Downtrend คืออะไร กลยุทธ์รับมือกับความเสี่ยง

Published on April 9, 2024

ดาวน์เทรนด์ (Downtrend) คือรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่มีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ Downtrend ในตลาดหุ้น สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัย ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศ นโยบายการเงินที่ออกโดยธนาคารกลางหรือรัฐบาล สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่ไม่แน่นอน และปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดเอง เช่น ผลกำไรของบริษัท และความนิยมของกลุ่มหุ้นบางราย

 

การดาวน์เทรนด์ (Downtrend) ของตลาดหุ้นในประเทศไทย

การดาวน์เทรนด์ (Downtrend) ของตลาดหุ้นในประเทศไทย

ในประเทศไทย การทรงตัวลงของตลาดหุ้นมักเกิดขึ้นในช่วงที่มีปัจจัยเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน เช่น การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงิน สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศที่ไม่แน่นอน หรือความผันผวนในระดับราคาของสินค้าพื้นฐาน การทรงตัวลงของตลาดหุ้นในประเทศไทยสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนของประชาชน โดยมักมีผลกระทบทางลบต่อการลงทุนในระยะสั้น แต่อาจเป็นโอกาสในการลงทุนในระยะยาวสำหรับผู้ลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดหุ้นในระยะยาว การทรงตัวลงของตลาดหุ้นในประเทศไทยยังสามารถเกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนที่ดีขึ้น เช่น นโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างสถานที่ท่องเที่ยวและการทำธุรกรรมธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน เป็นต้น

การดาวน์เทรนด์ (Downtrend) ของตลาดหุ้นในระดับโลก

การทรงตัวลงของตลาดหุ้นในระดับโลกสามารถเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อตลาดโลกโดยรวม เช่น ความไม่แน่นอนในสภาพเศรษฐกิจโลก ความเปลี่ยนแปลงในนโยบายการเงินของสำนักงานกลาง หรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อตลาดโลก การทรงตัวลงของตลาดหุ้นในระดับโลกสามารถส่งผลต่อตลาดหุ้นในประเทศต่างๆในระยะสั้นและระยะยาว

 

ลักษณะสำคัญของ downtrend

ลักษณะสำคัญของดาวน์เทรนด์ (Downtrend)

การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากมีโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับกำไรอย่างมากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิด Downtrend หรือการทรงตัวลงของตลาดหุ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของการลงทุนได้ การเข้าใจและการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ Downtrend เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

- ราคาจะสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ลดลงในแต่ละรอบการเคลื่อนไหว

- เส้นทรงระดับสูงจะลาดลง และเส้นทรงระดับต่ำจะลาดลงตามไปด้วย

- มีแรงขายเป็นแรงหลักที่ผลักดันให้ราคาลดลง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

สาเหตุที่ทำให้เกิดดาวน์เทรนด์ (Downtrend)

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิด Downtrend คือ แรงขายมีมากกว่าแรงซื้อ นักลงทุนขายสินทรัพย์ออกมาจำนวนมาก ทำให้ราคาถูกกดดันให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุของแรงขายเกินอาจมาจากปัจจัยพื้นฐานหรือจิตวิทยาของนักลงทุน เช่น ข่าวเศรษฐกิจที่แย่ลง, การคาดการณ์ราคาว่าจะลดลง, ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือปัญหาทางการเมือง เป็นต้น

ประโยชน์ของดาวน์เทรนด์ (Downtrend) สำหรับนักลงทุน

Downtrend เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ขายสินทรัพย์เพื่อทำกำไร (Short Sell) เมื่อสามารถเข้าซื้อสินทรัพย์ราคาสูง แล้วขายออกในระดับราคาที่ต่ำลง นักลงทุนจะสามารถทำกำไรจากส่วนต่างของราคาขายและราคาซื้อนั้น การซื้อขายในดาวน์เทรนด์อาจมีความเสี่ยงต่ำกว่าการซื้อขายใน Uptrend เนื่องจากราคามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ดาวน์เทรนด์ (Downtrend)

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจใช้แนวรับและแนวต้านเพื่อติดตามทิศทางของ Downtrend ซึ่งจะเป็นจุดระดับราคาที่ราคาสินทรัพย์มักจะหยุดและเปลี่ยนทิศทาง แนวรับจะเป็นเส้นระดับต่ำสุดที่ลาดลงตาม จุดต่ำสุดของแนวโน้มดาวน์เทรนด์ในแต่ละรอบ ส่วนแนวต้านก็จะลาดลงตามจุดสูงสุดของแนวโน้มด้วย

 

เปิดบัญชีเทรดที่ ALPFOREX

 

การทรงตัวลงของตลาดหุ้นหรือ Downtrend เป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนทุกคนควรให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการลงทุนและการเงินในระยะยาว การศึกษาและการเข้าใจสภาวะ Downtrend ในทั้งประเทศไทยและระดับโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถทำการวางแผนและตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงอย่างมาก การวิเคราะห์ตลาดให้ดีและการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ลงทุนทุกคน การตัดสินใจเข้าซื้อขายยังต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานควบคู่กันด้วย การรวบรวมข้อมูลและสังเกตสัญญาณต่างๆ อย่างรอบคอบจะช่วยให้สามารถจับจังหวะดาวน์เทรนด์ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

crossmenu