Market Update Daily Date : 31-01-2024

Published on January 31, 2024

Market Update Daily Date : 31-01-2024


ออสเตรเลียรายงานอัตราเงินเฟ้อ (CPI) ออกมาในระดับ 3.4% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์และในครั้งก่อน ส่งผลทำให้สกุลเงินปรับตัวอ่อนค่า

ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.15 น. สหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (ADP Non-Farm Employment Change) และเวลา 20.30 น. สหรัฐรายงานตัวเลขดัชนีอัตราค่าจ้างแรงงาน (Employment Cost Index) ในเวลาเดียวกันแคนาดารายงานตัวเลข GDP อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว

วิเคราะห์กราฟ

Relative Performance วันนี้สกุลเงิน USD ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน AUD และ NZD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้

มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์มมอยู่ในแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า

crossmenu