Head and Shoulders คืออะไร รูปแบบแพทเทิร์นกราฟ

Published on May 16, 2024

Head and Shoulders เป็นรูปแบบกราฟราคาที่มีลักษณะคล้ายกับศีรษะและไหล่ของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการกลับตัวของแนวโน้มที่มีความน่าเชื่อถือสูงในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยรูปแบบ Head and Shoulders แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ Normal Head and Shoulders ซึ่งส่งสัญญาณการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง และ Inverse Head and Shoulders ที่ส่งสัญญาณการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น การเข้าใจและสามารถระบุรูปแบบ Head and Shoulders ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางของราคาและวางแผนการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

สัญญาณที่บ่งบอกถึงรูปแบบ Head and Shoulders

สัญญาณที่บ่งบอกถึงรูปแบบ Head and Shoulders

 1. การปิดราคาต่ำกว่าเส้นคอ

เมื่อกราฟราคาสามารถ Breakout ผ่านเส้นคอลงมาได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการปิดราคาต่ำกว่าเส้นคอ มักจะเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งถึงการเริ่มต้นแนวโน้มขาลง และเป็นโอกาสในการเข้าเปิดสถานะขายเพื่อเทรดตามการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ต้องระวังกับสัญญาณ Breakout หลอกที่ราคาอาจจะไม่ได้ลงต่อเนื่องหลังจากนั้น จึงควรใช้เครื่องมืออื่นๆ เข้ามาช่วยยืนยันเพิ่มเติมด้วย

 1. การย้อนกลับมาทดสอบเส้นคอ

หลังจากราคาสามารถ Breakout ผ่านเส้นคอลงมาแล้ว สัญญาณของการกลับตัวมักจะชัดเจนขึ้นเมื่อราคามีการย้อนกลับขึ้นมาทดสอบเส้นคอจากด้านล่างอีกครั้ง การทดสอบซ้ำเส้นคอจะช่วยยืนยันว่าแนวโน้มขาลงกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการพิจารณาเข้าสถานะขายตามเมื่อราคาปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นคออีกครั้ง

 1. ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงที่ราคากำลังสร้างรูปแบบ Head and Shoulders ปริมาณการซื้อขายก็จะค่อยๆ ลดลง สะท้อนถึงกำลังซื้อที่อ่อนแอลง แต่เมื่อราคาทะลุผ่านเส้นคอลงมาแล้ว ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะจะช่วยยืนยันแรงขายที่กำลังมีอิทธิพล ดังนั้นการสังเกตโวลุมจากกราฟประกอบการวิเคราะห์รูปแบบ ก็จะช่วยให้การวางแผนเปิดสถานะเป็นไปอย่างแม่นยำมากขึ้น

 

เปิดบัญชีเทรดที่ ALPFOREX

 

ขั้นตอนดูรูปแบบ Head and Shoulders

 • สังเกตหาไหล่ซ้ายที่เริ่มปรากฏหลังจากแนวโน้มขาขึ้นชะลอตัวลง
 • ระบุจุดสูงสุดของหัวที่อยู่สูงกว่าไหล่ซ้ายอย่างชัดเจน
 • ค้นหาไหล่ขวาที่อยู่ต่ำกว่าหัวแต่ใกล้เคียงกับไหล่ซ้าย
 • ลากเส้นคอให้เชื่อมต่อจุดต่ำสุดระหว่างสองไหล่เข้าด้วยกัน
 • รอดูการ Breakout ของราคาลงมาต่ำกว่าเส้นคอเพื่อยืนยันสัญญาณ

 

ลักษณะของรูปแบบ Head and Shoulders

 

ลักษณะของรูปแบบ Head and Shoulders

 1. ไหล่ซ้าย (Left Shoulder)

ไหล่ซ้ายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปแบบ Head and Shoulders โดยราคาจะปรับตัวขึ้นจากแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า ก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาในระดับหนึ่งและสร้างจุดสูงสุดของไหล่ซ้าย หลังจากนั้นราคามักจะปรับฐานลงมาอีกครั้งในลักษณะที่มีโวลุมลดลง ก่อนจะเริ่มขึ้นไปสร้างหัวต่อไป การระบุระดับจุดสูงสุดของไหล่ซ้ายถือเป็นจุดสำคัญอันดับแรกในการวิเคราะห์รูปแบบนี้

 1. หัว (Head)

หลังจากการสร้างไหล่ซ้าย ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งและสูงกว่าระดับไหล่ซ้ายอย่างชัดเจน โดยมีโวลุมที่เพิ่มขึ้นจากช่วงไหล่ซ้าย เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของหัวแล้ว ก็จะเกิดแรงขายที่ทำให้ราคาย่อตัวลงมาอีกครั้ง โดยระดับของหัวที่ชัดเจนและสูงกว่าไหล่ทั้งสอง ถือเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่จะยืนยันความสมบูรณ์ของรูปแบบ Head and Shoulders นั่นเอง

 1. ไหล่ขวา (Right Shoulder)

หลังจากการปรับฐานจากหัว ราคาจะเริ่มปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามการปรับตัวขึ้นนี้จะชะลอตัวลงและมีโวลุมที่ลดลงกว่าช่วงหัว และที่สำคัญคือจะขึ้นไปได้ไม่สูงเท่ากับระดับจุดสูงสุดของหัว จากนั้นราคาก็จะเริ่มปรับตัวลงมาอีกครั้งในลักษณะของการย่อตัวลง โดยระดับจุดสูงสุดของไหล่ขวาที่ต่ำกว่าหัว ถือเป็นสัญญาณของการอ่อนแรงลงของแรงซื้อและมีนัยยะสำคัญต่อการกลับตัวของแนวโน้มในระยะถัดไป

 1. เส้นคอ (Neckline)

เส้นคอคือเส้นที่ลากเชื่อมระหว่างจุดต่ำสุดของไหล่ทั้งสอง โดยใช้เป็นแนวรับสำคัญในการยืนยันรูปแบบ Head and Shoulders ซึ่งเส้นคออาจมีลักษณะเป็นเส้นตรงแนวนอน หรืออาจเอียงขึ้นหรือเอียงลงเล็กน้อยก็ได้ สิ่งสำคัญคือเมื่อราคาสามารถยืนยัน Breakout ผ่านเส้นคอลงมาได้ มักจะส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นและพร้อมที่จะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงต่อไป ทิศทางของเส้นคอจึงมีนัยยะสำคัญต่อระดับแนวรับและความรุนแรงของการกลับตัวที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

 

Head and Shoulders

 

การคำนวณเป้าหมายราคาจาก Head and Shoulders

เมื่อกราฟให้สัญญาณการกลับตัวชัดเจน การคำนวณหาเป้าหมายราคาก็จะช่วยในการวางแผนทำกำไร โดยหลักการทั่วไปคือให้วัดระยะห่างแนวตั้งจากจุดสูงสุดของหัวลงมายังเส้นคอ แล้วนำระยะนั้นมาฉายลงไปจากจุด Breakout ที่ราคาผ่านเส้นคอ ซึ่งราคาเป้าหมายจะอยู่ในระดับเดียวกับความสูงของหัวนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหัวสูงสุดอยู่ที่ 100 ส่วนเส้นคออยู่ที่ 80 เมื่อราคาทะลุเส้นคอที่ 80 ลงมาถึง 75 เป้าหมายราคาก็จะอยู่ที่ 75 ลบความสูงของหัว 20 เท่ากับ 55 เป็นต้น

ข้อดีและข้อจำกัดของรูปแบบ Head and Shoulders

ข้อดี

 • รูปแบบที่ค่อนข้างให้สัญญาณกลับตัวที่แม่นยำ โดยเฉพาะกับกรอบเวลาใหญ่
 • สามารถคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มระยะกลางได้อย่างชัดเจน
 • มีวิธีคำนวณเป้าหมายราคาทำกำไรที่ค่อนข้างชัดเจน และมีขั้นตอนในการคำนวณที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป

ข้อจำกัด

 • อาจเกิดสัญญาณหลอกได้บ้าง โดยเฉพาะในกรอบเวลาเล็กๆ ที่มีความผันผวนสูง
 • จำเป็นต้องรอการยืนยันสัญญาณจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ ไม่ควรเข้าเทรดเพียงเพราะเห็นรูปแบบเพียงอย่างเดียว
 • บางครั้งราคาอาจไม่เคลื่อนไหวไปถึงเป้าหมายที่คำนวณไว้ หรือไม่ได้กลับตัวอย่างรุนแรงและต่อเนื่องอย่างที่คาด

 

รูปแบบกราฟหัวไหล่กลับหัว

รูปแบบกราฟหัวไหล่แบบกลับหัว

 

การใช้ Head and Shoulders ในการเทรด Forex และหุ้น

 1. ในตลาดหุ้น

สมมติในกราฟรายสัปดาห์ของหุ้น ABC มีการสร้างรูปแบบ Head and Shoulders ขึ้นมา โดยมีไหล่ซ้ายที่ระดับ 100 บาท หัวที่ระดับ 120 บาท และไหล่ขวาที่ระดับ 105 บาท โดยมีเส้นคอเชื่อมกันที่ราคา 90 บาท เมื่อราคาทะลุผ่านเส้นคอลงมา เราอาจวางแผนเปิดสถานะขายที่ราคา 85 บาท โดยตั้ง Stop Loss ไว้ที่ระดับเหนือเส้นคอเล็กน้อยคือที่ 95 บาท ส่วนเป้าหมายทำกำไรอาจอยู่ที่ราคา 55 บาท ซึ่งเท่ากับการนำระยะจากหัวถึงเส้นคอ 30 บาท มาลบออกจากจุด Breakout ที่ 85 บาท

 1. ในตลาด Forex

สมมติในคู่สกุลเงิน EUR/USD มีการสร้างรูปแบบ Head and Shoulders บนกราฟรายวัน โดยไหล่ซ้ายอยู่ที่ 1.1800 หัวอยู่ที่ 1.2000 และไหล่ขวาที่ 1.1850 ขณะที่เส้นคออยู่ในระดับ 1.1700 หากราคามีการ Breakout ลงต่ำกว่าเส้นคอและมีแท่งเทียนปิดต่ำกว่า 1.1700 เราอาจเข้าขายที่ราคา 1.1680 โดยวาง Stop Loss เหนือเส้นคอเล็กน้อยที่ 1.1750 ส่วนเป้าหมายราคาจะอยู่ที่ 1.1380 ซึ่งเท่ากับการนำความสูงของหัว 300 Pips มาลบออกจากราคาเปิดสถานะนั่นเอง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

การใช้ Head and Shoulders ช่วยให้การเทรดมีประสิทธิภาพ

Head and Shoulders ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือสูง หากสามารถระบุองค์ประกอบหลักของรูปแบบได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงอดทนรอคอยให้มีการยืนยันสัญญาณ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเทรดได้กำไรตามแนวโน้มใหม่ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงและวินัยในการปฏิบัติตามแผน ยังคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน สุดท้ายการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ รวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ในตลาดจริง ก็จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้รูปแบบ Head and Shoulders ในการเทรดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ในที่สุด

crossmenu