วิเคราะห์ข่าวประจำวัน

Market Update Daily Date : 20-06-2024 > ธนาคารกลางนิวซีแลนด์รายงานตัวเลข GDP ออกมาในระดับ 0.2% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ปรับตัวแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 18.00 น. ธนาคารกลางอังกฤษรายงานอัตราดอกเบี้ย (Official Bank Rate) และเวลา 19.30 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ CHF ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน JPY และ GBP ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 20, 2024

Market Update Daily Date : 13-06-2024 > ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบี้ย (Federal Funds Rate) อยู่ในระดับ 5.50 % ซึ่งเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ และจากแถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงินส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวแข็งค่าขึ้น ทางด้านธนาคารกลางออสเตรเลียรายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวอ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) และรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน JPY, AUD และ NZD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 13, 2024

Market Update Daily Date : 07-06-2024 > ธนาคารกลางยุโรปรายงานการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (Main Refinancing Rate) อยู่ในระดับ 4.25 % ซึ่งเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทางด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ว่างงานเพิ่มมากขึ้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. ธนาคารกลางแคนาดารายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ในเวลาเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Employment Change) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 7, 2024

Market Update Daily Date : 06-06-2024 > ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Services PMI) ออกมาในระดับ 53.8 ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ในแนวโน้มที่ดี แต่ยังไม่ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวแข็งค่า ธนาคารกลางแคนาดารายงานปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Overnight Rate) ในระดับ 4.75% ซึ่งเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.15 น. รายงานการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (Main Refinancing Rate) และเวลา 19.30 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน CHF และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน NZD […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 6, 2024

Market Update Daily Date : 05-06-2024 ธนาคารกลางออสเตรเลียรายงานตัวเลข GDP ออกมาในระดับ 0.1% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน แต่ยังไม่ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อยู่ในแนวโน้มอ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.15 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) เวลา 20.45 น. ธนาคารกลางแคนาดารายงานอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Overnight Rate) และเวลา 21.00 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Services PMI) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน CHF และ JPYปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 5, 2024

Market Update Daily Date : 31-05-2024 ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP ออกมาในระดับ 1.3% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่ยังน้อยกว่าในครั้งก่อน บ่งชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่วนตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน บ่งชี้ให้เห็นถึงภาคการจ้างงานที่มีผู้ว่างงานเพิ่มมากขึ้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 16.00 น. ธนาคารกลางยุโรปรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI Flash Estimate) ของยูโรโซน เวลา 19.30 น. ธนาคารกลางแคนาดารายงานตัวเลข GDP และในเวลาเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล (Core PCE price index) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ CAD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน CHF และ GBP ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 31, 2024

Market Update Daily Date : 29-05-2024 ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุม (CB Consumer Confidence) ซึ่งจะวัดระดับค่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจออกมามากกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน บ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ธนาคารกลางออสเตรเลียรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ออกมาในระดับ 3.6% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวแข็งค่าขึ้น วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน CAD และ NZD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 29, 2024

Market Update Daily Date : 24-05-2024 ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน บ่งชี้ให้เห็นถึงภาคการจ้างงานที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากที่มีผู้มาขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลง รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายผลิต (Flash Manufacturing PMI) และดัชนีผู้จัดการฝ่ายบริการ (Flash Services PMI) ก็ออกมาในแนวโน้มเชิงบวก ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวแข็งค่า วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน AUD และ JPY ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 24, 2024

Market Update Daily Date : 23-05-2024 ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) และเวลา 20.45 น. รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายผลิต (Flash Manufacturing PMI) และดัชนีผู้จัดการฝ่ายบริการ (Flash Services PMI) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 23, 2024

Market Update Daily Date : 17-05-2024 ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่น้อยกว่าในครั้งก่อน แสดงให้เห็นถึงภาคการจ้างงานที่มีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงจากครั้งก่อน ส่งผลใหเสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) อยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อย ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 16.00 น. ธนาคารกลางยุโรปรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน JPY และ AUD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อย แต่ยังคงมองว่ามีโอกาสปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 17, 2024

Market Update Daily Date : 16-05-2024 ธนาคารกลางสหรัฐฯรายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ออกมาในระดับ 0.3% น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่วนดัชนีค้าปลีกสหรัฐฯ (Retail Sales) และดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) ก็ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน ออสเตรเลียรายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน ส่วนอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ออกมาในระดับ 4.1% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ว่างงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวอ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน NZD และ AUD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 16, 2024

Market Update Daily Date : 15-05-2024 ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานปัจจัยการผลิตดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ออกมาในระดับ 0.5% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน แต่ยังไม่ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กลับมาแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯรายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ดัชนีค้าปลีกสหรัฐฯ (Retail Sales) และดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน GBP ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 15, 2024

Market Update Daily Date : 09-05-2024 ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 18.00 น. ธนาคารกลางอังกฤษแถลงเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและอัตราดอกเบี้ย (Official Bank Rate) เวลา 19.30 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯรายงานผู้ขอสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ส่วนเวลา 22.00 น. แถลงการณ์ของนายแม็กเล็ม ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BOC Gov Macklem Speaks) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน JPY และ AUD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 9, 2024

Market Update Daily Date : 03-05-2024 สหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ตัวเลขออกมายังคงเท่ากับในครั้งก่อนแต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวอ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Employment Change) อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) และเวลา 21.00 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการ (ISM Services PMI) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ CHF ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 3, 2024

Market Update Daily Date : 01-05-2024 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบี้ย (Federal Funds Rate) ที่ระดับ 5.50% ทางด้านของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์แต่น้อยกว่าในครั้งก่อน และรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิตออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน บ่งชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่กำลังจะชะลอตัว ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน CHF และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน JPY ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 2, 2024

Market Update Daily Date : 18-04-2024 ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ บ่งชี้ให้เห็นถึงภาคการจ้างงานรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ธนาคารกลางอังกฤษรายงานดัชนียอดค้าปลีก (Retail Sales) ออกมาในระดับ 0.0% ซึ่งออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของแนวโน้มของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งค่าที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ ส่งผลให้สกุลเงินปอนด์ (GBP) ปรับตัวอ่อนค่า วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน CHF และ JPY ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 19, 2024

Market Update Daily Date : 18-04-2024 ออสเตรเลียรายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อนและรายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ออกมาในระดับ 3.8% น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ GBP ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 18, 2024

Market Update Daily Date : 17-04-2024 อังกฤษรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ออกมาในระดับ 3.2% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่ลดลงจากในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินปอนด์ (GBP) ปรับตัวแข็งค่า นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กล่าวในทำนองที่จำเป็นต้องเลื่อนกาปรับลดอัตราดอกเบี้ย ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 16.00 น. ยุโรปรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เวลา 21.30 น. สหรัฐฯ รายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน EUR ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 17, 2024

Market Update Daily Date : 11-04-2024 ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนออกมาในระดับ 0.4% และดัชนีราคาผู้บริโภครายปีออกมาในระดับ 3.5% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ธนาคารกลางแคนาดารายงานยังคงอัตราดอกเบี้ย (Overnight Rate) ที่ระดับ 5.0% ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.15 น. ยุโรปรายงานอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ใช้สําหรับการปล่อยสภาพคล่องให้ระบบธนาคาร (Main Refinancing Rate) และนโยบายทางการเงิน (Monetary Policy Statement) เวลา 19.30 น. สหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน(Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD c]t AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน EUR และ CHF ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 11, 2024

Market Update Daily Date : 10-04-2024 ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยังคงอัตตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.50% ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ปรับตัวแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เวลา 20.45 น. ธนาคารกลางแคนาดารายงานอัตราดอกเบี้ยและนโยบายทางการเงิน (BOC Rate Statement) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน JPY และ AUD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 10, 2024

Market Update Daily Date : 04-04-2024 สหรัฐฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP Non-Farm Employment Change) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน แต่รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ISM Services PMI) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะไม่กลับมาสูงกว่าเดิมได้ ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเล็กน้อย ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน(Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 4, 2024

Market Update Daily Date : 03-04-2024 เยอรมันรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ออกมาในระดับ 0.4% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่ยังคงเท่ากับในครั้งก่อน สหรัฐฯ รายงานตำแหน่งงานใหม่ของประเทศ ออกมาตรงกับที่คาดการณ์ไว้ ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.15 น. สหรัฐฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP Non-Farm Employment Change) เวลา 21.00 น. รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ISM Services PMI) และเวลา 23.10 น. คำกล่าวของนายพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ EUR ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน CHF และ CAD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 3, 2024

Market Update Daily Date : 28-03-2024 นายวอลเลอร์ (Waller) แห่งธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่ายังคงต้องจับตามองการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในขณะเดียวกันประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวในทิศทางตรงกันข้าม อาจส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผันผวน ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. แคนาดารายงานตัวเลข GDP ในเวลาเดียวกันสหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP และผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) เวลา 21.00 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขยอดขายบ้าน (Pending Home Sales) และรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Revised UoM Consumer Sentiment) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน CHF และ NZD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 28, 2024

Market Update Daily Date : 27-03-2024 สหรัฐฯ รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุม (Conference Board (CB) Consumer Confidence) วัดระดับค่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ เป็นดัชนีสำคัญที่คาดการณ์การใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตัวเลขที่ต่ำลงบ่งชี้ถึงการมองในแง่ลบของผู้บริโภค ออสเตรเลียรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ออกมาในระดับ 3.4% ซึ่งออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ออกเตรเลีย (AUD) ปรับตัวอ่อนค่า วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน GBP และ JPY ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 27, 2024

Market Update Daily Date : 22-03-2024 ธนาคารกลางอังกฤษยังคงอัตราดอกเบี้ย (Official Bank Rate) ที่ระดับ 5.25% สหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและบริการ (PMI) ยังคงอยู่ในแนวโน้มเชิงบวก ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.00 น. แถลงการณ์ของนายพาวเวลล์ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Chair Powell Speaks) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน NZD และ AUD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 22, 2024

Market Update Daily Date : 21-03-2024 ออสเตรเลียรายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อนส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวแข็งค่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.50% และแถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เงินเฟ้อยังคงควบคุมได้และยังคงพยายามควบคุมเงินเฟ้อระยะยาวให้อยู่ในเป้าหมายที่ลดลงไปได้ ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.00 น. อังกฤษรายงานอัตราดอกเบี้ย (Official Bank Rate) เวลา 19.30 น. สหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) และเวลา 20.45 น.สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและบริการ (PMI)อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 21, 2024

Market Update Daily Date : 20-03-2024 แคนาดารายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ออกมาในระดับ 0.3% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่มากกว่าในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อย ข่าวที่น่าจับตามองในเวลา 01.00 น. ธนาคารกลางสหรัฐฯ รายงานอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Funds Rate) และแถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน EUR ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน NZD และ JPY ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 20, 2024

Market Update Daily Date : 15-03-2024 สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดัชนียอดค้าปลีก (Retail Sales) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่มากกว่าในครั้งก่อน ส่วนตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวแข็งค่าในระยะสั้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) และเวลา 21.00 น. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนสหรัฐฯ (Prelim UoM Consumer Sentiment) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 15, 2024

Market Update Daily Date : 14-03-2024 สหรัฐฯ รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง (Crude Oil Inventory) ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.30 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดัชนียอดค้าปลีก (Retail Sales) และรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน NZD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 14, 2024

Market Update Daily Date : 08-03-2024 สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้และเท่ากับในครั้งก่อน ธนาคารกลางยุโรปยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับ 4.50% ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. แคนาดารายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ในเวลาเดียวกันสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Employment Change) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน NZD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 8, 2024

Market Update Daily Date : 07-03-2024 สหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่มากกว่าในครั้งก่อน แถลงการณ์ของนายพาวเวลล์ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Chair Powell Testifies) มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ย แคนาดายังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.00% ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.15 น. การจัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (Main Refinancing Rate)และนโยบายทางการเงิน (Monetary Policy Statement) ของธนาคารกลางยุโรป เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ NZD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 7, 2024

Market Update Daily Date : 06-03-2024 สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Service PMI) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน แต่ยังคงอยู่ในมุมมองเชิงบวก ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.15 น. สหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) เวลา 21.45 น. แคนาดารายงานอัตราดอกเบี้ย (Overnight Rate) และเวลา 22.00 น. แถลงการณ์ของนายพาวเวลล์ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Chair Powell Testifies) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน CHF ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 6, 2024

Market Update Daily Date : 01-03-2024 สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล (Core PCE price index) ออกมาตามที่คาดการณ์ไว้ในระดับ 0.4% และรายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ บ่งชี้ให้เห็นว่ามีผู้ว่างงานมากขึ้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 22.00 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) และรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อสภาพเศรษฐกิจ (Revised UoM Consumer Sentiment) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน JPY ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 1, 2024

Market Update Daily Date : 29-02-2024 สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP ออกมาในระดับ 3.2% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อย ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. แคนาดารายงานตัวเลข GDP ในเวลาเดียวกันสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล (Core PCE price index) และรายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน EUR ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 29, 2024

Market Update Daily Date : 28-02-2024 สหรัฐฯ รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CB Consumer Confidence) วัดระดับค่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน ซึ่งค่าตัวเลขที่ต่ำลงบ่งชี้ถึงการมองในแง่ลบของผู้บริโภคที่มี แต่ยังไม่ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่า ธนาคารกลางนิวซีแลนด์แถลงการณ์ยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ 5.50% เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ปรับตัวอ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน NZD และ AUD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 28, 2024

Market Update Daily Date : 23-02-2024 สหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน บ่งชี้ถึงภาคการจ้างงานของสหรัฐฯ กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Flash Manufacturing PMI) และฝ่ายบริการ (Flash Services PMI) ออกมาในแนวโน้มที่เป็นเชิงบวก ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อย วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ AUD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน CHF ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 23, 2024

Market Update Daily Date : 22-02-2024 ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) และเวลา 21.30 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Flash Manufacturing PMI) และฝ่ายบริการ (Flash Services PMI) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ CAD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 22, 2024

Market Update Daily Date : 21-02-2024 ออสเตรเลียรายงานดัชนีราคาค่าจ้าง (Wage Price Index) ออกมาในระดับ 0.9% ตามที่คาดการณ์ไว้แต่น้อยกว่าในครั้งก่อน ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อราคาผู้บริโภค ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.00 น. สหรัฐกล่าวเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน (FOMC Member Bostic Speaks) และเวลา 22.00 น. ยุโรปรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer confidence) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ AUD ปรับตัวแข็งค่าาสุดในวันนี้ ส่วยสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 21, 2024

Market Update Daily Date : 15-02-2024 อังกฤษรายงานตัวเลข GDP ออกมาในระดับ -0.1 ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ส่งผลให้ค่าเงินสเตอร์ลิงอังกฤษ (GBP) ปรับตัวอ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐรายงานดัชนียอดค้าปลีก (Retail Sales) ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) และในเวลาเดียวกันรายการผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ CHF ปรับตัวแข็งค่าาสุดในวันนี้ ส่วยสกุลเงิน CAD ปรับตัวอ่อนค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 15, 2024

Market Update Daily Date : 14-02-2024 สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต่อเดือนออกมาในระดับ 0.3% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเงินเฟ้อรายปีออกมาในระดับ 3.1% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่น้อยกว่าในครั้งก่อน สนับสนุนให้สกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 22.00 น. BOE Gov Bailey Speaks. คือการปราศรัยของผู้ว่าธนาคารแห่งอังกฤษ (Bank of England - BOE) ที่มีผลต่อตลาดการเงินและค่าเงินสเตอร์ลิงอังกฤษ (GBP)อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD, AUD และ JPY ปรับตัวแข็งค่าาสุดในวันนี้ ส่วยสกุลเงิน USD ยังอยู่ในแนวโน้มแข็งค่า มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 14, 2024

Market Update Daily Date : 09-02-2024 สหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน แสดงให้เห็นว่าภาคการจ้างงานกำลังฟื้นตัว เป็นปัจจัยสนับสนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. แคนาดารายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน JPY และ CHF ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 9, 2024

Market Update Daily Date : 08-02-2024 ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว หากตัวเลขเพิ่มขึ้นจะแสดงให้เห็นว่ามีผู้ว่างงานมากขึ้น แต่หากตัวเลขออกมาลดลงจะส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่า วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน EUR และ CHF ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน JPY ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 8, 2024

Market Update Daily Date : 07-02-2024 นิวซีแลนด์รายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) ออกมามมากกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน และรายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) ออกมาในระดับ 4.0% น้อยว่าที่คาดการณ์ไว้แต่มากกว่าในครั้งก่อน เป็นปัจจัยสนับสนุนให้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ปรับตัวแข็งค่า วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน JPY ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 7, 2024

Market Update Daily Date : 02-02-2024 สหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Employment Change) และรายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 2, 2024

Market Update Daily Date : 01-02-2024 สหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และยังคงอัตราดอกเบี้ย (Federal Funds Rate) ไว้ในระดับ 5.50% เป็นปัจจัยสนับสนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.00 น. อังกฤษรายงานอัตราดอกเบี้ย ส่วนเวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) และในช่วง 22.00 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ยังคงแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน AUD และ EUR ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มมอยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 1, 2024

Market Update Daily Date : 31-01-2024 ออสเตรเลียรายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ออกมาในระดับ 3.4% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน ส่งผลทำให้สกุลเงินปรับตัวอ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.15 น. สหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) และเวลา 20.30 น. สหรัฐรายงานตัวเลขดัชนีอัตราค่าจ้างแรงงาน (Employment Cost Index) ในเวลาเดียวกันแคนาดารายงานตัวเลข GDP อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มมอยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 31, 2024

Market Update Daily Date : 26-01-2024 สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP ออกมาในระดับ 3.3% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์แต่น้อยกว่าในครั้งก่อน และรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน แสดงให้เห็นว่ามีประชากรว่างงานขอรับสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวอ่อนค่าเล็กน้อย ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล (Core PCE price index) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน CHF ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน EURและ NZD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มมอยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 26, 2024

Market Update Daily Date : 25-01-2024 สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ออกมาในระดับ 50.3 ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน บ่งชี้ให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.15 น. รายงานการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (Main Refinancing Rate) และเวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP และรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน CHF และ JPY ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มมอยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 25, 2024

Market Update Daily Date : 24-01-2024 นิวซีแลนด์รายงานอัตราเงินเฟ้ออกมาในระดับ 0.5% เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แต่น้อยกว่าในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ปรับตัวอ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 15.15 น. ยูโรโซนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) และเวลา 21.45 น.แคนาดารายงานอัตราดอกเบี้ย ในเวลาเดียวกันสหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ GBP ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน AUD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 24, 2024

Market Update Daily Date : 19-01-2024 สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในภาคการจ้างงาน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 22.00 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค(Prelim UoM Consumer Sentiment) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน EUR ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน JPY และ NZD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มมอยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 19, 2024

Market Update Daily Date : 18-01-2024 สหรัฐฯ รายงานดัชนียอดค้าปลีก (Retail Sales) ออกมาในระดับ 0.6% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ออสเตรเลียรายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์แต่น้อยกว่าในครั้งก่อน ส่งผลทำให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ EUR ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน CHF ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มมีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าเพื่อรอกลับตัวแข็งค่าอีกครั้ง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 18, 2024

Market Update Daily Date : 17-01-2024 แคนาดารายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) รายเดือนออกมาในระดับ -0.3% ซึ่งน้อยกว่าในครั้งก่อนเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ปรับตัวอ่อนค่า สหรัฐฯ รายงานดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์ก (Empire State Manufacturing Index) ออกมา -43.7 ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวอ่อนค่าในระยะสั้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนียอดค้าปลีก (Retail Sales) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน AUD และ JPY ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มอยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 17, 2024

Market Update Daily Date : 12-01-2024 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ปัจจุบันคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 3.2% ซึ่งคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงยู่ในระดับ 2% ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) รายเดือนและรายปี ในเวลาเดียวกันรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน CHFปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 12, 2024

Market Update Daily Date : 11-01-2024 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ปัจจุบันคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 3.2% ซึ่งคาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงยู่ในระดับ 2% ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) รายเดือนและรายปี ในเวลาเดียวกันรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ AUD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 11, 2024

Market Update Daily Date : 10-01-2024 ออสเตรเลียประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ออกมาในระดับ 4.3% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ส่งผลทำให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวแข็งค่าขึ้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 21.15 น. มีการปราศัยของผู้ว่าธนาคารแห่งอังกฤษ (Bank of England - BOE) ที่มีผลต่อตลาดการเงินและค่าเงินสเตอร์ลิงอังกฤษ (GBP) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน JPY ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 10, 2024

Market Update Daily Date : 05-01-2024 สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) ออกมาในเชิงบวกรายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน บ่งชี้ให้เห็นถึงภาคการจ้างงานของสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัว ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Employment Change) และอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)ในเวลาเดียวกันแคนาดารายงานอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) และการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน JPY ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 5, 2024

Market Update Daily Date : 04-01-2024 สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) ออกมาในระดับ 47.4 ซึ่งออกมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน บ่งชี้ถึงภาคการผลิตที่กำลังฟื้นตัว ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าในระยะสั้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.15 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) และเวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD, AUDและ CAD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน JPY ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 4, 2024

Market Update Daily Date : 03-01-2024 สหรัฐฯ รายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Final Manufacturing PMI) ออกมาในระดับ 47.9 ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน บ่งชี้ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตที่กำลังชะลอตัว ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 22.00 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต (ISM Manufacturing PMI) และประกาศตำแหน่งงานใหม่ของสหรัฐฯ รายเดือน (JOLTS Job Openings) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD, GBP และ EURปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน JPY และ AUD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 3, 2024

Market Update Daily Date : 22-12-2023 สหรัฐฯ รายงานตัวเลข Final GDP ออกมาในระดับ 4.9% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ส่วนตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมามากกว่าในครั้งก่อนแต่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. แคนาดารายงานตัวเลข GDP ในเวลาเดียวกันสหรัฐฯ รายงานรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล (Core PCE Price Index) และเวลา 22.00 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Sentiment Index) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน JPY และ AUD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 22, 2023

Market Update Daily Date : 21-12-2023 สหรัฐฯ รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุม (CB Consumer Confidence) ออกมามากกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน บ่งชี้ว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจในอนาคตยังคงมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นไปด้วย ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลข Final GDP และผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ AUD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 21, 2023

Market Update Daily Date : 20-12-2023 ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 22.00 น. สหรัฐฯ รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุม (CB Consumer Confidence) และรายงานยอดขายบ้าน อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ JPY ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน CAD และ EUR ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 20, 2023

Market Update Daily Date : 15-12-2023 ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ตามที่คาดการณ์ จะยังคงใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดต่อไปอีกระยะหนึ่ง และจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากมีการบ่งชี้ถงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อ สหรัฐฯ รายงานดัชนียอดค้าปลีก (Retail Sales) ออกมาในระดับ 0.3% และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน บ่งชี้ถึงภาคการจ้างงานที่กำลังฟื้นตัว ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 21.45 น. สหรัฐฯ รายงานค่าประมาณล่วงหน้าของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Flash Manufacturing PMI) และฝ่ายบริการ (Flash Services PMI) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ CHF ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน EUR และ GBP ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 15, 2023

Market Update Daily Date : 14-12-2023 สหรัฐฯ ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับ 5.50% เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) (PPI) ออกมาในระดับ 0.0% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงตามเป้าหมาย ส่งผลทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวอ่อนค่า ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 19.00 น. อังกฤษรายงานอัตราดอกเบี้ยคาดการณ์ว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ส่วนเวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานดัชนียอดค้าปลีก (Retail Sales) และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD, JPY และ AUD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน USD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 14, 2023

Market Update Daily Date : 13-12-2023 สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนต่อเดือนออกมาในระดับ 0.1% สนับสนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า อังกฤษรายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) ออกมาในระดับ -0.3% ส่งผลทำให้สกุลเงินปอนด์ปรับตัวอ่อนค่าลง ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และ Core PPI รายเดือนอาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน NZD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 13, 2023

Market Update Daily Date : 08-12-2023 สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้แต่มากกว่าในครั้งก่อน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นภาคการจ้างงานยังคงชะลอตัว ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Employment Change) และรายงานตัวเลขอัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ CAD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน NZD และ CHF ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 8, 2023

Market Update Daily Date : 07-12-2023 สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ซึ่งเป็นข่าวที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอเมริกาว่าจะส่งผลต่อสกุลเงินดอลลาร์อย่างไรต่อไป ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน EUR ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 7, 2023

Market Update Daily Date : 06-12-2023 สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (ISM Service PMI) ออกมาในระดับ 52.7 ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน บ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจของภาคบริการโดยทั่วไปถือว่ามีการขยายตัว ออสเตรเลียรายงานตัวเลข GDP ออกมาในระดับ 0.2% ซึ่งออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียกำลังชะลอตัวลง/span> ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.15 น. ADP Non-Farm Employment Change และเวลา 22.00 น.แคนาดารายงานอัตราดอกเบี้ย อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน EUR ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 6, 2023

Market Update Daily Date : 30-11-2023 สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP ออกมาในระดับ 5.2% ซึ่งออกมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าในระยะสั้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น.แคนาดารายงานตัวเลข GDP ในเวลาเดียวกันสหรัฐฯ รายงานตัวเลขรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคพื้นฐานส่วนบุคคล (Core PCE price index) และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP และเวลา 22.05 มีการกล่าวจากธนาคารกลางอังกฤษ อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน EUR ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 1, 2023

Market Update Daily Date : 29-11-2023 ออสเรเลียรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ออกมาในระดับ 4.9% ซึ่งออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวอ่อนค่าลง นิวซีแลนด์ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับ 5.50% เพื่อความคุมอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ปรับตัวแข็งค่าขึ้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP และเวลา 22.05 มีการกล่าวจากธนาคารกลางอังกฤษ อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ JPY ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน AUD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | November 29, 2023

Market Update Daily Date : 24-11-2023 อังกฤษรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการออกมาในระดับ 50.5 บ่งชี้ว่าถึงภาวะที่ดีขึ้นในด้านบริการและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตออกมาในระดับ 46.7 ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน บ่งชี้ถึงภาวะฟื้นตัวในด้านภาคการผลิต ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 21.45 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการและ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน JPY และ NZD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน CAD อยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | November 24, 2023

Market Update Daily Date : 23-11-2023 สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) ออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน แสดงให้เห็นว่าภาคการจ้างงานของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 16.30 น. อังกฤษรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการและ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ JPY ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน USD อยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | November 23, 2023

Market Update Daily Date : 22-11-2023 แคนนาดาประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาในระดับ 3.5% ซึ่งลดลงกว่าในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาปรับตัวอ่อนค่าในระยะสั้น ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน (Unemployment Claims) และเวลา 22.00 น. รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Sentiment) อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว วิเคราะห์กราฟ Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน JPY และ NZD อยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าสุดในวันนี้ มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์อยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | November 22, 2023
crossmenu