Market Update Daily Date : 27-03-2024

Published on March 27, 2024

Market Update Daily Date : 27-03-2024


สหรัฐฯ รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของคณะกรรมการการประชุม (Conference Board (CB) Consumer Confidence) วัดระดับค่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจ เป็นดัชนีสำคัญที่คาดการณ์การใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตัวเลขที่ต่ำลงบ่งชี้ถึงการมองในแง่ลบของผู้บริโภค

ออสเตรเลียรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ออกมาในระดับ 3.4% ซึ่งออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ออกเตรเลีย (AUD) ปรับตัวอ่อนค่า

วิเคราะห์กราฟ

Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่าสุดในวันนี้ ส่วนสกุลเงิน GBP และ JPY ปรับตัวอ่อนค่า

มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มีในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า

crossmenu