Fundamental VS Technical ต่างกันอย่างไร คุณเหมาะกับสายไหน

Published on March 21, 2024

นักลงทุนมือใหม่กำลังจะเข้าสู่การเทรดฟอเร็กซ์อย่างเต็มตัว จำเป็นอย่างยิ่งควรทำความเข้าใจการเริ่มต้นลงทุนแบบ Fundamental และ Technical ทั้งสองแบบมีความหมายต่างกันอย่างไร เพื่อการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพและนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ เปรียบเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเทรด ที่ควรศึกษาก่อนเริ่มเทรดอย่างจริงจัง

ทำความรู้จัก Fundamental

Fundamental คือการลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน โดยเป็นการเทรดฟอเร็กซ์ที่อ้างอิงมุมมองจากปัจจัยพื้นฐานของกิจการเป็นหลัก มองภาพรวมตามความเป็นจริงที่มีข้อมูลพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นงบการเงิน ผลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน วิเคราะห์ตามจริงที่ได้จากข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นในระยะยาว ทั้งนี้ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ Value Investor ดูจากมูลค่าสินทรัพย์ในกิจการพื้นฐานดี ส่วนใหญ่นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในมูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมินมูลค่า หากเป็นหลักการตัดสินใจลงทุนในมูลค่าสินทรัพย์ของกิจการที่เติบโตจะเรียกว่า Growth Story

ทำความรู้จัก Technical

Technical คือการลงทุนผ่านพฤติกรรมของมูลค่าสินทรัพย์ โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยอินดิเคเตอร์เพื่อหาสัญญาณการเข้าซื้อขายและไม่สนใจว่า มูลค่าสินทรัพย์ในตอนนั้นราคาเป็นจริงแค่ไหน แม้ว่าราคาในตอนนั้นจะสูงหรือต่ำกว่าราคาที่แท้จริงก็ตาม ทั้งนี้เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักจะนำเอาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของ Fundamental เข้ามาร่วมกับ Indicator เพื่อต้องการกำหนดจุดเข้าซื้อ จุดขาย และจุดทำกำไรได้อย่างแม่นยำ เทรดเดอร์ที่เลือกใช้วิธีนี้เราจะเรียกพวกเขาว่า เทรดเดอร์ Hybrid

 

ความแตกต่างระหว่าง Fundamental กับ Technical

ความแตกต่างระหว่าง Fundamental กับ Technical เป็นอย่างไร 

สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนี้

Trading Tool (เครื่องมือการเทรด)

Trading Tool (เครื่องมือการเทรด) ที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องอาศัยการอ่านวิเคราะห์รูปแบบกราฟเป็นหลักซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องทราบ แต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลการวิจัยเชิงลึกที่รายงานผลเกี่ยวกับงบดุลผลกำไรขาดทุน รวมถึงความสามารถในการเติบโตและปัจจัยด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อการวิเคราะห์ ถ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานทางเทคนิคไม่คำนึงถึงข้อมูลเชิงลึกแต่อย่างใด โดยมีความเชื่อว่างบการเงินนั้นไม่ส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ภายในเวลาช่วงสั้น ๆ เทรดเดอร์อาศัยการวิเคราะห์จากการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา และแนวโน้มเป็นอย่างไร

Time Horizon (ปัจจัยด้านเวลา)

Time Horizon (ปัจจัยด้านเวลา) โดยอาศัยการวิเคราะห์จากกรอบเวลาที่เทรดเดอร์เป็นผู้เลือก การวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานที่เน้นการลงทุนในระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนปัจจัยทางเทคนิคส่วนใหญ่ ชอบเทคนิคการวิเคราะห์แบบระยะสั้น ซึ่งอาศัยการอ่านค่ากราฟและแพทเทิร์น ซึ่งเลือกได้แบบรายวัน รายสัปดาห์หรือแบบรายเดือน นอกจากนี้ความแตกต่างเรื่องกรอบเวลาค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนเพราะปัจจัยพื้นฐานต้องรอข้อมูลนานหลายเดือนจึงจะได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามที่ต้องการ จึงต่างจากปัจจัยเทคนิคกำหนดกรอบเวลาได้ตามที่คุณต้องการ

ความแตกต่างจากการเทรดกับการลงทุน

นักเทรดที่ใช้ปัจจัยทางเทคนิคเหมือนนักเทรดแบบเต็มเวลาเพื่อต้องการซื้อขายหลายร้อยรายการจากคำสั่งระยะกลางหรือระยะสั้น หากเป็นเทรดเดอร์ที่อาศัยปัจจัยพื้นฐานและให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลกำไร ขาดทุน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตาม หรือวิเคราะห์กราฟ หรืออินดิเคเตอร์ตลอด แถมยังช่วยให้เทรดเดอร์ทุกท่านมีเวลาเหลือเพิ่มมากขึ้นจากเดิม และมีเวลาเหลือทำกิจกรรมอื่นหรือกิจวัตรประจำวันได้แบบไม่ต้องกังวลใด ๆ และทำให้นักลงทุนสามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอและไร้ความเสี่ยงเพราะได้ข้อมูลแท้จริงมาวิเคราะห์ศซึ่งต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่อาศัยการวิเคราะห์เพียงแค่สถานการณ์นั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

 

Fundamental หรือ Technical อย่างไหนดีกว่ากัน

ควรเลือกใช้ปัจจัย Fundamental หรือ Technical อย่างไหนดีกว่ากัน

เชื่อว่าเทรดเดอร์หลายคนยังไม่มั่นใจว่าตนเองควรเลือกใช้ปัจจัย Fundamental หรือ ปัจจัย Technical แบบไหนดีกว่ากัน ตามหลักการวิเคราะห์แล้วโดยส่วนมากมักจะเลือกปัจจัยทางเทคนิคมากกว่าปัจจัยพื้นฐานเพราะใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์ได้ผลดี หากถามว่าเลือกใช้งานแบบไหนเห็นผลดีกว่ากัน ก็คงจะตอบได้ยากขึ้นอยู่กับความถนัดแต่ละคน หากจะเห็นผลชัวร์และแม่นยำกว่าแนะนำให้เลือกใช้หลักการวิเคราะห์ทั้งสองแบบควบคู่กัน หากเลือกใช้งานทางเทคนิคมากเกินไปอาจทำให้คุณพลาดและวิเคราะห์ผิดพลาดได้ในกรณีที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๆ ทางเศรษฐกิจ ทางกลับกันหากใช้งานวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมากเกินไปอาจทำให้พลาดช่วงจังหวะทำกำไรระยะสั้นได้ ทั้งนี้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต้องรอข้อมูลเชิงลึกให้ครบก่อนตัดสินใจเทรด

แนวทางการใช้งานร่วมกัน เทรดเดอร์ส่วนใหญ่อาจไม่ได้ตระหนักว่าการวิเคราะห์ทั้งสองแบบนี้สามารถนำมาประยุกต์เข้าด้วยกันได้ เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานร่วมกันเพื่อได้ข้อมูลที่แม่นยำ แม้ว่าในบางกรณีอาจต้องเจอกับสถานการณ์แบบไม่คาดคิด สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างว่าตลาดการเงินมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ความแน่นอนมักจะไม่แน่นอนเสมอไป ดังนั้นการติดตามข่าวสารและใช้หลักปัจจัยพื้นฐานเข้าร่วมวิเคราะห์จึงจะได้คำตอบอย่างแท้จริง แนะนำว่าควรเรียนรู้วิธีวิเคราะห์ทั้งสองแบบควบคู่กันไป

 

เปิดบัญชีเทรดที่ ALPFOREX

 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานทั้งสองมีหลักการที่ต่างกัน เทรดเดอร์สามารถใช้งานควบคู่เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนและคาดการณ์ราคาเป็นไปได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น สามารถเลือกกรอบเวลาแบบระยะสั้นหรือระยะยาวตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามการลงทุนแต่ละครั้งควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียดก่อนลงทุน

crossmenu