ความสำคัญของ Currency Correlation ในตลาดฟอเร็กซ์

Published on April 4, 2024

การศึกษาและเข้าใจ Currency Correlation เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับนักเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) โดยเฉพาะ เนื่องจากมันมีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายสกุลเงินต่างๆ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะสำรวจและสอนเกี่ยวกับความสำคัญของ Currency Correlation ในตลาดฟอเร็กซ์

 

Currency Correlation คืออะไร

Currency Correlation คืออะไร

Currency Correlation เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินที่ซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ ค่า Correlation มักจะอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 โดยที่ -1 หมายถึงความสัมพันธ์ตรงข้ามที่สมบูรณ์แบบ และ +1 หมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นบวกที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งค่า Correlation 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์

ประโยชน์ของ Currency Correlation

 • การลดความเสี่ยง: การทราบ Currency Correlation ช่วยให้นักเทรดสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ โดยการซื้อขายคู่เงินที่มี Correlation ติดลบสามารถช่วยในการลดความเสี่ยงเมื่อมีความผันผวนในตลาด
 • การสร้างกลยุทธ์การเทรด: ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินสามารถใช้ในการสร้างกลยุทธ์การเทรด เช่น การใช้คู่เงินที่มี Correlation สูงเพื่อลดความเสี่ยง หรือการเปรียบเทียบ Correlation ระหว่างหลายๆ คู่เงินเพื่อหาโอกาสการเทรดที่ดี

 

การเทรดคู่เงินที่มี Correlation

วิธีการใช้ Currency Correlation

 • การวิเคราะห์ Correlation: การใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ Correlation ระหว่างคู่เงิน เช่น การใช้กราฟหรือตาราง Correlation Matrix เพื่อเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน
 • การปรับแผนการเทรด: หลังจากที่ทราบค่า Correlation แล้ว นักเทรดสามารถปรับแผนการเทรดได้ตามความเหมาะสม โดยการเลือกที่จะทำการเทรดคู่เงินที่มี Correlation ตรงข้าม เพื่อลดความเสี่ยงหรือเพื่อหาโอกาสการเทรดที่ดีขึ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้เข้าใจ Currency Correlation มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้เข้าใจ Currency Correlation มากขึ้น

การเข้าใจและการใช้งาน Currency Correlation ในตลาดฟอเร็กซ์มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ ดังนั้น นอกจากข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้จะช่วยให้เข้าใจเรื่อง Currency Correlation ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

 1. การใช้งานในการวิเคราะห์เทรนด์

Currency Correlation สามารถใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์ของตลาด โดยการตรวจสอบ Correlation ระหว่างคู่เงินสามารถช่วยให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินในระยะยาว ถ้าเราพบว่าคู่เงินมี Correlation สูง นั่นหมายความว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือขายในเทรนด์นั้นๆ

 1. การจัดการความเสี่ยง

นอกจากนี้ Currency Correlation ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน การเลือกคู่เงินที่มี Correlation ตรงข้ามสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งการลงทุนในหลายคู่เงินที่มี Correlation ต่ำสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การวางแผนกลยุทธ์การเทรด

นักลงทุนสามารถใช้ Currency Correlation ในการสร้างกลยุทธ์การเทรด เช่น การเทรดคู่เงินที่มี Correlation ตรงข้ามเพื่อลดความเสี่ยง หรือการเปรียบเทียบ Correlation ระหว่างหลาย ๆ คู่เงินเพื่อหาโอกาสการเทรดที่ดี

 1. การเลือกคู่เงินในการเทรด

นักเทรดสามารถใช้ Currency Correlation เพื่อเลือกคู่เงินที่มี Correlation ตรงข้าม เพื่อเข้าซื้อหรือขายในทิศทางที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้มีโอกาสที่ดีในการทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์

 1. การใช้ Correlation Matrix

การใช้ Correlation Matrix เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ Currency Correlation โดยทำให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบค่า Correlation ระหว่างคู่เงินได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

 1. การใช้งานในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ

Currency Correlation มีความสำคัญในการวิเคราะห์และประมวลผลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบต่อคู่เงินต่าง ๆ การทราบ Correlation ระหว่างคู่เงินช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับการวางแผนการเทรดให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และข่าวสารที่เกิดขึ้นในตลาด

 1. การใช้งานในการลดความสับสน

Currency Correlation ช่วยลดความสับสนในการตัดสินใจในการเทรด โดยช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน และช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมั่นคงและมั่นใจ

 

เปิดบัญชีเทรดที่ ALPFOREX

 

Currency Correlation เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์และการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ การทราบและเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้งาน Currency Correlation เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดฟอเร็กซ์ได้อย่างมั่นคง

crossmenu