นถึงความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นอย่างชัดเจนที่สุด หากเพิกเฉยต่อความรู้พื้นฐานที่ควรมีอาจส่งผลกระทบต่อ Trader มหาศาลก็เป็นได้ บางคำศัพท์อาจมีความหมายใกล้เคียงกันจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจเป็นหลักในการศึกษาคำศัพท์ FX

เรียนรู้คำศัพท์ Forex ความรู้ขั้นพื้นฐานที่ Trader ที่ดีจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะมือใหม่ยิ่งต้องรู้คำศัพท์พื้นฐาน เพื่อเข้าใจ Platform การเทรดมากขึ้น หากไม่รู้คำศัพท์พื้นฐานแม้แค่คำเดียว ยากที่จะเทรดหรือเข้าใช้งานบน Platform ได้อย่างถูกต้อง  หากใครไม่เคยผ่านการเทรดยิ่งเป็นผลเสียต่อเงินทุนมหาศาลแน่นอน ดังนั้นอยากซื้อขายมีผลกำไรควรรู้คำศัพท์ที่พบบ่อยให้เข้าใจก่อนเทรดยิ่งดี

สมัครสมาชิกเป็นเทรดเดอร์ พร้อมคำแนะนำจากโบรกเกอร์

เปิดบัญชีเทรด

crossmenu