Volatility คืออะไร ในระบบ Forex และส่งผลกระทบอย่างไร

Published on June 19, 2024

Volatility (ความผันผวน) เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนในตลาด Forex ต้องให้ความสนใจ ความผันผวนในตลาด Forex หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของราคาสกุลเงินในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้นๆ

 

Volatility คือ

ความผันผวนสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ Historical Volatility (ความผันผวนทางประวัติศาสตร์) ซึ่งเป็นการวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์จากข้อมูลในอดีต โดยใช้ค่าสถิติต่างๆ เช่น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อคำนวณ อีกประเภทคือ Implied Volatility (ความผันผวนโดยนัย) เป็นความผันผวนที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากราคาของออปชั่นและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ Volatility ในตลาด Forex

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ Volatility ในตลาด Forex

หลายปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อความผันผวนของตลาด Forex ได้ ซึ่งรวมถึง:

  • ข้อมูลเศรษฐกิจ: การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เช่น GDP, อัตราการว่างงาน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นต้น มักส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาด
  • นโยบายการเงินของธนาคารกลาง: การปรับอัตราดอกเบี้ย หรือมาตรการอื่นๆ ที่ธนาคารกลางประกาศใช้ สามารถกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมาก
  • เหตุการณ์ทางการเมือง: เหตุการณ์ที่สำคัญ เช่น การเลือกตั้ง, สงคราม, การเจรจาการค้า เป็นต้น มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความเชื่อมั่นในตลาด
  • การเคลื่อนไหวของตลาดการเงินอื่นๆ: ตลาดหุ้น, ตลาดพันธบัตร และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ อาจมีผลกระทบต่อความผันผวนในตลาด Forex
  • ปัจจัยทางจิตวิทยา: ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการคาดการณ์ในอนาคตสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่คาดคิด

 

เปิดบัญชีเทรดที่ ALPFOREX

 

การวัด Volatility

มีวิธีการหลายวิธีในการวัดความผันผวนของตลาด Forex เช่น:

  • Average True Range (ATR): เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดระดับความผันผวนโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดย ATR จะวัดช่วงของราคาจากต่ำสุดไปยังสูงสุดและคำนวณค่าเฉลี่ย
  • Bollinger Bands: เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความผันผวนและบอกถึงแนวโน้มของตลาด โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการสร้างแถบที่เคลื่อนไหวตามราคา
  • Volatility Index (VIX): เป็นดัชนีที่ใช้ในการวัดความผันผวนโดยนัยในตลาดการเงินทั่วไป แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับตลาด Forex แต่ก็สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินความผันผวนในตลาดนี้ได้

 

ผลกระทบของ Volatility ต่อการเทรด Forex

ความผันผวนมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อนักลงทุน ความผันผวนสูงสามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้น เนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ความผันผวนสูงยังหมายถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาสามารถเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่คาดคิด

 

การใช้ Volatility ในการพัฒนาแผนการเทรด

การใช้ Volatility ในการพัฒนาแผนการเทรด

การวิเคราะห์ความผันผวนสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแผนการเทรดที่มีประสิทธิภาพ การเลือกเวลาในการเทรดที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร โดยความผันผวนมีความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา การปรับขนาดของตำแหน่งการเทรดในช่วงที่มีความผันผวนสูง นักลงทุนอาจเลือกที่จะลดขนาดของตำแหน่งเพื่อควบคุมความเสี่ยง นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์เทรดแบบสั้น (Short-term) หรือแบบยาว (Long-term) การวิเคราะห์ความผันผวนสามารถช่วยในการตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมได้

เครื่องมือในการวิเคราะห์ Volatility

มีเครื่องมือและแพลตฟอร์มหลายอย่างที่ช่วยนักลงทุนในการวิเคราะห์ความผันผวน เช่น MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 แพลตฟอร์มการเทรดที่นิยมใช้กันมากในตลาด Forex ซึ่งมีเครื่องมือและตัวชี้วัดสำหรับการวิเคราะห์ความผันผวน TradingView แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีเครื่องมือกราฟและตัวชี้วัดต่างๆ ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ความผันผวน รวมถึง Forex Factory เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อความผันผวนในตลาด Forex

สรุปใจความสำคัญของ Volatility

ความผันผวนในตลาด Forex เป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลกระทบต่อทั้งโอกาสในการทำกำไรและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การทำความเข้าใจในความผันผวนและการใช้เครื่องมือในการวัดและจัดการกับความผันผวน จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการจัดการกับความผันผวนเป็นทักษะที่สำคัญที่นักลงทุนทุกคนควรพัฒนาเพื่อความสำเร็จในตลาด Forex

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

crossmenu