Recession คืออะไร? ผลกระทบต่อ Forex และวิธีรับมือสำหรับนักเทรด

Published on April 5, 2024

คำว่า "Recession" หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นคำที่หลายคนคุ้นเคย โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนหรือมีวิกฤตการณ์ต่างๆ แต่จริงๆแล้ว Recession คืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร และจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้าง มาทำความเข้าใจพร้อมหาวิธีรับมือกัน

 

Recession คืออะไร?

Recession คืออะไร?

Recession คือ ภาวะที่เศรษฐกิจหดตัวติดต่อกันอย่างน้อย 2 ไตรมาส โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ปรับด้วยเงินเฟ้อแล้ว (Real GDP) ซึ่งหากติดลบอย่างน้อย 2 ไตรมาสติดต่อกัน ก็ถือว่าประเทศนั้นเข้าสู่ภาวะ Recession แล้ว

นอกจากการหดตัวของ GDP แล้ว ยังมีสัญญาณบ่งชี้ภาวะ Recession อื่นๆ เช่น

 • อัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น
 • รายได้ครัวเรือนและกำลังซื้อที่ลดลง
 • ภาคการผลิต การค้าปลีก และการบริการ ที่ซบเซา
 • อัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป (Deflation)
 • การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ลดลง

สาเหตุของ Recession

Recession อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 • ฟองสบู่แตก (Bubble Burst) เช่น วิกฤตซับไพรม์ปี 2008
 • วิกฤตการเงิน เช่น ค่าเงินผันผวน หนี้เสียเพิ่มสูง
 • ราคาน้ำมันหรือสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นมาก
 • ภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดรุนแรง เช่น โควิด-19
 • สงครามการค้าหรือข้อพิพาทระหว่างประเทศ
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน-การคลังที่ผิดพลาด

 

เปิดบัญชีเทรดที่ ALPFOREX

 

ผลกระทบของ Recession

Recession ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทั้งเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาค ทั้งในระดับประเทศและระดับครัวเรือน เช่น

 • ธุรกิจขนาดเล็กล้มละลายเพิ่มขึ้น คนตกงานมากขึ้น
 • รายได้และกำลังซื้อผู้บริโภคลดลง นำไปสู่ภาวะเงินฝืด
 • ความมั่งคั่งครัวเรือนหดตัวจากมูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลง
 • รัฐบาลขาดรายได้จากภาษี แต่มีรายจ่ายเพิ่มจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยา
 • การลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศชะลอตัว

แนวทางรับมือ Recession

ถึงแม้ Recession จะส่งผลเสียหลายด้าน แต่เราก็สามารถบรรเทาผลกระทบและปรับตัวให้อยู่รอดได้ ทั้งในระดับประเทศและระดับบุคคล เช่น

 • รัฐบาลใช้มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุน เช่น ลดภาษี ดอกเบี้ย ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
 • ธุรกิจปรับตัวสู่ช่องทางออนไลน์ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความแตกต่าง
 • ประชาชนลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย เพิ่มเงินออม จัดพอร์ตการลงทุนใหม่ พัฒนาทักษะและแสวงหารายได้เสริม

 

ปัจจัย Recession ที่ส่งผลกระทบต่อการเทรด Forex

ปัจจัย Recession ที่ส่งผลกระทบต่อการเทรด Forex

Recession เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเทรด Forex เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีผลโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ในช่วง Recession ค่าเงินของประเทศที่ได้รับผลกระทบมักจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ หรือ เยน

นอกจากนี้ ในช่วง Recession นโยบายการเงินของประเทศมักจะผ่อนคลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยหรืออัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบ ซึ่งมีผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นอ่อนค่าลงเช่นกัน ในทางกลับกัน สกุลเงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งหรือได้รับผลกระทบจาก Recession น้อยกว่า ก็มักจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่เปราะบาง

นักเทรด Forex ต้องเข้าใจและปรับตัวให้ทัน

นักเทรด Forex จึงต้องจับตาภาวะ Recession อย่างใกล้ชิด เพื่อคาดการณ์ทิศทางค่าเงินและปรับกลยุทธ์การเทรดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น GDP, อัตราการว่างงาน, ดัชนีราคาผู้บริโภค ฯลฯ จะช่วยให้สามารถประเมินแนวโน้ม Recession และผลกระทบต่อค่าเงินได้แม่นยำยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเทรด Forex ในช่วง Recession ก็มีความผันผวนและความเสี่ยงสูง จึงต้องมีวินัยในการจัดการความเสี่ยงและเงินทุน ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น Stop Loss, ควบคุมขนาดลอต รวมถึงติดตามข่าวสารและปัจจัยเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่รุนแรงเกินควบคุม ถึงแม้ Recession จะสร้างความท้าทายให้กับนักเทรด Forex แต่ก็นับเป็นโอกาสในการสร้างผลกำไรด้วยเช่นกัน หากรู้จักปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

crossmenu