ในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจซื้อขาย Parabolic SAR (Stop and Reverse) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ใช้เพื่อระบุทิศทางของราคาและเวลาที่ควรเข้าและออกจากการซื้อขาย บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ Parabolic SAR ในรายละเอียด รวมถึงวิธีการใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการเทรดฟอเร็กซ์   การใช้งาน Parabolic SAR ในการเทรดฟอเร็กซ์ Parabolic SAR ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการเทรดฟอเร็กซ์เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มและจุดกลับตัว วิธีการใช้งานหลักๆ มีดังนี้: การระบุทิศทางของแนวโน้ม: จุดของ Parabolic SAR จะอยู่ใต้ราคาตลาดในแนวโน้มขาขึ้น และจะอยู่เหนือราคาตลาดในแนวโน้มขาลง นักเทรดสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันทิศทางของการเทรด การกำหนดจุดเข้าซื้อขาย: เมื่อจุด Parabolic SAR เปลี่ยนจากเหนือราคามาอยู่ใต้ราคา อาจเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะซื้อ (Long Position) ในทางกลับกัน หากจุด Parabolic SAR เปลี่ยนจากใต้ราคามาอยู่เหนือราคา อาจเป็นสัญญาณให้เปิดสถานะขาย (Short Position) การตั้งจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss): Parabolic SAR สามารถใช้ในการกำหนดระดับการหยุดขาดทุนโดยการย้ายจุด SAR ตามราคาไปเรื่อยๆ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 25, 2024

ในการวิเคราะห์และเทรดตลาดการเงิน มีเครื่องมือทางเทคนิคมากมายที่นักเทรดนิยมใช้ หนึ่งในนั้นคือ Average True Range (ATR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถประเมินความผันผวนของราคา และใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะอธิบายถึงความหมาย วิธีคำนวณ รวมถึงการประยุกต์ใช้ ATR ในการวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์เทรด Forex   ความสำคัญของ Average True Range (ATR) ในการใช้เทรด ForeCx Average True Range (ATR) คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนของราคาในตลาด โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน (True Range) ตลอดระยะเวลาที่กำหนด เช่น 14 วัน หรือ 20 วัน ประโยชน์ของการใช้ ATR ในการวิเคราะห์การเทรด ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความผันผวนของราคาในตลาดได้ ใช้ในการกำหนดระดับ Stop Loss ที่เหมาะสม เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการเทรด ช่วยในการกำหนดขนาดของตำแหน่งการเทรดที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อหาสัญญาณการเทรดได้   การคำนวณค่า Average True […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 13, 2024

On Balance Volume (OBV) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์และเทรดตลาดการเงิน Forex ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ OBV ตั้งแต่ความหมาย วิธีคำนวณ การนำไปใช้วิเคราะห์ รวมถึงข้อดีและข้อจำกัด ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ OBV ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ On Balance Volume (OBV) คืออะไร การวิเคราะห์ทางเทคนิค On Balance Volume (OBV) เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยใช้ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของราคา เพื่อวัดแรงซื้อขายและทิศทางของตลาด แนวคิดพื้นฐานของ OBV แนวคิดพื้นฐานของ OBV คือ การเปลี่ยนแปลงของราคาที่แท้จริงจะต้องมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สอดคล้องกัน เช่น ถ้าราคาเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายลดลง อาจเป็นสัญญาณของการฟอร์มตัวยอดที่ผิดปกติ ในทางตรงกันข้าม ถ้าราคาลดลงแต่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ก็อาจเป็นสัญญาณของการสะสมหุ้นของกลุ่มนักลงทุนใหญ่     การคำนวณค่า On Balance Volume (OBV) สูตรการคำนวณ OBV การคำนวณ OBV ทำได้โดยเปรียบเทียบราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบันกับแท่งเทียนก่อนหน้า แล้วนำปริมาณการซื้อขายมาบวกหรือลบกับค่า […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 12, 2024

Money Flow Index (MFI) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การไหลเวียนของเงินในตลาด พัฒนาขึ้นโดย Gene Quong และ Avrum Soudack โดยมีจุดประสงค์เพื่อวัดแรงซื้อขายและความต่อเนื่องของกระแสเงินที่ไหลเข้าและไหลออกจากหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่างๆ     ประโยชน์ของ Money Flow Index (MFI) ในการวิเคราะห์ตลาด Money Flow Index (MFI) ช่วยระบุสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) ในตลาด รวมถึงการเกิด Divergence ระหว่างทิศทางของราคาและกระแสเงิน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัวของราคาในอนาคต นอกจากนี้ MFI ยังสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขายและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการวิเคราะห์ตลาดอีกด้วย   องค์ประกอบหลักของ MFI สูตรการคำนวณ MFI ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักดังนี้: Money Flow (กระแสเงิน): คำนวณจากผลคูณของราคาเฉลี่ย (Typical Price) และปริมาณการซื้อขาย (Volume) Typical Price (ราคาเฉลี่ย): คำนวณจาก […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 31, 2024

CCI หรือ Commodity Channel Index เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดการเงิน พัฒนาขึ้นโดย Donald Lambert ในปี 1980 โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุการเบี่ยงเบนของราคาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์   ประโยชน์ของ Commodity Channel Index (CCI) ในการวิเคราะห์ตลาด CCI มีประโยชน์ในการช่วยนักลงทุนระบุสัญญาณซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถบ่งชี้สภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และการขายมากเกินไป (Oversold) ในตลาดได้ นอกจากนี้ CCI ยังใช้เป็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้มราคา (Trend Confirmation) และบ่งชี้การกลับตัวของราคา (Price Reversal) ได้อีกด้วย   สูตรและวิธีการคำนวณ CCI องค์ประกอบของสูตร CCI สูตรการคำนวณ CCI ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่: ราคาตลาดปัจจุบัน (Current Market Price) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา (Moving […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 30, 2024

Robot Trade หรือ Automated Trading คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แทนมนุษย์ตามชุดคำสั่งหรือกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจอิงกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค, ปัจจัยพื้นฐาน หรือใช้โมเดลคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนในการหาสัญญาณเทรด Robot สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุม ประเภทของ Robot Trade Fully Automated Robots: ทำงานอัตโนมัติทั้งหมดตั้งแต่การวิเคราะห์ไปจนถึงการส่งคำสั่งเปิด-ปิดสถานะ Semi-Automated Robots: วิเคราะห์และแจ้งเตือนสัญญาณเทรด แต่ให้มนุษย์เป็นคนตัดสินใจส่งคำสั่งเอง Customizable Robots: ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง parameters หรือกลยุทธ์ของ Robot ได้เอง Black Box Robots: ไม่เปิดเผยกลไกการทำงานภายใน ผู้ใช้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้   เทคนิคการเทรดยอดนิยมสำหรับ Robot Trade Robot เทรดตามเทรนด์ (Trend Following) เป็นการเทรดไปตามทิศทางของราคา โดยใช้ technical indicators เช่น moving averages, breakouts เพื่อจับสัญญาณเทรนด์ขาขึ้นหรือขาลง มักจะเน้นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว เป็นระบบที่ได้ผลดีในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน Robot […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 8, 2024

ตัวบ่งชี้ TMA เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มเทรดเดอร์มักจะเรียกกันว่าสามเหลี่ยมค่าเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีของการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบเรียบสองเท่าตามสูตรซึ่งทำงานได้ดีในการระบุทิศทางเพื่อหาความสัมพันธ์กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ TMA มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง สำหรับการเทรดฟอเร็กซ์จำเป็นต้องทราบองค์ประกอบหลากหลายเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการหาTMA ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่แบบสามเหลี่ยมและเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญไม่น้อย โดยเป็นสูตรง่าย ๆ ในอัลกอริธึ่มใช้เพื่อคำนวณการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยสองครั้ง โดยมีหลักการคำนวณในครั้งแรกคือการหาราคาเฉลี่ยในแบบ SMA ครั้งที่สองคือการคำนวณค่าเฉลี่ยของ SMA ภายใน Timeframe หรือกรอบเวลาตามที่นักลงทุนเป็นผู้เลือก   วิธีใช้ตัวชี้วัด TMA บนแพลตฟอร์ม MT4 สำหรับวิธีการใช้ตัวบ่งชี้ TMA บนแพลตฟอร์ม MT4 ซึ่งมีสองตัวเลือกภายในการตั้งค่าตัวบ่งชี้ โดยที่เทรดเดอร์สามารถเลือกปรับลักษณะเส้นได้ตามความต้องการ ระยะเวลาในที่นี้หมายถึงจำนวนแท่งหรือช่วงเวลาที่ตัวบ่งชี้ใช้เพื่อคำนวณซึ่งเป็นตัวแปรหลักส่งผลต่อความไวของเส้นตัวบ่งชี้ ส่วน นำไปใช้กับ นั้นหมายถึงจุดราคาบนแท่งเทียนที่ใช้เป็นตัวคำนวณ โดยมีตัวเลือกและจุดราคาที่เกี่ยวข้องให้เลือกเช่น 0-ปิด , 1-เปิด , 2-สูง , 3-ต่ำ , 4-ราคากลาง (HL/2) , 5-ราคาปกติ (HLC/3) , 6-การปิดถ่วงน้ำหนัก (HLCC/4) การหาตัวบ่งชี้ TMA สามารถช่วยให้เทรดเดอร์สามารถพิจารณาแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทั่วไป […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 13, 2024

Simple moving average หรือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ มีตัวย่อว่า SMA โดยเป็นรูปแบบที่เหมาะใช้หาแนวรับ แนวต้าน ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย ที่ให้ความในแต่ละวันเท่ากันและไม่ค่อยจะแกว่งตัวไปตามราคาในปัจจุบัน จึงเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่บ่งบอกกับเราว่าราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลัง   เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA มีกี่แบบ? เมื่อพูดถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมสูงสุด ถือว่าเส้น SMA เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เคลื่อนไหวไปตามราคาเท่า ๆ กัน โดยทั่วไปแล้วความน่าเชื่อถือของแนวเส้นที่มีความยาวมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแนวสั้นแบบสั้น เพราะช่วยลดสัญญาณรบกวนและสะท้อนถึงแนวโน้มในระยะได้ผลที่ดีกว่าระยะสั้น ทั้งนี้แนวเส้นแบบระยะสั้นมีประโยชน์ในด้านการระบุแนวโน้มใหม่ การดูกรอบเวลาที่เราสามารถกำหนดตั้งค่าได้เองซึ่งมีกรอบเวลาต่างกันในแผนภูมิ เช่น 10 วัน ,  20 วัน , 50 วัน เพื่อเช็คว่ามีแนวโน้มอ่อนแอหรือแข็งแกร่งมากน้อยเท่าใด หากเราเลือกเปิดใช้งานในจำนวนวันมาก ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็นแนวโน้มระยะยาวของราคาได้ชัดเจนมากขึ้น     ประโยชน์การใช้งาน Simple Moving Average ประโยชน์การใช้งานของ Simple Moving Average อย่างแท้จริง คือการให้แนวเส้นที่ราบเรียบ และมีโอกาสเกิดการเคลื่อนที่ขึ้นลงเพียงแค่ชั่วขณะเท่านั้น เทรดเดอร์หลายคนชอบการใช้งาน SMA รวมถึงนักวิเคราะห์ที่ทำงานกับแผนภูมิเพราะใช้งานเพื่อประโยชน์ของการเคลื่อนที่ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 11, 2024

อยากเทรด forex ให้เก่ง ๆ แนะนำว่าควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์ทุกคนมัดจะเลือกนำมาใช้งาน โดยเฉพาะ Metatrader4 กับ Metatrader5 ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องเจอและนิยมใช้งานมากที่สุดในตลาด แต่ทั้งสองเวอร์ชั่นนั้นมีความแตกต่างและมีข้อจำกัดบางประการ ทำความรู้จักกับ Metatrader4 Metatrader4 จัดว่าเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ยอดนิยมที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ จุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มนี้ถือกำเนิดขึ้นในปี 2005 ทำให้นักลงทุนหลายล้านคนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงตลาดการเงินได้โดยง่าย การซื้อขายสินทรัพย์ได้หลากหลายเช่น หุ้น ดัชนี สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ความหลากหลายของการใช้งานที่คล่องตัวและเป็นมิตรกับนักลงทุนทุกท่าน นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถปรับแต่อินเทอร์เฟซได้ตามที่ต้องการ จึงเป็นเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงที่ช่วยให้นักลงทุนทุกท่านปรับกลยุทธ์ได้ตามไลฟ์สไตล์การเทรดแต่ละคนได้อย่างง่าย   ทำความรู้จักกับ Metatrader5 Metatrader5 จัดว่าเป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่ได้รับการพัฒนามาจาก Metatrader4  ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2010 เวอร์นี้ถูกพัฒนาโดย MetaQuotes Software จึงเป็นฟังก์ชั่นที่เห็นถึงความพร้อมและการใช้งานสะดวก สามารถออกคำสั่งได้หลากหลายยิ่งขึ้นเช่น คำสั่ง Order, Timeframes , จำนวน  Indicator จึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่า MT4 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ามาแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ความหลากหลายของสินทรัพย์ครอบคลุมได้เยอะและเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับนักลงทุนมากขึ้นกว่าเดิม   ความแตกต่างระหว่าง Metatrader5 กับ Metatrader4  เป็นอย่างไร อย่างที่ทราบกันดีว่าแพลตฟอร์มทั้ง […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | February 27, 2024
1 2 3
crossmenu