เครื่องมือ Forex

ในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย Parabolic SAR (Stop and Reverse) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ใช้เพื่อระบุทิศทางของราคาและเวลาที่ควรเข้าและออกจากการซื้อขาย บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ Parabolic SAR ในรายละเอียด รวมถึงวิธีการใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์   การใช้งาน Parabolic SAR ในการเทรดฟอเร็กซ์ Parabolic SAR ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเทรดฟอเร็กซ์เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มและจุดกลับตัว วิธีการใช้งานหลักๆ มีดังนี้: การระบุทิศทางของแนวโน้ม: จุดของ Parabolic SAR จะอยู่ใต้ราคาตลาดในแนวโน้มขาขึ้น และจะอยู่เหนือราคาตลาดในแนวโน้มขาลง นักเทรดสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันทิศทางของการเทรด การกำหนดจุดเข้าซื้อขาย: เมื่อจุด Parabolic SAR เปลี่ยนจากเหนือราคามาอยู่ใต้ราคา อาจเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะซื้อ (Long Position) ในทางกลับกัน หากจุด Parabolic SAR เปลี่ยนจากใต้ราคามาอยู่เหนือราคา อาจเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะขาย (Short Position) การตั้งจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss): Parabolic SAR สามารถใช้ในการกำหนดระดับการหยุดขาดทุนโดยการย้ายจุด SAR ตามราคาไปเรื่อยๆ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 25, 2024

ในการวิเคราะห์และเทรดตลาดการเงิน มีเครื่องมือทางเทคนิคมากมายที่นักเทรดนิยมใช้ หนึ่งในนั้นคือ Average True Range (ATR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถประเมินความผันผวนของราคา และใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะอธิบายถึงความหมาย วิธีคำนวณ รวมถึงการประยุกต์ใช้ ATR ในการวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์เทรด Forex   ความสำคัญของ Average True Range (ATR) ในการใช้เทรด ForeCx Average True Range (ATR) คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนของราคาในตลาด โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน (True Range) ตลอดระยะเวลาที่กำหนด เช่น 14 วัน หรือ 20 วัน ประโยชน์ของการใช้ ATR ในการวิเคราะห์การเทรด ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความผันผวนของราคาในตลาดได้ ใช้ในการกำหนดระดับ Stop Loss ที่เหมาะสม เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการเทรด ช่วยในการกำหนดขนาดของตำแหน่งการเทรดที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อหาสัญญาณการเทรดได้   การคำนวณค่า Average True […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 13, 2024

On Balance Volume (OBV) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์และเทรดตลาดการเงิน Forex ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ OBV ตั้งแต่ความหมาย วิธีคำนวณ การนำไปใช้วิเคราะห์ รวมถึงข้อดีและข้อจำกัด ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ OBV ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ On Balance Volume (OBV) คืออะไร การวิเคราะห์ทางเทคนิค On Balance Volume (OBV) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยใช้ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของราคา เพื่อวัดแรงซื้อขายและทิศทางของตลาด แนวคิดพื้นฐานของ OBV แนวคิดพื้นฐานของ OBV คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาที่แท้จริงจะต้องมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สอดคล้องกัน เช่น ถ้าราคาเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายลดลง อาจเป็นสัญญาณของการฟอร์มตัวยอดที่ผิดปกติ ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาลดลงแต่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ก็อาจเป็นสัญญาณของการสะสมหุ้นของกลุ่มนักลงทุนใหญ่     การคำนวณค่า On Balance Volume (OBV) สูตรการคำนวณ OBV การคำนวณ OBV ทำได้โดยเปรียบเทียบราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบันกับแท่งเทียนก่อนหน้า แล้วนำปริมาณการซื้อขายมาบวกหรือลบกับค่า […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 12, 2024

Money Flow Index (MFI) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การไหลเวียนของเงินในตลาด พัฒนาขึ้นโดย Gene Quong และ Avrum Soudack โดยมีจุดประสงค์เพื่อวัดแรงซื้อขายและความต่อเนื่องของกระแสเงินที่ไหลเข้าและไหลออกจากหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่างๆ     ประโยชน์ของ Money Flow Index (MFI) ในการวิเคราะห์ตลาด Money Flow Index (MFI) ช่วยระบุสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ในตลาด รวมถึงการเกิด Divergence ระหว่างทิศทางของราคาและกระแสเงิน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาในอนาคต นอกจากนี้ MFI ยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขายและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการวิเคราะห์ตลาดอีกด้วย   องค์ประกอบหลักของ MFI สูตรการคำนวณ MFI ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้: Money Flow (กระแสเงิน): คำนวณจากผลคูณของราคาเฉลี่ย (Typical Price) และปริมาณการซื้อขาย (Volume) Typical Price (ราคาเฉลี่ย): คำนวณจาก […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 31, 2024

CCI หรือ Commodity Channel Index เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน พัฒนาขึ้นโดย Donald Lambert ในปี 1980 โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุการเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์   ประโยชน์ของ Commodity Channel Index (CCI) ในการวิเคราะห์ตลาด CCI มีประโยชน์ในการช่วยนักลงทุนระบุสัญญาณซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถบ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และการขายมากเกินไป (Oversold) ในตลาดได้ นอกจากนี้ CCI ยังใช้เป็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้มราคา (Trend Confirmation) และบ่งชี้การกลับตัวของราคา (Price Reversal) ได้อีกด้วย   สูตรและวิธีการคำนวณ CCI องค์ประกอบของสูตร CCI สูตรการคำนวณ CCI ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่: ราคาตลาดปัจจุบัน (Current Market Price) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา (Moving […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 30, 2024

Robot Trade หรือ Automated Trading คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แทนมนุษย์ตามชุดคำสั่งหรือกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจอิงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค, ปัจจัยพื้นฐาน หรือใช้โมเดลคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการหาสัญญาณเทรด Robot สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุม ประเภทของ Robot Trade Fully Automated Robots: ทำงานอัตโนมัติทั้งหมดตั้งแต่การวิเคราะห์ไปจนถึงการส่งคำสั่งเปิด-ปิดสถานะ Semi-Automated Robots: วิเคราะห์และแจ้งเตือนสัญญาณเทรด แต่ให้มนุษย์เป็นคนตัดสินใจส่งคำสั่งเอง Customizable Robots: ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง parameters หรือกลยุทธ์ของ Robot ได้เอง Black Box Robots: ไม่เปิดเผยกลไกการทำงานภายใน ผู้ใช้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้   เทคนิคการเทรดยอดนิยมสำหรับ Robot Trade Robot เทรดตามเทรนด์ (Trend Following) เป็นการเทรดไปตามทิศทางของราคา โดยใช้ technical indicators เช่น moving averages, breakouts เพื่อจับสัญญาณเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลง มักจะเน้นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว เป็นระบบที่ได้ผลดีในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน Robot […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 8, 2024

ตัวบ่งชี้ TMA เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มเทรดเดอร์มักจะเรียกกันว่าสามเหลี่ยมค่าเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีของการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบเรียบสองเท่าตามสูตรซึ่งทำงานได้ดีในการระบุทิศทางเพื่อหาความสัมพันธ์กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ TMA มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง สำหรับการเทรดฟอเร็กซ์จำเป็นต้องทราบองค์ประกอบหลากหลายเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการหาTMA ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่แบบสามเหลี่ยมและเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไม่น้อย โดยเป็นสูตรง่าย ๆ ในอัลกอริธึ่มใช้เพื่อคำนวณการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยสองครั้ง โดยมีหลักการคำนวณในครั้งแรกคือการหาราคาเฉลี่ยในแบบ SMA ครั้งที่สองคือการคำนวณค่าเฉลี่ยของ SMA ภายใน Timeframe หรือกรอบเวลาตามที่นักลงทุนเป็นผู้เลือก   วิธีใช้ตัวชี้วัด TMA บนแพลตฟอร์ม MT4 สำหรับวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ TMA บนแพลตฟอร์ม MT4 ซึ่งมีสองตัวเลือกภายในการตั้งค่าตัวบ่งชี้ โดยที่เทรดเดอร์สามารถเลือกปรับลักษณะเส้นได้ตามความต้องการ ระยะเวลาในที่นี้หมายถึงจำนวนแท่งหรือช่วงเวลาที่ตัวบ่งชี้ใช้เพื่อคำนวณซึ่งเป็นตัวแปรหลักส่งผลต่อความไวของเส้นตัวบ่งชี้ ส่วน นำไปใช้กับ นั้นหมายถึงจุดราคาบนแท่งเทียนที่ใช้เป็นตัวคำนวณ โดยมีตัวเลือกและจุดราคาที่เกี่ยวข้องให้เลือกเช่น 0-ปิด , 1-เปิด , 2-สูง , 3-ต่ำ , 4-ราคากลาง (HL/2) , 5-ราคาปกติ (HLC/3) , 6-การปิดถ่วงน้ำหนัก (HLCC/4) การหาตัวบ่งชี้ TMA สามารถช่วยให้เทรดเดอร์สามารถพิจารณาแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทั่วไป […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 13, 2024

Simple moving average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ มีตัวย่อว่า SMA โดยเป็นรูปแบบที่เหมาะใช้หาแนวรับ แนวต้าน ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย ที่ให้ความในแต่ละวันเท่ากันและไม่ค่อยจะแกว่งตัวไปตามราคาในปัจจุบัน จึงเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่บ่งบอกกับเราว่าราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง   เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA มีกี่แบบ? เมื่อพูดถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมสูงสุด ถือว่าเส้น SMA เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เคลื่อนไหวไปตามราคาเท่า ๆ กัน โดยทั่วไปแล้วความน่าเชื่อถือของแนวเส้นที่มีความยาวมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแนวสั้นแบบสั้น เพราะช่วยลดสัญญาณรบกวนและสะท้อนถึงแนวโน้มในระยะได้ผลที่ดีกว่าระยะสั้น ทั้งนี้แนวเส้นแบบระยะสั้นมีประโยชน์ในด้านการระบุแนวโน้มใหม่ การดูกรอบเวลาที่เราสามารถกำหนดตั้งค่าได้เองซึ่งมีกรอบเวลาต่างกันในแผนภูมิ เช่น 10 วัน ,  20 วัน , 50 วัน เพื่อเช็คว่ามีแนวโน้มอ่อนแอหรือแข็งแกร่งมากน้อยเท่าใด หากเราเลือกเปิดใช้งานในจำนวนวันมาก ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็นแนวโน้มระยะยาวของราคาได้ชัดเจนมากขึ้น     ประโยชน์การใช้งาน Simple Moving Average ประโยชน์การใช้งานของ Simple Moving Average อย่างแท้จริง คือการให้แนวเส้นที่ราบเรียบ และมีโอกาสเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงเพียงแค่ชั่วขณะเท่านั้น เทรดเดอร์หลายคนชอบการใช้งาน SMA รวมถึงนักวิเคราะห์ที่ทำงานกับแผนภูมิเพราะใช้งานเพื่อประโยชน์ของการเคลื่อนที่ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 11, 2024

อยากเทรด forex ให้เก่ง ๆ แนะนำว่าควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์ทุกคนมัดจะเลือกนำมาใช้งาน โดยเฉพาะ Metatrader4 กับ Metatrader5 ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องเจอและนิยมใช้งานมากที่สุดในตลาด แต่ทั้งสองเวอร์ชั่นนั้นมีความแตกต่างและมีข้อจำกัดบางประการ ทำความรู้จักกับ Metatrader4 Metatrader4 จัดว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ยอดนิยมที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ จุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มนี้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2005 ทำให้นักลงทุนหลายล้านคนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงตลาดการเงินได้โดยง่าย การซื้อขายสินทรัพย์ได้หลากหลายเช่น หุ้น ดัชนี สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ความหลากหลายของการใช้งานที่คล่องตัวและเป็นมิตรกับนักลงทุนทุกท่าน นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถปรับแต่อินเทอร์เฟซได้ตามที่ต้องการ จึงเป็นเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงที่ช่วยให้นักลงทุนทุกท่านปรับกลยุทธ์ได้ตามไลฟ์สไตล์การเทรดแต่ละคนได้อย่างง่าย   ทำความรู้จักกับ Metatrader5 Metatrader5 จัดว่าเป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่ได้รับการพัฒนามาจาก Metatrader4  ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2010 เวอร์นี้ถูกพัฒนาโดย MetaQuotes Software จึงเป็นฟังก์ชั่นที่เห็นถึงความพร้อมและการใช้งานสะดวก สามารถออกคำสั่งได้หลากหลายยิ่งขึ้นเช่น คำสั่ง Order, Timeframes , จำนวน  Indicator จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่า MT4 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ความหลากหลายของสินทรัพย์ครอบคลุมได้เยอะและเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับนักลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม   ความแตกต่างระหว่าง Metatrader5 กับ Metatrader4  เป็นอย่างไร อย่างที่ทราบกันดีว่าแพลตฟอร์มทั้ง […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 27, 2024

Moving Average (MA) คืออะไร เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือสำคัญทางการเทรดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้งานกันมาก หากใครชอบเทรดทองมักจะนำมาช่วยในการวิเคราะห์ถึง Gold Trend ในตลาดรวมถึงการเทรดสินทรัพย์ตัวอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี Moving Average (MA) คืออะไร ทำความรู้จัก Moving Average (MA) คืออะไร เส้นค่าเฉลี่ยของราคาในอดีต มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์อย่างมาก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะนำมาใช้ในตลาดฟอเร็กซ์อย่างมากและนำมาใช้ร่วมการวิเคราะห์กับตลาดสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ได้หลากหลาย สามารถหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่นิยมใช้งานกันเพราะจะได้ข้อมูลราคาที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างราบรื่นและเป็นราคาที่อัพเดทแบบ Realtime รูปแบบ MA ที่นิยมใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ SMA หรือ Simple Moving Average ซึ่งเป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีความผันผวนแบบสุ่มของราคาหุ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดจะลดลง EMA หรือ Exponential Moving Average การให้ค่าน้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาเดิมในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น TMA หรือ Triangular Moving Average คือวิธีการคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อหาค่าที่อยู่ตรงกลางหรือ medium แต่ประเภทนี้ Trader มักจะไม่นิยม หากเป็นมือใหม่มักจะหัดใช้กันมาก […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 31, 2024

MACD คืออะไร เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือสำคัญต่อเทรดเดอร์และเป็นอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าเป็น Most Popular เลยก็ว่าได้ เพราะมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค และประเมิณคุณลักษณะต่าง ๆ ของเทรนด์ได้ไม่ว่าจะเป็นทิศทางแนวไหน จัดว่าเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องรู้จักและใช้ให้เป็น ทำความรู้จัก MACD คืออะไร เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินชื่อ MACD คืออะไร มาบ้างแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องมือชี้วัดการเทรดที่ได้รับความนิยมซึ่งจัดอยู่ใน Indicator ประเภท Momentum Oscillator ทั้งนี้เป็นเครื่องมือสำคัญต่อเทรดเดอร์ทุกคน ซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตามการแกว่งตัวไปยังตำแหน่งสูงสุดและต่ำสุด การแสดงค่าแปรผันไปตามราคาเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยประเมินคุณลักษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีทิศทางในตลาดทั้งขาขึ้นและขาลง ความว่องไวของเทรนด์ ปริมาณเทรนด์ จึงเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เลือกใช้งานกันมากและพิจารณาความเป็นไปได้ในการกลับตัวของราคา     เหตุผลที่ควรเลือกใช้ MACD คืออะไร การเทรดในตลาดมีเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้งาน โดยส่วนมากการเหตุผลเลือกใช้ MACD คืออะไร การหาจุดที่ Moving Average ทั้งสองเส้นตัดกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการหาเส้นสัญญาณ ความสำคัญที่เทรดเดอร์มักจะเลือกใช้งานเพื่อต้องการให้ได้รับสัญญาซื้อขายที่แตกต่างกันโดยมีเงื่อนไขหลัก ดังนี้ หากอยู่ต่ำกว่าเส้น 0 และเส้นสัญญาณตัดกันเหนือเส้น หากเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้น Trader ควรหลีกเลี่ยงการซื้อหรือเปิดสัญญาระยะยาว หากอยู่เหนือกว่าเส้น […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 30, 2024

Fibonacci คืออะไร ตัวเลขทองคำที่ Trader สายลงทุนชื่นชอบและนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการหาจุดกลับตัว จัดว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมและเป็นลำดับเลขที่พบเจอได้ตามทั่วไป เมื่ออยู่ในตลาดการเทรดถูกนำมาเทียบเป็นสัดส่วนของการเคลื่อนที่จนถูกเรียกว่าเป็นสัดส่วนทองคำ มาดูกันดีกว่า Fibonacci คืออะไรกันแน่? Fibonacci คืออะไร เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อ Fibonacci มาแล้วบ้าง เมื่ออยู่ในตลาดการเทรดถูกนำมาเชื่อมเข้ากับ Number ที่มีความเชื่อมโยงเข้ากันและมีความหมายในแต่ละสัดส่วน เช่น 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ...จะเห็นได้ว่าสัดส่วนตัวเลขที่พบเป็นสัดส่วนทองคำ ในแวดวงการลงทุนจะใช้เป็นกฎเกณฑ์การเคลื่อนไหวของราคที่ดำเนินไปอย่างมีแบบแผน ทำให้การหาตัวเลขทองคำเหล่านี้มีผลต่อการซื้อขายสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเป็นมาของตัวเลขฟีโบนัชชี เกิดขึ้นในช่วงสมัยกลางยุโรป เชื่อกันว่าการเกิดขึ้นของฟีโบนัชชีถูกคิดค้นด้วยนักคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 400-200 ปีก่อนคริสตกาล และถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้ ความ Amazing ของอนุกรมตัวเลขไที่นำมาใช้ในการเทรดซึ่งเป็นสัดส่วนของกฎธรรมชาติเพื่อนำมาคาดการณ์หาแนวรับ แนวต้าน เป้าหมายราคา เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้าถึงจุดซื้อ จุดขาย ได้ดีรวมถึงการใช้ร่วมกับเครื่องมือที่หลากหลาย ประเภททั้งหมดของ Fibonacci คืออะไร แล้วมันมีกี่แบบ? เมื่อต้องการ Trade ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรทำความเข้าใจ Fibonacci คืออะไร มีกี่ประเภท เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งได้ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 26, 2024

EMA คืออะไร เครื่องมือที่ใช้ในการเทรดได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับการวิเคราะห์เพื่อระบุแนวโน้มและช่วยคาดการณ์การกลับตัวของราคาได้เร็ว มีประโยชน์อย่างมากในการเทรดฟอเร็กซ์ช่วงระยะเวลาสั้น แม้ว่าจะมี Complexity หรือผันผวนในตลาดมากแค่ไหนก็ตาม ทำความรู้จัก EMA คืออะไร ก่อนการเทรดควรทำความรู้จักกับ EMA คืออะไร มีชื่อเต็มว่า Exponential Moving Average หรือ EMA ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential การหาค่าเฉลี่ยที่มองถึงความสัมพันธ์ของราคาดัชนีย้อนหลังแบบถ่วงน้ำหนักในรูปแบบของเลขชี้กำลัง โดยอ้างอิงเฉพาะราคาสุดท้าย จึงเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์เพราะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวได้เร็วและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว ทำให้การวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นและค่าเส้น EMA เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้งานกันมาก คือ 5 , 10 , 25 , 50 หรือ 200 วัน เหตุผลที่ควรใช้ EMA คืออะไร ทำไมการเทรดจึงต้องใช้งาน EMA คืออะไร เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือช่วยให้การเทรดมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น การเลือกนำ EMA นำมาใช้งานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยในการทำนายทิศทางของตลาด ความสามารถในการตรวจจับอคติในการเทรดได้ แม้ว่าใน Calculation อาจเป็นเรื่องยากหรือมีความผันผวนในตลาดค่อนข้างสูงก็ตาม แต่เทรดเดอร์สามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้การเลือกนำ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 25, 2024

Divergence คืออะไร เป็นการส่ง Signal การกลับตัวของเทรนด์ซึ่งมีวิธีดูง่าย ๆ และทำงานร่วมกับ Indicator ได้ เพื่อหาทิศทางที่เคลื่อนไหวขัดแย้งกัน เพื่อการซื้อขายให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดของเทรนด์นั้น ๆ ได้อย่างงาม เมื่อคุณต้องการกำไรก้อนโต ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Divergence คืออะไร ทำความเข้าใจ Divergence คืออะไร เปรียบเสมือนเป็นความขัดแย้งของราคาและอินดิเคเตอร์ทาง Technical ซึ่งให้ค่าแสดงผลไปในทิศทางคนละแบบส่งผลทำให้การแสดงผลไม่สามารถชี้วัดและส่งสัญญาณที่ควรจะเป็นได้ หลายคนเข้าใจว่าเหตุการณ์แบบนี้คืออินดิเคเตอร์ทำงานผิดพลาด แต่สำหรับ Divergence สามารถบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปได้ดังนี้ ราคาปรับตัวลงอย่างแข็งแกร่ง หากอินดิเคเตอร์ไม่ได้ชี้ชัดเป็นราคาลงจนเกิดสัญญาณขัดแย้ง กลายเป็นสัญญาณขาขึ้นซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นชัดว่าราคาที่เห็นอาจไม่ถูกต้อง คาดการณ์ได้ว่าอาจมี Trend Line ที่จะเกิดการกลับตัวขึ้น ราคาปรับตัวลงแต่อินดิเคเตอร์ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นราคาขึ้นและเกิด Conflicting Signals เป็นขาลง จากเหตุการณ์นี้ยังแสดงให้เห็นว่าราคาที่กำลังบ่งชี้ให้เห็นว่ามีแนวโน้มเกิดการกลับตัวลงของราคา ราคาปรับตัวลงอย่างแข็งแกร่ง Indicator Tools ไม่ได้บ่งชี้ว่าไปในทิศทางเดียวกับราคา แต่เห็นถึงความแข็งแกร่งของขาลงและกลายเป็นสัญญาณขัดแย้ง แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มของราคายังไม่มีที่สิ้นสุดและมีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนไหวไปตามขาลงเช่นเดิม ราคาปรับลงแต่เครื่องมือไม่ได้ชี้ชัดว่าไปทิศทางเดียวกับราคา แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของราคาขาขึ้น จากเหตุการณ์นี้ที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของราคายังไม่มีที่สิ้นสุดและมีโอกาสที่จะตีกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ อินดิเคเตอร์ที่ใช้สังเกต Divergence คืออะไรบ้าง เมื่อต้องการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการใช้อินดิเคเตอร์สังเกต Divergence คืออะไรได้บ้าง อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้สังเกตบอก Momentum […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 24, 2024

Skilling โบรกเกอร์ชื่อดังเป็นผู้นำตลาดการเทรดที่มีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนจำนวนมาก ทั้งคู่สกุลเงิน ดัชนี หุ้น สามารถเลือกเครื่องมือการ Trade เข้าช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและเปิดโอกาสทำกำไรได้ง่าย ทำความรู้จัก Skilling โบรกเกอร์ Skilling เปิดบริษัทให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2016 นับว่าเป็น Broker รายแรก ๆ ของวงการที่ได้รับความสนใจและเติบโตเร็ว อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน CySEC , FSA , FCA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐานสากล ความหลากหลายของสินทรัพย์เปิดให้ซื้อขายมากกว่า 800 รายการ ไม่ว่าจะเป็นคู่สกุลเงิน หุ้น ดัชนี ทอง และอื่น ๆ ความน่าสนใจของการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการเทรดด้วยเครื่องมือเช่น MT4 , Skilling Trader ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาโดยโบรกเกอร์ ความคล่องตัวตลอดการเทรดอย่างมั่นใจ แม้ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่หรือเทรดเดอร์มืออาชีพ สำหรับบัญชีที่เปิดให้ใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ บัญชีทดลองหรือ DEMO ซึ่งเป็น Account ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการทดลองเทรดหรือการเรียนรู้ระบบการใช้งานเหมือนจริง โดยไม่ต้องเสี่ยงหรือสูญเสียเงิน ช่วยทำให้เข้าใจหน้าเว็บและเรียนรู้เครื่องมือต่าง […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 11, 2024

Quantum AI นวัตกรรมใหม่ของการซื้อขายบน Platform ใหม่ สามารถทำงานที่ต้องการและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วด้วย AI เทคโนโลยีใหม่เพื่อการทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานได้อย่างเหนือชั้น แม้ว่าการทำงานบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้บนเครื่องคอมเพิ่มผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริง มาทำความรู้จักกับ Quantum AI เพื่อการซื้อขายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรทำความรู้จักเกี่ยวกับ Quantum AI มีส่วนสำคัญอย่างไร ในความจริงเป็นตัวช่วยเรื่องการประมวลผลรูปแบบหนึ่งที่ทำบนเครื่องคอม โดยมี Working characteristics แตกต่างออกไปจากเครื่องคอมทั่วไปซึ่งทำบนคอมพิวเตอร์ควอนตัม ผลลัพธ์ที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าทำหน้าที่ในการประมวลผลได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งได้รับการยืนยันจากนักวิจัย เช่น การแยกตัวประกอบของเลขจำนวนเต็มที่มี Scale ใหญ่ได้ชัดเจน เนื่องจากการประมวลผลของควอนตัมมีรูปแบบละเอียด ด้วยสถานะข้อมูลของอะตอมจึงให้ค่าตัวเลขที่ชัดเจน จุดเด่นที่เหนือกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปคือ คิวบิตที่มีสถานะระหว่างการคำนวนได้หลายสถานะภายในเวลาเดียวกัน และคิวบิตสามารถเกิดการพัวพันกันได้พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาโจทย์ที่ยากภายในเวลาอันสั้น การพัฒนาควอนตัม เอไอ เพื่อการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักแล้วการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบความน่าจะเป็นที่หลากหลายยิ่งขึ้น หลักการทำงานของ Quantum AI ก่อนทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Quantum AI ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของ Software มีหน้าที่หลัก ๆ ดังนี้ การสร้าง Quantum Data ที่แสดงออกมาในรูปแบบ Multi-dimensional Array […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 10, 2024

Libertex โบรกเกอร์ที่เปิดให้ดำเนินการมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี อยู่ภายใต้การดูแลของ CySEC ให้บริการเทรดสินทรัพย์หลากหลายไม่มีเรียกเก็บค่า Commission และสเปรดการเทรดแคบ และมีแอพเทรดเป็นของตัวเองรองรับทั้งแอนดรอยด์และไอโอเอส เพื่อสะดวกต่อการเทรดได้ไม่จำกัด ทำความรู้จักเกี่ยวกับ Libertex คือใคร ทำความรู้จัก Libertex โบรกเกอร์ที่เปิดให้บริการมานาน โดยเริ่มต้นก่อตั้งขึ้นในปี 1997 มีอายุยาวนานกว่า 20 ปี มีฐานลูกค้าจากทั่วโลกมากกว่า 2.9 ล้านคน ชื่อเสียงที่ดำเนินการมานานจึงเป็นที่รู้จักทั่วโลกและได้รับรางวัล Guarantee คุณภาพมากกว่า 40 รางวัล ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้ซื้อขาย เช่น ปี 2020 รับรางวัล Best Trading Platform ความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ที่ได้รับการดูแลภายใต้ หน่วยงาน CySEC และมีมาตรฐานความปลอดภัยด้วยการแยกเงินทุนของลูกค้า ความหลากหลายของทรัพย์สินที่มีในรูปแบบ CFD เช่น หุ้น , ฟอเร็กซ์ , สกุลเงิน มีค่าสเปรดแคบ และมีแพลตฟอร์มของตนเองที่รองรับการติดตั้งบนมือถือได้ทุกระบบเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน การเปิดบัญชีมีให้บริการหลัก ๆ 2 […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 9, 2024

HFM โบรกเกอร์ยอดนิยมเป็นที่รู้จักกว้างขวาง เปิดให้บริการกว่า 13 ปี ให้บริการเทรดสินทรัพย์หลากหลายพร้อมทั้งข้อเสนอเอื้อประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ เพิ่มโอกาสเก็งกำไรได้ไม่ยาก เพิ่มศักยภาพในการซื้อขายด้วยรางวัลพิเศษและ Bonus มอบให้กับทุกคนอย่างต่อเนื่อง ทำความรู้จักกับโบรกเกอร์ HFM โบรกเกอร์ HFM แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมสูงสุด เดิมทีมีชื่อว่า HotForex ก่อตั้งบริษัทขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2009 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ไซปรัส ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน FCA , CySEC , DFSA , FSCA ซึ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายอย่างเข้มงวด มีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ได้มาตรฐานและมีรางวัลการันตีคุณภาพมากมายเช่น รางวัล European – Global Banking & Finance Review ปี 2020 , รางวัล International Investor Awards ปี 2020 รางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับสะสมมาโดยตลอดช่วยการันตีความมั่นคงของ Broker ได้อย่างดี ความน่าสนใจของประเภทบัญชีที่เปิดให้บริการมีดังนี้ บัญชีไมโคร […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 5, 2024

FXTM โบรกเกอร์มาแรงสุดในปีนี้ เพราะว่าก้าวขึ้นอันดับสูงสุด แพลตฟอร์มลงทุนที่เทรดเดอร์จำนวนมาก ไม่ว่าใครหน้าไหนก็สนใจเข้าร่วมซื้อขาย ด้วย Copy Trading Program สุดล้ำเข้าใจง่าย สะดวกในการ copy การเทรดของผู้อื่นเพื่อเทรดตามได้แบบออโต้ในเวลาและราคาเดียวกันอย่างง่ายดาย ทำความรู้จักกับ FXTM ทำความรู้จักกับ FXTM โบรกเกอร์ชื่อดังมีฐานลูกค้าจากทั่วโลกมากกว่า 4 ล้านคน โดยก่อตั้งบริษัทขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2011 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มอริเชียส รองรับทั้งหมด 18 ภาษารวมถึงภาษาไทย ด้วยชื่อเสียงและมีกระแสความนิยมจากเทรดเดอร์จำนวนมาก การพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งานได้ครอบคลุมมากที่สุด ความน่าเชื่อถือของบริษัทการันตีความมั่นคงอย่างสูง มีระบบแยกเงินของเทรดเดอร์ ซึ่งจะเก็บแยกจากเงินของบริษัทซึ่งเก็บไว้ยังธนาคารชั้นนำที่ยุโรปเพื่อความมั่นใจ นอกจากนี้ยังมี Compensation Insurance ให้กับลูกค้าสูงสุด 20,000 $ ความเป็นมืออาชีพของโบรกเกอร์ยังได้รับรางวัลการันตีมาแล้วหลากหลายเช่น ปี 2019 รางวัล BEST TRADING EXPERIENCE ความสะดวกสบายต่อการเทรดที่รองรับแพลตฟอร์มเทรดได้ 3 ประเภทคือ Application บนมือถือ การใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ iOS จึงสะดวกต่อการเทรดและยังรองรับเครื่องมือการเทรดเพิ่มฟังก์ชั่นใช้งานได้หลากหลาย Program […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX |

FBS โบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดให้บริการแบบ Global Online Trading มีฐานลูกค้ามากกว่า 190 ประเทศ จึงเป็นโบรกเกอร์มืออาชีพและเชื่อถือในมาตรฐานและเงื่อนไขเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้า สามารถเก็งกำไรสร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง ทำความรู้จักโบรกเกอร์ FBS คืออะไร ทำความรู้จักกับ FBS สุดยอดโบรกเกอร์มืออาชีพที่พร้อมให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายทั่วโลก เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2009 โดยเปิดให้บริการกว่า 190 ประเทศ มีฐานลูกค้าลงทะเบียนกว่า 27 ล้านและ Partner กว่า 400,000 ราย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เบลีซ เปิดให้บริการซื้อขายออนไลน์สินทรัพย์หลากหลาย เช่น สกุลเงิน เหล็ก หุ้น สามารถเข้าคู่สกุลเงินได้มากถึง 47 คู่ และ CFD ความน่าเชื่อถือของบริษัทได้รับการควบคุมโดย IFSC และปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเข้มงวดและโปร่งใสในทุกขั้นตอน สำหรับประเภทบัญชีที่เปิดให้บริการมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้ บัญชี Micro เป็นบัญชีที่ Start Up การฝากเงินขั้นต่ำ 1 $ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 3, 2024

Exness โบรกเกอร์คุณภาพสูงได้รับความนิยมในไทยสูงสุด สามารถตอบโจทย์ความต้องการ Trader ได้อย่างลงตัว มีสินทรัพย์ให้เลือกซื้อขายเยอะ รับรองความมั่นคงและปลอดภัยสูง มีฐานลูกค้ากว่า 400,000 ราย และรองรับหลายภาษา จึงเป็นแหล่งลงทุนที่พร้อมให้บริการตลอดวัน ทำความรู้จักกับ Exness โบรกเกอร์ Exness แพลตฟอร์มการซื้อขายได้รับความนิยมสูง บริษัทเริ่มเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2008 ภายใต้การดูแลควบคุมจากหน่วยงานใน Cyprus จึงมีฐานลูกค้าเข้ามาใช้บริการหลายแสนคนจากทั่วโลก โดยมีสินทรัพย์ให้เลือกเทรดหลายแบบเช่น หุ้น คู่สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ CFD ทั้งนี้เป็นแพลตฟอร์มทันสมัยสามารถใช้เครื่องมือช่วยเทรดง่ายขึ้นเช่น MT4 หรือ MT5 รวมถึงเครื่องมือการสร้างกราฟแบบต่าง ๆ ได้ครบถ้วน ประเภทบัญชีที่เปิดให้ซื้อขาย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ Standard บัญชีที่เหมาะกับการซื้อขายได้ทุกประเภท ไม่กำหนดขั้นต่ำ ค่า Leverage อาจสูงถึง 1:2000 ค่าสเปรดต่ำแต่บัญชีประเภทนี้ไม่มีค่าคอมมิชชั่น Standard Cent บัญชีที่เหมาะกับการซื้อขายได้ทุกประเภท สามารถเข้าถึง MT4, MT5 ได้แบบไม่มี Limit […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX |

eToro แพลตฟอร์มการซื้อขายแพลตฟอร์มการซื้อขายรายใหญ่ที่สุด ประสบการณ์ทำ Online Market ที่มีมาอย่างยาวนานและได้รับความนิยมสูงสุด สินทรัพย์ CFD ให้เลือกลงทุนหลายรายการ มีบัญชีจริงและบัญชีทดลองไว้ให้ใช้งานฟรี ทำความรู้จักกับ eToro eToro เริ่มต้นก่อตั้งบริษัทขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2007 โดยสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินด้วยการบุกเบิกตลาดในการเทรดแบบ Social Trading จึงกลายเป็นที่รู้จักของเหล่านักลงทุนอย่างมาก สามารถเลือกเทรดสินทรัพย์ได้หลากหลายประเภทให้ลงทุน ความพิเศษของการใช้แพลตฟอร์มนี้ ที่คุณสามารถ COPY การเทรดของคนอื่นได้ง่ายมาก เพื่อความสะดวกในการเทรดแบบไม่ต้องคำนวณเอง หากคุณพบใครเป็นมืออาชีพ แค่เรา Copy Trades พร้อมลงทุนตามได้ง่ายมาก รวมถึงการสร้างตัวตนให้กลายเป็นผู้นำเพื่อให้คนอื่นเลียนแบบการเทรดของคุณ เมื่อคุณเป็นผู้นำและมีคนคัดลอกเทรดของคุณจะได้สิทธิ์รับผลตอบแทน การเลือกใช้แพลตฟอร์มนี้ช่วยทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ที่ต้องการเป็นเรื่องง่ายและเพิ่มโอกาสทำผลกำไรได้ง่ายยิ่งขึ้น คุณสมบัติ eToro ที่น่าสนใจ การเลือกแลตฟอร์ม eToro เพื่อเทรดได้รับความนิยมไม่น้อย โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจ ดังนี้ Smart Portfolio เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจ เทรดเดอร์สามารถคัดลอกสินทรัพย์แบบต่าง ๆ หากคุณเลือกแพลตฟอร์มนี้จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่ยังไม่มีความชำนาญหรือกำลังเรียนรู้ขั้น Basic รวมถึงผู้ที่ไม่มีเวลาค้นหาข้อมูลหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ แต่ยังต้องการเพิ่มพอร์ตให้ได้เยอะที่สุด Popular Investor ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 28, 2023

AvaTrade โบรกเกอร์สัญชาติไอร์แลนด์ พร้อมให้บริการ เทรด Forex CFD รองรับหลายภาษาและมี Office กว่า 11 ประเทศทั่วโลก จึงเป็นโบรกเกอร์ที่มีบทบาทสำคัญในตลาดเงินออนไลน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่เทรดเดอร์ทุกคนที่เข้าร่วมเทรด ระบบจัดการเงินทุนของเทรดเดอร์อย่างมีระบบและปลอดภัยสูงสุด ทำความรู้จักกับ AvaTrade มาทำความรู้จักกับ AvaTrade ก่อนตัดสินใจลงทุน ด้วยชื่อเสียงที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2006 ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี เป็น Irish Brokers ที่ค่อนข้างจะมีบทบาทในตลาดอย่างมาก โดยมีสำนักงานใน 11 ประเทศ พร้อมให้บริการรูปแบบออนไลน์เทรดดิ้ง ความหลากหลายที่ลูกค้าสามารถเข้ามาร่วมลงทุนในตลาดมีให้เลือกเยอะ เช่น ฟอเร็กซ์ , หุ้น , CFD , ETF และสกุลเงินดิจิทัล เป็นต้น สำหรับ Trading fees ไม่สูง แต่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากไม่มีการเข้ามาใช้งาน ด้วยชื่อเสียงที่เปิดให้บริการมานานจึงเป็นที่รู้จักและได้รับรางวัลการันตีจากทั่วโลก เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพเช่น ปี 2021 ได้รับรางวัล Best […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX |
crossmenu