Position Trading คืออะไร ข้อดี-ข้อเสีย และกลยุทธ์ที่ควรรู้

Published on May 23, 2024

Position Trading คือรูปแบบการเทรดที่มุ่งเน้นการถือครองสถานะการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่หลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือนหรือหลายปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะยาว ซึ่งแตกต่างจากการเทรดระยะสั้นที่เน้นการเข้าและออกตลาดอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหากำไรจากความผันผวนของราคาในแต่ละวัน Position Trading จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการวิเคราะห์ปัจจัยระยะยาว มากกว่าการเก็งกำไรจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น

 

Position Trading ใช้เพื่ออะไร?

Position Trading ใช้เพื่ออะไร?

 1. การวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคด้วย Position Trade

การทำ Position Trade ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างรอบด้าน ทั้งในระดับเศรษฐกิจมหภาค ภาวะอุตสาหกรรม ไปจนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงและความสามารถในการสร้างผลกำไรระยะยาว ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็มีส่วนช่วยในการจับจังหวะการเข้าและออกเทรด โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ ในการระบุแนวโน้มราคา แนวรับแนวต้าน หรือสัญญาณซื้อขายที่เหมาะสม ดังนั้น Position Trader จึงต้องผสมผสานข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ

 1. Position Trade ความสำคัญกับกรอบเวลาใหญ่

เนื่องจากมุ่งเน้นการถือครองระยะยาว Position Trading จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กราฟในกรอบเวลาที่ใหญ่ เช่น กราฟรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของราคาและแนวโน้มหลักที่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันระยะยาว ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์กรอบเวลาใหญ่ก็ช่วยลดสัญญาณรบกวนจากความผันผวนในกรอบเวลาเล็ก เพราะเป้าหมายคือการจับทิศทางหลักของราคา ไม่ใช่การเก็งกำไรจากความผันผวนระยะสั้น ดังนั้นการกำหนดกรอบเวลาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนจึงเป็นหนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จของ Position Trading

 1. การบริหารความเสี่ยงและเงินทุนอย่างมีวินัย

แม้จะเป็นการลงทุนระยะยาว แต่ Position Trading ก็ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงและจัดสรรเงินทุนอย่างรัดกุม โดยเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละสินทรัพย์ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของความเสี่ยง จากนั้นก็ต้องวางแผน Stop Loss เพื่อป้องกันการขาดทุนที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หากสถานการณ์ไม่เป็นไปตามคาด รวมถึงตั้งเป้าหมายราคาที่จะทำกำไรเมื่อราคาเป็นไปตามแนวคิดการลงทุน ที่สำคัญคือต้องมีวินัยที่จะปฏิบัติตามแผนการเทรดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอารมณ์และความลำเอียงในการตัดสินใจระหว่างทาง

 

Position Trading ในตลาด Forex

 

ขั้นตอนการ Position Trading ในตลาด Forex

 1. เริ่มจากการคัดเลือกสินทรัพย์ที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว ทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมและปัจจัยพื้นฐานของบริษัท
 2. ทำการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจมหภาค อุตสาหกรรม และบริษัทอย่างรอบด้าน เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงและความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 3. ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะเข้าและออกตลาดที่เหมาะสม โดยอาศัยแนวโน้ม แนวรับแนวต้าน รูปแบบกราฟ และสัญญาณทางเทคนิคอื่นๆ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ
 4. กำหนดสัดส่วนการลงทุนที่พอเหมาะและวางแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึง Stop Loss และ Take Profit ให้สัมพันธ์กับแนวคิดการลงทุนในแต่ละครั้ง
 5. ติดตามและประเมินผลพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูพัฒนาการและความเคลื่อนไหวของราคา พร้อมปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หากสถานการณ์ในตลาดเปลี่ยนไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ

Position Trading มีเทคนิคการทำอย่างไรบ้าง

 1. Trend Following

การตามติดแนวโน้มหลักของราคา โดยใช้วิธีการต่างๆ ในการระบุแนวโน้ม เช่น การวิเคราะห์ทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages) ในหลายระยะเวลา หรือการใช้เครื่องมือวัดแนวโน้มอย่าง ADX เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น และเลือกเข้าเทรดไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลักจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน

 1. Breakout Trading

มุ่งเน้นการรอคอยจังหวะที่ราคาสามารถผ่านแนวต้านหรือแนวรับสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานและการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ โดยอาจกำหนดแนวรับแนวต้านจากการวิเคราะห์ในกรอบเวลารายเดือนหรือรายสัปดาห์ ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น Pivot Point เพื่อระบุระดับที่ราคามีแนวโน้มจะผ่านไม่ได้ง่ายนัก และรอจังหวะที่ราคาสามารถ Breakout พร้อมโวลุมหนาแน่นเป็นสัญญาณเข้าเทรด

 1. Value Investing

เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการประเมินต่ำของตลาด ความกังวลเกินเหตุของนักลงทุน หรือข่าวลือในทางลบ จึงเป็นโอกาสในการสะสมสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ถูก โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักในการประเมินมูลค่าที่แท้จริง เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด (DCF) แล้วถือครองไปจนกว่าตลาดจะตระหนักถึงมูลค่าที่แท้จริงและราคาปรับตัวให้สะท้อนโอกาสในระยะยาว

 

เปิดบัญชีเทรดที่ ALPFOREX

 

ข้อดีและข้อจำกัดของ Position Trading

ข้อดี

 • เมื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางของตลาดได้ถูกต้อง Position Trading จะเปิดโอกาสให้ทำกำไรได้สูงจากการถือครองสถานะในระยะยาว
 • การทำ Position Trade ช่วยลดความเครียดจากความผันผวนของราคาในแต่ละวัน เนื่องจากใช้กรอบเวลาใหญ่ในการวิเคราะห์
 • หากเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ดี Position Trading จะช่วยสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในระยะกลางและระยะยาวได้

ข้อจำกัด

 • การถือครองระยะนานต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก เพื่อรองรับความผันผวนของราคาระหว่างทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการถือสถานะ เช่น ดอกเบี้ยและค่า Swap
 • ต้องมีความอดทนต่อช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์หรือตรงข้ามกับตำแหน่งที่ถืออยู่เป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เกิดความท้อแท้หรือความกดดันทางอารมณ์ได้
 • มีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติ สงคราม ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

 

ศึกษาการใช้ Position Trading

 

ศึกษาการใช้ Position Trading อย่างเต็มรูปแบบ

Position Trading เป็นรูปแบบการลงทุนที่มุ่งสร้างผลตอบแทนจากการคาดการณ์ทิศทางของราคาในระยะยาว ผ่านการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคอย่างรอบด้าน โดยการคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ การวางแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และการมีวินัยในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

อย่างไรก็ตาม Position Trading ก็มีข้อจำกัดบางประการ เช่น จำเป็นต้องใช้เงินทุนสูงและความอดทนอย่างมากในการรอคอยการปรับตัวของราคาไปในทิศทางที่คาดหวังไว้ ผู้ลงทุนจึงควรทำความเข้าใจถึงข้อดีข้อเสียและประเมินความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเองด้วย ทั้งนี้ การศึกษากรณีตัวอย่างการทำ Position Trading ทั้งในตลาด Forex และตลาดหุ้นข้างต้น จะช่วยให้มองเห็นภาพของหลักการและรายละเอียดการประยุกต์ใช้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองต่อไปในอนาคต

crossmenu