Overbought และ Oversold คืออะไร? การซื้อขาย Trading Signals

Published on December 18, 2023

Overbought และ Oversold คืออะไร? หมายถึงการซื้อขาย เปรียบเป็น Trading Signals ว่า ช่วงไหนเราควรซื้อหรือขายดีที่สุด การเทรด Forex จึงไม่มีเครื่องมือใดที่จะบ่งบอกได้อย่างแม่นยำที่สุด ทำให้เทรดเดอร์ทุกคน ควรวางจุดตัดขายขาดทุนควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แบบไม่คาดคิด เช่น การซื้อขายไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้

Overbought คืออะไร

Overbought คืออะไร?

Overbought คือ Trading Signals แสดงให้เห็นว่า ในขณะนี้ราคามีภาวะการซื้อเกิดขึ้นมากเกินไป แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้ในอนาคต Trading Signals การซื้อมากเกินไป (RSI มากกว่า 70) สำหรับราคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการซื้อมาเกิน ส่งผลทำให้หุ้นมีราคาสูงมากขึ้น เมื่อเห็นสัญญาณการซื้อมากนักลงทุน มักจะอาศัยช่วงเวลานี้ในการขายหุ้น เช่นเดียวกัน Trading Signals ว่าหากค่า RSI น้อยกว่า 30 หมายถึงราคาปรับตัวน้อย ซึ่งเป็นหลักในความคิดทำให้เชื่อว่า ต่ำกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

Oversold คืออะไร

Oversold คืออะไร?

Oversold คือ Trading Signals ในตลาด Forex มีความหมายว่า สัญญาณเปรียบเหมือน Trading Signals ที่บอกให้เห็นว่าในตอนนี้ตลาดมีสภาวะอย่าง เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณที่คอยบอกว่า ขายมากไป แต่ในอนาคต สามารถปรับลงได้ หกเปรียบเหมือน Trading Signals ที่บอกให้เห็นว่าในตอนนี้ ตลาดมีสภาวะอย่าง เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณที่คอยบอกว่าขายมากไป หากภาวะการขายที่มากไปหรือ RSI น้อยยกว่า 30 มีผลต่อราคาหุ้นถูกลงมาก แต่การขายในช่วงเวลานี้เป็นที่สนใจ มักจะมีแรงซื้อหุ้นมากขึ้น

การใช้ RSI กับ Overbought และ Oversold

สำหรับการใช้ RSI กับ Overbought และ Oversold มีความสัมพันธ์อย่างมาก เปรียบเสมือนตัวช่วยอย่างดี ส่งผลให้การเทรได้อย่างดีที่สุด RSI เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ ที่นำมาช่วยในการเทรดได้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อหาทิศทางว่า ในขณะนี้มีแนวโน้มจะไปทิศทางใด ซึ่งเป็นไปตามหลักการคำนวณตามช่วงเวลา และระดับที่วัดได้ตั้งแต่ 0 ถึงสูงสุด 100 หากค่าที่วัดได้มี RSI ต่ำกว่า 30 หมายถึงช่วงเวลาที่มีการขายมากเกินไป แต่ถ้าวัดค่าออกมาได้มากกว่าระดับ 70 หมายถึงอยู่ในสภาวะของการขายที่มากเกินไป

 

การใช้งาน RSI เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ในช่วง Trading Signals แนวโน้มขาขึ้น หากสังเกตเห็นว่า ราคาจุดต่ำและจุดสูงก่อตัวขึ้น เทรดเดอร์ควรเฝ้าระวังถ้าราคายังไม่มีจุด LOW ต่ำลง สามารถถือหุ้นได้ หากเป็น Trading Signals แนวโน้มขาลง ราคาหุ้นก็จะมีจุดต่ำและจุดสูง เมื่อคุณสังเกตเห็นว่า จุดต่ำและจุดสูงมีการปรับตัวลดลงจากเดิม การสังเกตเฝ้าระวัง แต่ถ้าราคายังคงเปลี่ยนแปลงจากต่ำไปสูงก็ไม่ควรซื้อ แน่นอนว่าแรงราคาขายนั้นยังไม่จบ เพราะราคาอาจมีโอกาสขึ้นลงได้ จึงไม่แนะนำให้เลือกช่วงที่สงบนิ่ง เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจลงทุน หากต้องการซื้อขายอย่างเห็นผลควรอ่าน Trading Signals ราคาให้เป็น เพื่อโอกาสสร้างผลกำไรเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิม นอกจากนี้ยังสามารรถนำอินดิเคเตอร์เข้าช่วย ให้เทรดเดอร์มีความแม่นยำยิ่งขึ้น สามารถอ่านค่าเกี่ยวกับ Overbought หรือ Oversold ได้ ทำให้เห็นจุดกลับตัวที่จะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและเห็นจังหวะการทำเงินได้แม่นขึ้น

 

เปิดบัญชีกับ ALPFOREX ทดลอง $30

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Overbought และ Oversold

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Overbought และ Oversold คือ ความรู้ขั้นพื้นฐานที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องทราบ ถึงความสำคัญของการเรียนรู้สัญญา โดยใช้หลักของทฤษฎีดาว เพื่อต้องการดูแนวโน้มขาขึ้นและขาลง ในช่วงเวลาหนึ่งโดยมีความแตกต่างกันออกไปดังนี้

  • Overbought หมายถึง ราคาที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจากแรงซื้อที่มามาก ส่งผลทำให้ราคาหุ้นในช่วงเวลานั้น ราคาจึงสูง ทำให้ใครที่มีหุ้นนี้ เลือกนำมาขายเยอะขึ้นกว่าเดิม
  • Oversold คือ เพื่อประสิทธิภาพในการเทรดอย่างยอดเยี่ยมที่สุด การหาราคาจุดต่ำสุด จุดสูงสุดทั้งนี้ทั้งสองจุดเปลี่ยนมีโอกาสเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นได้ในอนาคต บางครั้งก็เกิดขึ้นเร็ว บางครั้งก็เกิดขึ้นช้ามาก ซึ่งเป็นวิธีที่จะทำให้การเทรดเอร์ทุกคน

ในความเข้าใจดีว่าสภาวะการขายที่มากขึ้น แต่ก็มีโอกาสเกิดกลับตัวก็เป็นได้ เทรดเดอร์หลายคน มักจะมองหาจุดเปลี่ยน เพื่อต้องการทำกำไรที่แน่นอนมากสุด ในทิศทางตรงกันข้ามหากช่วงนั้นมีภาวะขาย แต่ไม่มีใครขายเพื่อกดราคา ทั้งนี้ราคาก็จะหมดแรงแล้ว ราคาก็จะปรับขึ้นทันที

อ่านสัญญาณ Overbought และ Oversold

อ่านสัญญาณ Overbought และ Oversold ยังไง?

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณ Overbought และ Oversold เพื่อความเข้าใจ และมีวิธีอ่านสัญญาณ Overbought เปรียบเสมือนการตุนของ ซื้อของเยอะแต่ว่าราคานี้ มีการปรับตัวลงหรือเป็นจุดขาย การอ่านค่าระดับ RIS จะต้องมีระดับสูงเริ่มต้นค่าตั้งแต่ 70 และสูงขึ้นเรื่อย ๆ

สำหรับการอ่านค่าสัญญา Oversold อีกหนึ่งความหมายของ Trading Signals นี้ หากมีมากเกินไปราคาก็จะปรับสูงขึ้น หรือการอ่านระดับค่า RIS ต้องเป็นระดับที่ต่ำกว่า 30 เมื่อใดที่ราคายังไม่ได้ Low ยก High จึงไม่ควรซื้อ  แน่นอนว่าบางครั้งคุณอาจจะพลาด เพราะราคาอาจลงไปได้อีก

Trading Signals Overbought และ Oversold จึงมีความหมายต่อเทรดเดอร์ทุกคนอย่างมาก ช่วยให้การเทรดซื้อขายเห็นผลได้อย่างแม่นยำ 100% สิ่งสำคัญของการเรียนรู้สัญญาณซื้อขาย ช่วยกำจัดเรื่องความเสี่ยงได้ดี หากมีเหตุการณ์ผิดแผนเกิดขึ้นนั่นเอง

crossmenu