Market Update Daily Date : 29-11-2023

Published on November 29, 2023

Market Update Daily Date : 29-11-2023


ออสเรเลียรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ออกมาในระดับ 4.9% ซึ่งออกมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้และในครั้งก่อน ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวอ่อนค่าลง

นิวซีแลนด์ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับ 5.50% เพื่อความคุมอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ปรับตัวแข็งค่าขึ้น
ข่าวที่น่าจับตามองในวันนี้เวลา 20.30 น. สหรัฐฯ รายงานตัวเลข GDP และเวลา 22.05 มีการกล่าวจากธนาคารกลางอังกฤษ อาจส่งผลให้สกุลเงินผันผวนในช่วงเวลาดังกล่าว

วิเคราะห์กราฟ

Relative Performance วันนี้สกุลเงิน NZD และ JPY ปรับตัวแข็งค่า ส่วนสกุลเงิน AUD ปรับตัวอ่อนค่าสุดในวันนี้

มุมมองกราฟ U.S.Dollar Index ในวันนี้เบื้องต้นคาดการณ์ว่าสกุลเงินดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่า

crossmenu