Forex เบื้องต้น

การสอบกองทุน Forex เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในอุตสาหกรรมการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน Forex (Foreign Exchange) การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบนี้ต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้าน และการวางแผนที่ดี เพื่อให้สามารถผ่านการทดสอบและก้าวเข้าสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นใจ   สอบกองทุน Forex คืออะไร การสอบกองทุน Forex คือการทดสอบความรู้และทักษะของผู้สมัครในการบริหารจัดการกองทุนที่ลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การสอบนี้มักจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค และปัจจัยพื้นฐาน การจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การสอบกองทุน Forex ยังเป็นการประเมินความสามารถในการตัดสินใจและการคาดการณ์ทิศทางของตลาด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน   เนื้อหาของการสอบกองทุน Forex การสอบกองทุน Forex มักจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เป็นการศึกษาและวิเคราะห์กราฟราคา เพื่อหาแนวโน้มและทิศทางของตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบไปด้วยการใช้เครื่องมือเช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages), MACD, RSI และ Bollinger Bands เป็นต้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: เป็นการศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจและการเมืองที่มีผลกระทบต่อค่าเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ย, การเจริญเติบโตของ GDP, อัตราการว่างงาน และนโยบายการเงินของธนาคารกลาง การจัดการความเสี่ยง: การบริหารความเสี่ยงในตลาด […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 21, 2024

ในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในการลงทุน Social Trading ได้กลายเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว Social Trading เป็นรูปแบบของการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างการซื้อขายทางการเงินแบบดั้งเดิมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยอนุญาตให้นักลงทุนติดตามและคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ บทความนี้จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Social Trading ตั้งแต่ความหมาย ประวัติ ประโยชน์ กลไกการทำงาน ไปจนถึงกลยุทธ์และบทบาทในอนาคตของการลงทุนออนไลน์   Social Trading ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่เรียนรู้และเลียนแบบกลยุทธ์ Social Trading หมายถึง รูปแบบของการลงทุนที่ผู้ใช้สามารถติดตามและคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยอาศัยการแบ่งปันข้อมูล ผลการดำเนินงาน และความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาด Social Trading ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่สามารถเรียนรู้และเลียนแบบกลยุทธ์การเทรดจากผู้ที่มีประสบการณ์ ในขณะที่เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้จากการอนุญาตให้ผู้อื่นคัดลอกการซื้อขายของตน     ความแตกต่างระหว่าง Social Trading และการเทรดแบบดั้งเดิม ความแตกต่างหลักระหว่าง Social Trading และการเทรดแบบดั้งเดิมอยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างนักลงทุน ในการเทรดแบบดั้งเดิม นักลงทุนมักจะต้องวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูลและเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ แต่ใน Social Trading นักลงทุนสามารถอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้อื่นในการตัดสินใจลงทุน ผ่านการติดตามและคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์ผู้นำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของ Social Trading การเติบโตของ Social Trading […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 20, 2024

Volatility (ความผันผวน) เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนในตลาด Forex ต้องให้ความสนใจ ความผันผวนในตลาด Forex หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของราคาสกุลเงินในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้นๆ   Volatility คือ ความผันผวนสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ Historical Volatility (ความผันผวนทางประวัติศาสตร์) ซึ่งเป็นการวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์จากข้อมูลในอดีต โดยใช้ค่าสถิติต่างๆ เช่น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อคำนวณ อีกประเภทคือ Implied Volatility (ความผันผวนโดยนัย) เป็นความผันผวนที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากราคาของออปชั่นและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ Volatility ในตลาด Forex หลายปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อความผันผวนของตลาด Forex ได้ ซึ่งรวมถึง: ข้อมูลเศรษฐกิจ: การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ เช่น GDP, อัตราการว่างงาน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นต้น มักส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาด นโยบายการเงินของธนาคารกลาง: […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 19, 2024

ในโลกของเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นกลไกสำคัญที่มีผลต่อการค้า การลงทุน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ หนึ่งในระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมคือ "Currency Peg" ซึ่งเป็นการผูกค่าเงินของประเทศหนึ่งกับสกุลเงินหลักอื่นๆ หรือตะกร้าสกุลเงิน บทความนี้จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Currency Peg ตั้งแต่นิยาม ประเภท กลไกการทำงาน ไปจนถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตัวอย่างของประเทศที่ใช้ระบบนี้   ความสำคัญและความหมายของ Currency Peg Currency Peg หมายถึง ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ประเทศหนึ่งผูกค่าเงินของตนกับสกุลเงินหลักอื่นๆ หรือตะกร้าสกุลเงิน โดยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือกำหนดช่วงการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในกรอบที่กำหนด ทั้งนี้ ประเทศที่ใช้ระบบ Currency Peg จะต้องดำเนินนโยบายการเงินและแทรกแซงตลาดเพื่อรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนตามเป้าหมายที่กำหนด จุดประสงค์ในการใช้ Currency Peg ประเทศต่างๆ เลือกใช้ระบบ Currency Peg ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับค่าเงินและลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสกุลเงินและระบบการเงินของประเทศ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อควบคุมเงินเฟ้อและรักษาเสถียรภาพของระดับราคาภายในประเทศ ทำไมถึงมีระบบ Currency Peg ? ระบบ Currency Peg มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคมาตรฐานทองคำ (Gold Standard) […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 18, 2024

การเทรด Forex (Foreign Exchange) หรือการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศเป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ตลาด Forex  เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวันทำการ และมีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในโลก เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงและโอกาสในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง การเทรด Forex ต้องการความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน บทความนี้จะนำเสนอขั้นตอนการเริ่มต้นและวิธีการเรียนรู้การเทรด Forex อย่างละเอียด   ทำความเข้าใจเรื่อง Forex Forex หมายถึงการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ โดยผู้เทรดจะซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายสกุลเงินอื่นในเวลาเดียวกัน อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) คือราคาที่สกุลเงินหนึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งได้ การเทรด Forex ทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่สกุลเงิน (Currency Pairs) เป็นสิ่งสำคัญ คู่สกุลเงินประกอบด้วยสองสกุลเงิน เช่น EUR/USD ซึ่งหมายถึงยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินแรกเรียกว่า Base Currency และสกุลเงินที่สองเรียกว่า Quote Currency การเปลี่ยนแปลงของราคาคู่สกุลเงินนี้เป็นสิ่งที่ผู้เทรดทำกำไรจากการเคลื่อนไหว การเลือกโบรกเกอร์ Forex การเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ โบรกเกอร์เป็นตัวกลางที่ช่วยให้คุณเข้าถึงตลาด Forex คุณควรเลือกโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานทางการเงินที่มีชื่อเสียง เช่น […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 17, 2024

ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวัดระดับเงินเฟ้อและติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพ บทความนี้จะอธิบายถึงแนวคิดพื้นฐาน องค์ประกอบ วิธีการคำนวณ รวมถึงการนำดัชนี CPI ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ   ความสำคัญของ CPI ในการเปลี่ยนแปลงบนตลาดเงิน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นดัชนีที่วัดการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของระดับราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อเทียบกับระดับราคาในปีฐาน (Base Year) โดยมีการกำหนดตระกร้าสินค้าและบริการที่ใช้เป็นตัวแทนการใช้จ่ายของผู้บริโภค และให้น้ำหนักความสำคัญแก่สินค้าแต่ละประเภทตามสัดส่วนของค่าใช้จ่าย     ความเป็นมาของการจัดทำ CPI แนวคิดในการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคเริ่มขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพของแรงงาน ต่อมามีการพัฒนาวิธีการจัดทำดัชนีให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วไป ปัจจุบันการจัดทำ CPI เป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานสถิติหรือธนาคารกลางในหลายประเทศทั่วโลก บทบาทและความสำคัญของ CPI ต่อระบบเศรษฐกิจ CPI มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในหลายด้าน ได้แก่ เป็นเครื่องมือในการวัดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและค่าครองชีพ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการเงินและการคลัง เพื่อควบคุมเงินเฟ้อและกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นเกณฑ์ในการปรับค่าจ้างแรงงาน บำนาญ และสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบระดับราคาสินค้า รายได้ที่แท้จริง และมาตรฐานการครองชีพ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 14, 2024

Trading System เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้นักเทรดประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจถึงความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ขั้นตอนการพัฒนา รวมถึงข้อดีและข้อจำกัดของ Trading System Forex กัน   ความหมายของ Trading System Forex Trading System หมายถึง ชุดของกฎและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจเข้าและออกจากตลาด โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐาน Trading System จะช่วยให้นักเทรดมีแนวทางในการเทรดที่เป็นระบบ และลดการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความสำคัญของ Trading System ในการเทรด Forex การมี Trading System ที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเทรด Forex เพราะจะช่วยให้นักเทรดมีวินัยในการเทรดมากขึ้น ลดความผิดพลาดจากการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงผลการเทรดได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะและความสำเร็จในระยะยาว   องค์ประกอบสำคัญของ Trading System Trading System Forex ที่ดีควรประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดังต่อไปนี้ กฎการเข้าเทรด (Entry Rules) […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 11, 2024

การเทรด Forex ให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในตลาดแล้ว การมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีและเหมาะสมกับตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับองค์ประกอบหลักๆ ของกลยุทธ์การเทรด Forex กัน   การวิเคราะห์ Forex ทางเทคนิค (Technical Analysis) การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของราคาในอนาคต โดยมีเครื่องมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้ การวิเคราะห์กราฟราคา (Price Chart Analysis)  การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis): เป็นการดูทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในภาพรวม ว่ากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือเคลื่อนไหวในกรอบ การวิเคราะห์แนวรับแนวต้าน (Support and Resistance Analysis): เป็นการหาระดับราคาที่เป็นจุดสำคัญ ซึ่งราคามักจะสะท้อนกลับเมื่อมาถึงบริเวณนั้น การวิเคราะห์รูปแบบกราฟ (Chart Pattern Analysis): เป็นการมองหารูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆ บนกราฟ ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต เช่น Head and Shoulders, Double Top, Double Bottom เป็นต้น ตัวชี้วัดทางเทคนิค […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 10, 2024

Hedging เป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ซึ่งมีความผันผวนสูง Hedging มีวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการเปิดสถานะที่มีทิศทางตรงข้ามหรือสัมพันธ์กับสถานะหลักที่มีอยู่ เพื่อทำให้ผลกำไรขาดทุนโดยรวมมีความเสี่ยงลดลง   ประโยชน์ของ Hedging ในการบริหารความเสี่ยง ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ช่วยปกป้องเงินทุนและกำไรที่มีอยู่ โดยจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุน โดยสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสทำกำไรได้แม้ในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย   ประเภทของกลยุทธ์ Hedging Forex กลยุทธ์ Direct Hedging Direct Hedging เป็นการเปิดสถานะซื้อและขายพร้อมกันในคู่สกุลเงินเดียวกัน ด้วยขนาดเท่ากัน เพื่อทำให้ผลกำไรขาดทุนหักล้างกัน ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนมีสถานะซื้อ (Long) ในคู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ก่อนแล้ว และต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของยูโร ก็สามารถเปิดสถานะขาย (Short) ในคู่เดียวกันเพิ่มเติมได้ ข้อดีและข้อจำกัดของ Direct Hedging ข้อดี: เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการป้องกันความเสี่ยง ช่วยรักษามูลค่าของพอร์ตการลงทุนได้ในระดับหนึ่ง ข้อจำกัด: มีต้นทุนค่าสเปรดและค่าธรรมเนียม เพิ่มขึ้นจากการเปิดสถานะเพิ่ม และอาจพลาดโอกาสในการทำกำไรหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับสถานะหลัก กลยุทธ์ Cross Currency Hedging […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 4, 2024

Non-Farm Payrolls (NFP) คือ รายงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (Bureau of Labor Statistics) เป็นประจำทุกเดือน โดยแสดงถึงจำนวนตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่สำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของสหรัฐฯ   ความสำคัญของ NFP ต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา รายงาน NFP มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานเป็นปัจจัยชี้นำที่สำคัญของการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ GDP สหรัฐฯ หากตัวเลข NFP ออกมาดี แสดงว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่ง คนมีงานทำและรายได้มากขึ้น ก็จะส่งผลบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ในทางกลับกัน ถ้าตัวเลข NFP ต่ำหรือติดลบ ก็จะสะท้อนถึงความอ่อนแอของเศรษฐกิจและอาจนำไปสู่การชะลอตัวหรือถดถอยในที่สุด   ผลกระทบของ Non-Farm Payrolls NFP ต่อตลาดการเงินโลก เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินสำรองหลักในการทำธุรกรรมและการลงทุนระหว่างประเทศ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ จึงส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ   องค์ประกอบหลักของรายงาน NFP รายงาน NFP ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญหลายประการเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้แก่ จำนวนตำแหน่งงานนอกภาคเกษตรที่เปลี่ยนแปลง ตัวเลขนี้บอกถึงจำนวนตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 28, 2024

การเทรดสั้น (Short-term Trading) การเทรดสั้น หมายถึง รูปแบบการเทรดที่มีการเปิดและปิดออร์เดอร์ภายในระยะเวลาสั้นๆ นับตั้งแต่หลักนาทีจนถึงไม่กี่วัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหากำไรทีละน้อยแต่ด้วยความถี่ที่บ่อยครั้ง ผ่านการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค, อินดิเคเตอร์, และสัญญาณการเทรดต่างๆ ประเภทของการเทรดสั้น เช่น Scalping, Day Trading, Swing Trading Scalping: เทรดในกรอบเวลาสั้นมาก มักไม่เกิน 5-15 นาที และหากำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงแคบๆ เพียงไม่กี่ Pips Day Trading: เทรดภายในกรอบเวลา 1 วัน โดยจะไม่มีการถือครองออร์เดอร์ข้ามคืน และทำกำไรจากความผันผวนของราคาในรอบวันนั้นๆ Swing Trading: เทรดในกรอบเวลา 1-5 วัน มุ่งหากำไรในช่วงการแกว่งตัวหรือ Swing ของราคาในแต่ละรอบ ลักษณะและพฤติกรรมของการเทรดสั้น ใช้การวิเคราะห์กราฟในกรอบเวลารายชั่วโมงหรือรายวันเป็นหลัก เน้นการอ่านสัญญาณราคาและเข้าออกออร์เดอร์อย่างรวดเร็ว มีความถี่ในการเทรดมาก บางครั้งอาจหลายสิบถึงหลายร้อยครั้งต่อวัน มักกำหนดเป้าหมายการทำกำไรไว้ที่ 10-20 Pips ต่อออร์เดอร์ ต้องมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎการเทรดอย่างเคร่งครัด     การเทรดยาว (Long-term […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 27, 2024

Prop trade หรือ Proprietary trading หมายถึง รูปแบบการเทรดที่นักเทรดใช้เงินทุนของบริษัทในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินเพื่อแสวงหากำไร นักเทรดจะได้รับส่วนแบ่งจากกำไรที่ทำได้ตามข้อตกลงกับบริษัท Prop trade มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรายได้จากการเก็งกำไรในตลาดโดยตรง แตกต่างจากรูปแบบอื่นๆ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือการให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน   เริ่มต้นกับ Prop Trading เพื่อเริ่มต้นสู่เส้นทางการเป็น prop trader มีขั้นตอนสำคัญที่ควรเตรียมพร้อม ดังนี้ ศึกษาเกี่ยวกับตลาดการเงินและการเทรด เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ ฝึกฝนทักษะด้วยบัญชีเทรดจำลอง (demo account) เพื่อเรียนรู้วิธีใช้แพลตฟอร์มเทรด สร้างกลยุทธ์ และทดสอบแผนการเทรดของตัวเอง พัฒนาทักษะด้านการจัดการความเสี่ยงและจิตวิทยาการเทรด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จ สมัครเข้าโปรแกรมฝึกอบรม prop trader ของบริษัทต่างๆ สาธิตทักษะของตนเองในการสอบ และผ่านการคัดเลือกเข้าทำงาน หมั่นอัปเดตความรู้อยู่เสมอ ทั้งในด้านการวิเคราะห์ตลาด กลยุทธ์การเทรด รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแวดวงการเทรด     ความแตกต่างระหว่าง Prop tradeกับการเทรดประเภทอื่น ความแตกต่างหลักๆ ระหว่าง […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 7, 2024

Market Sentiment หมายถึง ความรู้สึกโดยรวมของนักลงทุนที่มีต่อสภาพตลาดและทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในขณะนั้น โดย Sentiment อาจเป็นได้ทั้งบวก (Bullish) ลบ (Bearish) หรือเป็นกลาง (Neutral) การวิเคราะห์ Sentiment เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน   เทคนิคในการลงทุนด้วย Market Sentiment นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ Market Sentiment ในการปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะอารมณ์ของตลาด กลยุทธ์ยอดนิยมที่ใช้ Sentiment เป็นปัจจัยหลักมีดังนี้ Contrarian Investing (การลงทุนแบบตรงข้าม) เป็นกลยุทธ์ที่ลงทุนสวนทางกับ Sentiment ของคนส่วนใหญ่ในตลาด โดยมองว่าเมื่อนักลงทุนส่วนใหญ่เป็น Bearish มากๆ มักเป็นสัญญาณของจุดต่ำสุดของตลาด และเป็นโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ราคาถูก ในทางกลับกัน เมื่อนักลงทุนมีมุมมองบวกมากเกินไป อาจบ่งชี้ถึงภาวะตลาดฟองสบู่และเป็นจังหวะขายทำกำไร Contrarian Investor จะใช้ตัวชี้วัด Sentiment ในการหาช่วงเวลาที่ตลาดมีการเก็งกำไรสุดโต่งและพร้อมพลิกทิศทาง อย่างไรก็ตาม การลงทุนสวนกระแสมีความเสี่ยงสูงและต้องอาศัยความอดทน เพราะราคาอาจใช้เวลานานกว่าจะกลับมาสู่มูลค่าที่สมเหตุสมผล Momentum Investing (การลงทุนตามแรงเหวี่ยง) เป็นแนวทางลงทุนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับ Sentiment ในขณะนั้น โดยคาดหวังว่าแรงซื้อหรือแรงขายที่กำลังแรงจะยังคงผลักดันราคาต่อไปในทิศทางเดิม […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | May 3, 2024

ในปี 2024 ตลาด Forex ในประเทศไทยมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีโบรกเกอร์ Forex ให้เลือกใช้บริการมากมาย ทั้งโบรกเกอร์ในประเทศและต่างประเทศ การเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุน Forex เพื่อให้สามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ต่อไปนี้เป็นข้อ แนะนำโบรกเกอร์ Forex ชั้นนำในไทยที่น่าสนใจ   โบรกเกอร์ Forex ที่น่าสนใจทั้งหมดในปีนี้ 2024 5 โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับความนิยมตลอดกาล Exness - โบรกเกอร์นี้ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแพลตฟอร์มเทรดที่ใช้งานง่าย spread ต่ำ และมีเครื่องมือวิเคราะห์กราฟที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกระดับ XM - เป็นโบรกเกอร์ระดับสากลที่ได้รับความนิยมในไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ CySEC และ FCA มีแพลตฟอร์ม MT4 /MT5 ที่ทันสมัย และมีบัญชีเซ็นต์ที่เปิดได้ง่ายสำหรับมือใหม่ รวมถึงมีโปรโมชั่นโบนัสน่าสนใจเสมอ Infinox - โบรกเกอร์จากอังกฤษที่เข้ามาบุกตลาดไทย มีระบบ CRM ที่ดีคอยให้บริการลูกค้า รวมถึงมีหลักสูตรอบรม webinar […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 22, 2024

SET Index หรือดัชนีหลักของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญแสดงถึงสุขภาพของเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ มันเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักลงทุน วิเคราะห์เศรษฐกิจ และนักวิเคราะห์ในการเข้าใจแนวโน้มและการเคลื่อนไหวภายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย บทความนี้จะสำรวจ SET Index อย่างละเอียดโดยการอธิบายความสำคัญ รวมถึงส่วนประกอบ วิธีการคำนวณ ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว และผลที่เกิดขึ้นต่อนักลงทุน องค์ประกอบและวิธีการคำนวณ SET Index ประกอบด้วยหุ้นที่เรียกว่าในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตลาดแต่ละส่วนของเศรษฐกิจ ส่วนประกอบเหล่านี้ถูกเลือกอย่างรอบคอบตามปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดตลาด ความสำคัญในตลาด และการแทนที่ของเซคเตอร์ การคำนวณดัชนีนี้ใช้วิธีการคำนวณที่ให้น้ำหนักตามขนาดตลาด โดยที่น้ำหนักของแต่ละหุ้นจะขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดของหุ้นนั้นๆ ต่อมูลค่าตลาดทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในดัชนี   ความสำคัญและปัจจัยที่ส่งผลต่อ SET Index SET Index เป็นตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย มันให้ข้อมูลแนวโน้มทั่วไปของตลาดและช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินประสิทธิภาพของหุ้นและสาขาอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ SET Index มีบทบาทสำคัญในการกำหนดใจนักลงทุน มีผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินทุน และช่วยในการตัดสินใจการลงทุน ปัจจัยที่มีผลต่อ SET Index มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของ SET Index เช่น ตัวชี้วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางการเมือง แนวโน้มของตลาดโลก ประสิทธิภาพของธุรกิจ และการเข้าถึงของนักลงทุนต่างชาติ เปลี่ยนแปลงในปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและอารมณ์ของตลาด […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 18, 2024

Producer Price Index (PPI) หรือ ดัชนีราคาของผู้ผลิต เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาของสินค้าและบริการที่ถูกผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่ถูกผลิตโดยองค์กรหรือบริษัทต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม การวัดระดับราคาในเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เรารู้ว่าภาวะเศรษฐกิจกำลังอยู่ในสถานการณ์ใด การเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ดัชนีราคาจึงมีความสำคัญ เพื่อให้เรารู้ถึงแนวโน้มและสถานะของเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก การวัดและวิเคราะห์ตัวชี้วัดเศรษฐกิจเชิงกลยุทธ์ เช่น Producer Price Index (PPI) เป็นสิ่งสำคัญในการทำนายแนวโน้มของตลาด Forex ดังนั้น ในเรื่องนี้เราจะสำรวจความสัมพันธ์ระหว่าง PPI และตลาด Forex   วัตถุประสงค์ของ Producer Price Index (PPI) ดัชนีราคาของผู้ผลิตหรือ Producer Price Index (PPI) เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดระดับราคาของสินค้าที่ถูกผลิตภายในประเทศ เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับราคาของสินค้าและบริการที่ถูกผลิตภายในประเทศโดยองค์กรหรือผู้ผลิต ซึ่ง PPI เป็นวิธีที่ใช้ในการวัดระดับราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการที่ถูกผลิตและขายในระดับโรงงานหรือโรงงานผลิต วัดความเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้า: PPI ช่วยในการวัดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินค้าที่ถูกผลิตภายในประเทศ ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคและนักลงทุนเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และสาเหตุที่เกิดขึ้น สามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในราคา: การวิเคราะห์ PPI ช่วยให้นักลงทุนและผู้บริโภคเข้าใจถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าและบริการที่ถูกผลิต เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ: การเปลี่ยนแปลงใน PPI […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX |

My Forex Funds (MFF) เป็นแนวคิดใหม่ในการลงทุนในตลาด Forex โดย MFF จะเป็นกองทุนที่รวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนหลายคนแล้วนำไปจัดการการลงทุนในตลาด Forex โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ตลาดและการเทรดที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุน   My Forex Funds (MFF) คืออะไร การลงทุนในตลาด Forex เป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่น่าสนใจและมีโอกาสทำกำไรอย่างมากในทันที แต่ก็มีความเสี่ยงสูง และการเข้าถึงสู่ตลาดนี้อาจมีความซับซ้อนสำหรับบางคน ด้วยเหตุนี้ My Forex Funds (MFF) เกิดขึ้นเพื่อให้โอกาสให้กับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาด Forex แต่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการเทรด เกิดขึ้นจากความต้องการของนักลงทุน My Forex Funds เกิดขึ้นจากความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาด Forex แต่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการเทรด ตลาด Forex เปิดโอกาสให้กับการลงทุนและการทำกำไรอย่างมาก แต่ก็มีความซับซ้อนและความเสี่ยงที่สูง เราได้รับคำถามจากนักลงทุนหลายคนที่สนใจในการลงทุนในตลาดนี้ แต่ต้องการวิธีที่ง่ายและปลอดภัยกว่า การเริ่มต้นและการพัฒนา My Forex Funds เริ่มต้นโดยการรวบรวมกลุ่มของนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมกองทุนและการลงทุนในตลาด Forex และทำการจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และการเทรด การเริ่มต้นมีความซับซ้อนและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ โดยจะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมและมีความเสถียร การเจรจาในตลาด Forex การเจรจาในตลาด […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 17, 2024

อัพเทรนด์ (Uptrend) คือภาวะที่ราคาของสินทรัพย์ในตลาดฟอเร็กซ์เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น ซึ่งหมายถึงราคาขายของสกุลเงินนั้นๆ เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ การวิเคราะห์ Uptrend ในตลาดฟอเร็กซ์มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจลงทุนหรือเปิดสถานะซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว Uptrend จะสะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศที่เป็นเจ้าของสกุลเงินนั้นๆ เครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ Uptrend ในการวิเคราะห์ Uptrend นักลงทุนสามารถใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ เช่น เส้นแนวโน้ม (Trendlines), ดัชนีชี้นำแนวโน้ม (Trend Indicators) และรูปแบบทางกราฟ (Chart Patterns) เพื่อช่วยระบุจุดเริ่มต้น ความแรง และระยะเวลาของอัพเทรนด์ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ การจ้างงาน และการค้าระหว่างประเทศ เพื่อประเมินความยั่งยืนของอัพเทรนด์ด้วย   การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนฟอเร็กซ์ การเข้าใจอัพเทรนด์ (Uptrend) และการวิเคราะห์อย่างถูกต้องจะช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดจังหวะการเข้าและออกจากตลาดได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ประสบความสำเร็จมากขึ้น การใช้เส้นแนวโน้ม (Trendlines) เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยจะวาดเส้นเชื่อมจุดต่ำสุดสองจุดหรือมากกว่าในกรณีของ Uptrend เส้นแนวโน้มจะช่วยระบุระดับแนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการเปิดและปิดสถานะซื้อขาย ดัชนีชี้นำแนวโน้ม […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 10, 2024

คำว่า "Recession" หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นคำที่หลายคนคุ้นเคย โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนหรือมีวิกฤตการณ์ต่างๆ แต่จริงๆแล้ว Recession คืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร และจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้าง มาทำความเข้าใจพร้อมหาวิธีรับมือกัน   Recession คืออะไร? Recession คือ ภาวะที่เศรษฐกิจหดตัวติดต่อกันอย่างน้อย 2 ไตรมาส โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ปรับด้วยเงินเฟ้อแล้ว (Real GDP) ซึ่งหากติดลบอย่างน้อย 2 ไตรมาสติดต่อกัน ก็ถือว่าประเทศนั้นเข้าสู่ภาวะ Recession แล้ว นอกจากการหดตัวของ GDP แล้ว ยังมีสัญญาณบ่งชี้ภาวะ Recession อื่นๆ เช่น อัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น รายได้ครัวเรือนและกำลังซื้อที่ลดลง ภาคการผลิต การค้าปลีก และการบริการ ที่ซบเซา อัตราเงินเฟ้อที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป (Deflation) การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ลดลง สาเหตุของ Recession Recession อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ฟองสบู่แตก (Bubble Burst) เช่น […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 5, 2024

การศึกษาและเข้าใจ Currency Correlation เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับนักเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) โดยเฉพาะ เนื่องจากมันมีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายสกุลเงินต่างๆ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะสำรวจและสอนเกี่ยวกับความสำคัญของ Currency Correlation ในตลาดฟอเร็กซ์   Currency Correlation คืออะไร Currency Correlation เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินที่ซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ ค่า Correlation มักจะอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 โดยที่ -1 หมายถึงความสัมพันธ์ตรงข้ามที่สมบูรณ์แบบ และ +1 หมายถึงความสัมพันธ์ที่เป็นบวกที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งค่า Correlation 0 หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์ ประโยชน์ของ Currency Correlation การลดความเสี่ยง: การทราบ Currency Correlation ช่วยให้นักเทรดสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ โดยการซื้อขายคู่เงินที่มี Correlation ติดลบสามารถช่วยในการลดความเสี่ยงเมื่อมีความผันผวนในตลาด การสร้างกลยุทธ์การเทรด: ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินสามารถใช้ในการสร้างกลยุทธ์การเทรด เช่น การใช้คู่เงินที่มี Correlation สูงเพื่อลดความเสี่ยง หรือการเปรียบเทียบ Correlation ระหว่างหลายๆ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 4, 2024

แอปเทรดฟอเร็กซ์ 2024 สามารถดาวน์โหลดลงโทรศัพท์เพื่อความสะดวกต่อการซื้อขาย สามารถเลือกทำงานร่วมกับโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต แต่ละแอปเทรดเปิดให้บริการมีคุณสมบัติต่างกันเช่น แจกโบนัสฟรี จำนวนเงินขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียม รวมถึงข้อมูลตลาดตามเวลาจริง เครื่องมืออื่น ๆ ในการจัดการความเสี่ยง ควรเลือกแอปยอดยอดนิยมเพื่อความปลอดภัยตลอดการเทรด แนวทางเลือก แอปเทรดฟอเร็กซ์ ให้ปลอดภัย ก่อนตัดสินใจเข้าสู่ระบบการเทรดฟอเร็กซ์แบบเต็มตัว ควรมีแนวทางเลือกแอปเทรดให้ปลอดภัยเพื่อความสำเร็จในด้านการลงทุนแบบถาวรด้วยวิธีเลือกง่าย ๆ ดังนี้ ควรศึกษาดูว่าแอปเทรดที่คุณสนใจนั้นมีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกในการเทรดฟอเร็กซ์มากน้อยเท่าใด ควรให้ข้อมูลการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ แสดงกราฟเทคนิค ระบบแจ้งเตือน หรือการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เลือกแอปที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง การเข้าถึงรหัสทำธุรกรรมต่าง ๆ รวดเร็วและมีระบบรักษาความเป็นส่วนตัวและแน่นหนา แอปเทรดที่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้องการเลือกโบรกเกอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพเปิดให้บริการมานานและมีฐานลูกค้าจากหลายประเทศ จึงจะวางใจในความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ที่เราจะเลือกใช้แอปเทรด   อัพเดท แอปเทรดฟอเร็กซ์ 2024 ที่ควรเปิดใช้งาน อัพเดทแอปเทรดฟอเร็กซ์ 2024 ที่ควรเปิดใช้งานซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์มากที่สุด มีดังนี้ Pepperstone Pepperstone โบรกเกอร์จากออสเตรเลียมีชื่อเสียง สามารถโหลดพร้อมใช้งานบนมือถือได้ จัดว่าเป็นโบรกเกอร์ที่มีชื่อเรื่องสเปรดที่แคบและดำเนินการซื้อขายได้เร็ว มีสินทรัพย์หลากหลายและรองรับแพลตฟอร์มหลักทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น MT4, MT5, cTrader ระยะเวลาดำเนินการซื้อขายรวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 30 มิลลิวินาที จึงเป็นโบรกเกอร์ที่เหมาะกับนักลงทุนที่อยากเก็งกำไร […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 3, 2024

มือใหม่หัดเทรดฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี คุณสามารถเข้าสู่ ระบบเทรด forex ฟรี โบนัสได้แบบไม่ต้องลงทุนสักบาท โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่จะเปิดบัญชีเดโม่หรือบัญชีทดลองไว้ใช้งานฟรี เพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนการเทรด ให้เข้าใจระบบก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการลงทุนด้วยตนเองในระบบบัญชีจริง   บัญชี Demo ฟรีโบนัส ข้อเสนอสุดพิเศษ Demo Account ฟรีโบนัส ข้อเสนอสุดพิเศษที่มอบให้ผู้ใช้ทดลองเทรดฟอเร็กซ์ ระบบเทรด forex ฟรี ได้โดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินตนเอง คุณสมบัตินี้เป็นข้อดีที่มอบให้นักลงทุนหน้าใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เทรดมาก่อน สามารถเข้ามาศึกษาและทดสอบระบบต่าง ๆ ด้วยตนเองก่อนจะตัดสินใจเริ่มเทรดอย่างจริงจัง บัญชีเดโม่เป็นเสมือนห้องทดลองให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้แพลตฟอร์มหรือสร้างความคุ้นเคยในการอ่านกราฟและการวิเคราะห์ หากผู้ใช้มีความเข้าใจและมั่นใจพร้อมลงทุนจริง ๆ ค่อยเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อเพื่อลงทุนในอนาคต แนวทางเลือกโบรกเกอร์เทรดฟอเร็กซ์ฟรีโบนัส อยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพควรมีแนวทางการเลือกโบรกเกอร์อย่างถูกต้อง ด้วยวิธีเหล่านี้ ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าโบรกเกอร์ที่ตนเองให้ความสนใจเป็นโบรกเกอร์ที่มั่นคงและมีความน่าเชื่อจริง ๆ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เทรดเดอร์ที่ดีควรศึกษาข้อกำหนดและกฎระเบียบแต่ละโบรกเกอร์ให้เข้าใจ รวมถึงระบบการเงินใช้ระยะเวลาดำเนินการนานหรือไม่เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อของโบรกเกอร์นั้น ๆ เลือกเงื่อนไขข้อตกลงการเทรดฟรีโบนัสที่เข้ากับตนเองให้มากที่สุด ทำความเข้าใจว่าแต่ละโบรกเกอร์มีค่า Spread, Swap , ค่าคอมมิชชั่น มีสัดส่วนที่ต่างกัน ควรเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง     โบรกเกอร์โบนัสฟรีมีกี่แบบ แตกต่างจากโบนัสเงินฝากและไม่ฝากอย่างไร สำหรับ ระบบเทรด […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 2, 2024

เทรดเดอร์ (Trader) เชื่อว่าเป็นคำเรียกที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี ในตลาดฟอเร็กซ์มีหลายคนยึดการเทรด Forex เป็นอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก หารายได้เสริม รายได้หลัก แม้แต่เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเก็งกำไรได้ตั้งแต่ครั้งแรก ลงทุนบนแพลตฟอร์มซื้อขายอัตโนมัติ มีเครื่องมือทางเทคนิค ช่วยให้เทรดสำเร็จได้ผลตอบแทนสูง ถือว่าเป็นข้อดีที่นักลงทุนถูกใจ   7 ข้อดีของอาชีพเทรดเดอร์ที่ใคร ๆ ก็ชอบ อาชีพเทรดเดอร์ที่หลายคนมองว่ามีความเสี่ยง แต่ในความจริงมีข้อดีที่ซ่อนเอาไว้มากมายดังนี้ มีอิสระทางด้านเวลา จัดว่าเป็นข้อดีอันดับแรกของเทรดเดอร์หลายคนชื่นชอบ ภาพรวมของคนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทำงานประจำไม่ว่าจะเป็นราชการ พนักงานออฟฟิศ สาวโรงงานหรือพ่อค้าแม่ค้า แน่นอนว่าทุกอาชีพต้องเสียเวลาทำงานอย่างน้อย ๆ 7-8 ชั่วโมง/วัน ทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันหมดไปกับการทำงานและการพักผ่อน หากคุณลองปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่การเทรด Forex สิ่งแรกที่คุณจะได้คืออิสระทางด้านเวลา แต่ใช้เวลาในการวิเคราะห์ไม่เกิน 45-60 นาทีก็ทำกำไรได้แล้ว มีอิสระและความสบายใจ ได้รับความเป็นอิสระอยากทำอะไรก็ได้ตามชอบแบบไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาคอยจับผิด ใครจะมาดุด่าหรือรายงานเรา นับว่าเป็นอาชีพที่มีอิสระและความสบายใจเพราะคุณจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตและตัดสินใจเองไม่ต้องพึ่งพาใคร สามารถเข้าสู่ตลาดการซื้อขายฟอเร็กซ์ได้ทุกที่ในโลก อาชีพเทรดเดอร์สามารถเข้าสู่ตลาดการซื้อขายฟอเร็กซ์ได้ทุกที่ในโลก จัดว่าเป็นอาชีพที่ให้อิสระในสถานที่ทำงานได้แบบไม่กังวลเรื่องสถานที่ เมื่อเทียบกับการทำงานออฟฟิศหรือการค้าขายต้องอยู่ประจำสถานที่นั้น ๆ การเป็นเทรดเดอร์ไม่ยุ่งยากแค่มีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวก็พร้อมเทรด และลงทุนได้ทันที  ทำให้การสร้างรายได้ให้กับตัวเองไม่ยึดติดสถานที่อยู่ไหนก็ทำเงินเข้ากระเป๋าได้ตลอด สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แบบไม่ต้องกังวล ไม่ต้องกังวลกลัวความผิดใด ๆ เพราะการเทรดฟอเร็กซ์เป็นการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณเองแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งต่างจากระบบการทำงานทั่ว ๆ ไปเพราะขึ้นตรงกับหัวหน้างานหรือคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | April 1, 2024

เรื่องการเงินเป็นสิ่งที่ใครหลายคนมุ่งหวังและต้องการมากที่สุด เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น อีกหนึ่งทางลัดทำให้คนส่วนใหญ่นั้นมีอิสระทางการเงินได้โดยง่าย การเทรด forex บนมือถือ จึงเป็นช่องทางลงทุนที่สะดวกรวดเร็วเพียงแค่สัมผัสด้วยปลายนิ้วเท่านั้น พร้อมทำกำไรให้กับตนเองได้มหาศาล ไม่ว่าอยู่ไหนก็ตาม     เทรดฟอเร็กซ์บนมือถือ ช่องทางรวยแม้ไม่อยู่หน้าคอม ปัจจุบันนี้การลงในผ่านตลาดออนไลน์เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น การเทรดฟอเร็กซ์หนทางรวยของคนยุคใหม่ อย่างที่ทราบดีว่าโลกเรานี้มีเทคโนโลยีก้าวหน้าอำนวยความสะดวกหลาย ๆ อย่าง ทำให้การเทรดในทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่งคอมพิวเตอร์เหมือนเช่นเคย ไม่ต้องนั่งเฝ้าติดหน้าจอคอมอีกต่อไปเพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนไว้ใช้เทรดและติดตามทุกความเคลื่อนไหวในตลาดได้ทุกที่เท่าที่คุณนั้นต้องการ แม้ว่าคุณยุ่งอยู่กับงานหรือปัญหาส่วนตัวก็ไม่ใช่ปัญหาใด ๆ ตลาดการลงทุนนั้นไม่เคยหยุดนิ่ง หากเพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาดและข้อมูลสำคัญได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดี ช่วยเพิ่มโอกาสและความเป็นได้ในการสร้างผลตอบแทนมหาศาลให้กับนักลงทุนได้ เหตุผลที่ควรเทรด forex บนมือถือ นาทีนี้ต้องยอมรับว่าการลงในตลาดการเงินเป็นที่นิยมอย่างมาก หลายคนสนใจเลือก เทรด forex บนมือถือ เป็นส่วนใหญ่ นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนส่วนมากชื่นชอบ มีความสะดวกในการพกพามือถือไปไหนมาไหนได้ด้วยทุกที่ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกับที่ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเดียว เพิ่มความสะดวกสบายในการเทรด เพราะสมาร์ทโฟนมีขนาดกะทัดรัด หยิบจับง่ายและคุ้นเคยมือของผู้ใช้งานอยู่แล้ว สามารถเข้าเทรดพร้อมกับทำกิจกรรมอื่นได้แบบไม่มีผลกระทบต่อการเทรด แพลตฟอร์มการเทรดไม่แตกต่างจากการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ จึงไม่ยากเกินความสามารถหากนักลงทุนยุคใหม่จะลงทุนผ่านมือถือ เกิดความยืดหยุ่นในการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาในตลาดได้แบบไม่มีพลาด สะดวกเข้าเช็คข้อมูลที่ต้องการได้ตลอดเวลา     จุดด้อยเทรดฟอเร็กซ์ผ่านมือถือ เมื่อมีข้อดีของการเทรดฟอเร็กซ์ผ่านมือถือ แต่ยังคงมีจุดด้อยหรือข้อเสียให้เห็นเช่นกัน ต้องยอมรับว่านักลงทุนหลายคนชื่นชอบการลงทุนผ่านมือถือสิ่งอำนวยความสะดวกในการเทรด forex คล่องตัวที่สุด ในทางกลับกันนั้นยังมีข้อเสียที่หลายคนไม่ชอบเทรดบนมือถือเพราะหน้าจอค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มองเห็นภาพรวมชัดเจนครบทุกรายละเอียด จึงเป็นปัญหาอันดับต้น […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 29, 2024

การเป็นเทรดเดอร์ให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์เข้าช่วยให้การเทรดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Money Management (MM) หลักบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นวิธีเทรดที่คุณสามารถควบคุมพอร์ตให้อยู่รอดในตลาดฟอเร็กซ์ได้อย่างปลอดภัยไม่เสี่ยงระเบิดพอร์ต   ทำความรู้จัก Money Management เพื่อการเทรดฟอเร็กซ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรทำความเข้าใจกับ Money Management หรือ MM หมายถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ จะจัดการเงินทุนให้มีระเบียบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปจนถึงระดับองค์กร ความสำคัญการเลือกบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบ ความนิยมเทรดฟอเร็กซ์มักเลือกใช้ MM สามารถจัดการความเสี่ยงของเงินทุน เพื่อการเทรดมีระบบยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในตลาดที่มีความผันผวนสูงย่อมมีความเสี่ยงมากขึ้นไปด้วย เมื่อนำหลักจัดการความเสี่ยงของเงินทุนเป็นผลดีและลดความสูญเสียเพิ่มโอกาสเติบโตในตลาด ทำไมควรใช้งาน MM ทุกครั้งที่ทำการเทรด เปิดเหตุผลที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้งาน Money Management หรือ MM ต้องยอมรับว่าตลาดฟอเร็กซ์มีความผันผวนค่อนข้างมาก จึงไม่แปลกใจว่าการเทรดในแต่ละครั้งเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ๆ ทำให้การวางแผน MM มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การเทรดไม่เสี่ยงมากนัก ในตลาดฟอเร็กซ์มีปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและคุณเองไม่สามารถควบคุมมันได้และเป็นเหตุทำให้คุณมีโอกาสขาดทุนได้ตลอด โดยแบ่งปัจจัยเสี่ยงได้ 3 ประเภท คือ ความเสี่ยงของตลาด ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีอิทธิพลและทำให้ตลาดมีความผันผวนมาก เช่น นโยบายทางการเงิน เกิดเหตุภัยพิบัติ เกิดการจลาจล ปัญหาเหล่านี้ส่งผลทำให้เกิดความผันผวนในตลาดฟอเร็กซ์ได้ง่ายมาก ความเสี่ยงด้าน Leverage […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 25, 2024

นักลงทุนมือใหม่กำลังจะเข้าสู่การเทรดฟอเร็กซ์อย่างเต็มตัว จำเป็นอย่างยิ่งควรทำความเข้าใจการเริ่มต้นลงทุนแบบ Fundamental และ Technical ทั้งสองแบบมีความหมายต่างกันอย่างไร เพื่อการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพและนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ เปรียบเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเทรด ที่ควรศึกษาก่อนเริ่มเทรดอย่างจริงจัง ทำความรู้จัก Fundamental Fundamental คือการลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน โดยเป็นการเทรดฟอเร็กซ์ที่อ้างอิงมุมมองจากปัจจัยพื้นฐานของกิจการเป็นหลัก มองภาพรวมตามความเป็นจริงที่มีข้อมูลพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นงบการเงิน ผลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน วิเคราะห์ตามจริงที่ได้จากข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นในระยะยาว ทั้งนี้ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม คือ Value Investor ดูจากมูลค่าสินทรัพย์ในกิจการพื้นฐานดี ส่วนใหญ่นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในมูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมินมูลค่า หากเป็นหลักการตัดสินใจลงทุนในมูลค่าสินทรัพย์ของกิจการที่เติบโตจะเรียกว่า Growth Story ทำความรู้จัก Technical Technical คือการลงทุนผ่านพฤติกรรมของมูลค่าสินทรัพย์ โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยอินดิเคเตอร์เพื่อหาสัญญาณการเข้าซื้อขายและไม่สนใจว่า มูลค่าสินทรัพย์ในตอนนั้นราคาเป็นจริงแค่ไหน แม้ว่าราคาในตอนนั้นจะสูงหรือต่ำกว่าราคาที่แท้จริงก็ตาม ทั้งนี้เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักจะนำเอาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของ Fundamental เข้ามาร่วมกับ Indicator เพื่อต้องการกำหนดจุดเข้าซื้อ จุดขาย และจุดทำกำไรได้อย่างแม่นยำ เทรดเดอร์ที่เลือกใช้วิธีนี้เราจะเรียกพวกเขาว่า เทรดเดอร์ Hybrid   ความแตกต่างระหว่าง Fundamental กับ Technical เป็นอย่างไร  สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 21, 2024

เชื่อว่าหลายคนคงสับสนว่า FOREX ต่างกับ STOCK(หุ้น) ยังไง แล้วจะเลือกเทรดอะไรดีกว่ากัน แบบไหนมีความเสี่ยงเยอะกว่ากัน คำถามที่มักจะได้ยินกันบ่อยและสร้างความสับสนให้กับเทรดเดอร์มือใหม่อย่างมาก ควรเลือกเทรดในสไตล์ที่ตนเองชอบหรือมีความถนัดในสิ่งนั้น เพราะทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน   ทำความรู้จักกับ FOREX VS STOCK ต่างกันอย่างไร FOREX คือ การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ นักลงทุนสามารถเลือกซื้อขายคู่สกุลเงิน เพื่อเก็งกำไรจากค่าเงินที่เลือก STOCK คือ ตราสารที่ออกโดยบริษัททำให้นักลงทุนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการนั้น ๆ ตามจำนวนหุ้นที่ถือครอง สำหรับผลกำไรตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับก็ต่อเมื่อผลตอบแทนของบริษัทได้ผลกำไร ปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ปริมาณการซื้อขานสินทรัพย์หลากหลาย โดยเฉพาะคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยม เช่น EUR/USD , USD/JPY , AUD/USD , GBP/USD ปริมาณการซื้อขายประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน หากเป็นตลาดหุ้นมีปริมาณการซื้อขายของตลาดโลกเฉลี่ย 2000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน สภาพคล่องที่มีปริมาณการซื้อขายแตกต่างกัน ตลาดฟอเร็กซ์มีสภาพคล่องและสเปรดที่แน่นและทำให้การทำธุรกรรมลดต้นทุนได้ คู่สกุลเงินมักจะมีเปรดต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการเทรด Stock ที่มีสเปรดสูง เวลาการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้เข้าซื้อขายตลอด 24 ชม. จึงเป็นตลาดออนไลน์ที่เปิดกว้างและเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาร่วมเทรดลงทุนได้สะดวก จึงไม่มีปัญหาเรื่องช่องว่างของเวลาเมื่อเทียบกับการเทรด […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 20, 2024

การเทรดฟอเร็กซ์ของเทรดเดอร์ทุกคนจะต้องพบกับคำศัพท์หลากหลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นคำศัพท์แปลตรงตัวทำให้การแปลความหมายไม่ได้ยาก เช่นเดียวกับ Breakout Trading คือ การผ่าวงล้อม หากเป็นความหมายในวงการฟอเร็กซ์ ก็จะหมายถึงการทะลุแนวรับ แนวต้าน สื่อถึงราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเร็วนี้   ทำความรู้จักกับการผ่าวงล้อม Breakout Trading ก่อนการเทรดควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าวงล้อม เทรดเดอร์ทุกคนควรทำความเข้าใจกับความหมาย Breakout Trading ซึ่งเป็นความหมายของการผ่าวงล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสเก็งกำไรแบบเห็นผลสำเร็จ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ทางเทคนิค การพิจารณากราฟที่มีแนวรับและแนวต้านเพื่อให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรก หากมีการเคลื่อนไหวทะลุกรอบนั่นหมายถึงสัญญาณเตือนให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวทะลุกรอบไปด้านบน หมายความว่าราคามีแนวโน้มที่สูงขึ้น หากเคลื่อนไหวทะลุกรอบมาด้านล่าง หมายถึง ราคามีแนวโน้มต่ำลง ประโยชน์และข้อจำกัดการใช้งานเบรกเอาท์เทรดดิ้ง เทรดเดอร์ส่วนมากนิยมใช้ประโยชน์จากสัญญาณผ่าวงล้อมหรือเบรกเอาท์ ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อขาย โดยที่เทรดเดอร์สามารถเปิดสัญญาการซื้อขายเพื่อติดตามราคาได้ หากราคาเกิดการผ่าวงล้อมขึ้นมาเมื่อใดจะเห็นได้ว่าการวิ่งของราคารุนแรง นอกจากนี้ประโยชน์การเทรดที่ช่วยสร้างโอกาสเก็งกำไรได้เพิ่มมากขึ้น อย่างที่ทราบดีว่าการคาดการณ์ทิศทางของราคาไม่มีทางเดาทางได้แม่นยำแบบ 100% เพราะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจากหลาย ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มราคา หากนักลงทุนสามารถเปิดสัญญาได้ถูกจังหวะยิ่งเพิ่มโอกาสความสำเร็จ แต่การวิเคราะห์เบรกเอาท์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายหรือทำกำไรได้ตลอด สำหรับทุกคนที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่หัดเทรดสามารถทำความเข้าใจกับรูปแบบและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา     สำหรับข้อจำกัดการใช้งาน Breakout Trading ที่ล้มเหลวส่วนมากเกิดจากราคาที่เคลื่อนไหวเกินแนวรับหรือแนวต้าน จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นักลงทุนหลายคนเข้าใจผิดเพราะคิดว่าเป็นสัญญาณที่ถูกต้องและคาดว่าหลังจากนี้จะเกิดการกลับตัว มักจะเกิดเหตุการณ์นี้หลายครั้งก่อนที่จะเกิดเบรกเอาท์ขึ้นจริง ๆ เทรดเดอร์หลายคนเข้าใจผิดส่งผลทำให้โอกาสเก็งกำไรนั้นคาดเคลื่อนหรือมีความเป็นไปได้ลงลงนั่นเอง     Breakout […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | March 1, 2024

forex ผิดกฎหมายไหม เทรดในประเทศไทยผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรหรือหาเงินถือว่าไม่ผิด เพราะยังไม่มีกฎหมายในไทยรับรองหรือห้ามการเทรด ปัจจุบันยังไม่มีโบรกเกอร์ยื่นจดทะเบียนเพื่อรองรับการเทรดในไทยแบบถูกกฎหมายไทย ดังนั้นการเทรดฟอเร็กซ์ยังต้องผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศเท่านั้น เทรด forex ผิดกฎหมายไหม ? เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินคำว่าฟอเร็กซ์มาแล้ว หลายคนสงสัยว่าการเทรด forex ผิดกฎหมายไหม ? ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ที่โด่งดังหลาย ๆ เคสในบ้านเรา ต้องบอกก่อนว่าต้องแยกออกเป็นเคส ๆ อย่างแรกการเทรดในไทยเพื่อหาเงินหรือเอาไว้เก็งกำไรผ่านโบรกเกอร์ในต่างประเทศถือว่าไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมาย แม้ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีกฎหมายห้ามการเทรด เพียงแค่ตอนนี้ไม่มีบริษัทใดสามารถยื่นจดทะเบียนเป็นโบรกเกอร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยได้ ทำให้เทรดเดอร์ในไทยต้องลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศเท่านั้น ส่วนอีกกรณี หากคุณหากคุณถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบหรือได้รับความเสียหายจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ๆ ก็ตาม โบรกเกอร์ที่คุณลงทุนไปนั้นอยู่ต่างประเทศผู้เสียหายไม่สามารถฟ้องร้องอะไรได้เลย ต้องเข้าใจว่ากฎหมายในไทยยังไม่ได้คุ้มครองในส่วนนี้ หากถูกโกงไม่สามารถแจ้งความในไทยได้ ยกเว้นการยื่นฟ้องร้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศได้ การเทรด forex ผิดกฎหมายไหม แนะวิธีเลือกโบรกเกอร์ให้ปลอดภัย สนใจลงทุนเทรด forex ผิดกฎหมายไหม ในความเป็นจริงการลงทุนกับโบรกเกอร์ต่างประเทศไม่ผิดเพราะในไทยยังไม่รับรองจดทะเบียนโบรกเกอร์ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรมีวิธีเลือกโบรกเกอร์ให้ปลอดภัยต่อการลงทุน โดยมีวิธีหลัก ๆ ดังนี้ ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยต่อการเทรดในระยะยาว การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ที่ดีต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่ดูแล ประสบการณ์เปิดให้บริการมานานยิ่งแสดงถึงความมั่นคงและเสถียรภาพของโบรกเกอร์ รวมถึงมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องนักลงทุน หน่วยงานที่ดูแลและออกใบอนุญาตให้กับโบรกเกอร์มีหน้าที่ควบคุมดูแลโบรกเกอร์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพิพาทระหว่างนักลงทุนกับโบรกเกอร์คุณสามารถร้องเรียนปัญหาได้ สามารถทดลองใช้บัญชีการเทรดเพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อการเรียนรู้ระบบและเครื่องมือต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมเทรดหรือลงทะเบียน หากโบรกเกอร์ไหนมีให้ลองเทรดแนะนำว่าคุณควรเข้ามาชมหน้าตาของแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์นั้น […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 29, 2024

เว็บเทรด Forex ในไทย กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก แพลตฟอร์มทันสมัยได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเทรดเดอร์ทุกท่าน ช่องทางลงทุนผ่านตลาดออนไลน์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน สามารถเข้าร่วมซื้อขายตราสารได้ครอบคลุมมากที่สุด เว็บเทรด Forex ในไทย ซื้อขายทำงานอย่างไร กระแสการเทรดฟอเร็กซ์ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เว็บเทรด Forex ในไทยเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ทำให้การเทรดแต่ละครั้งจำเป็นต้องคาดการณ์ทิศทางของสกุลเงินเป็นอย่างไรเพื่อผลสำเร็จในการซื้อขายแต่ละครั้ง ผลกำไรที่ได้แต่ละครั้งเกิดจากความผันผวนของราคาในช่วงเวลานั้น ๆ เป็นตลาดที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง การเทรด Forex เป็นการซื้อขายสกุลเงินที่มีตัวเลือกให้ซื้อหลายประเภท เช่น EUR/JPY หมายถึงการซื้อ EUR และขาย JPY ทุกวันนี้เป็นตลาดการซื้อขายออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราผ่านตลาดออนไลน์ได้พร้อมทั้งมีเครื่องมือช่วยให้การเทรดง่ายขึ้น เช่น MetaTrader 4 , MetaTrader 5 10 อันดับโบรกเกอร์ เว็บเทรด Forex ในไทยที่นิยมใช้งาน สำหรับใครที่กำลังลังเลไม่รู้ว่าการเลือกเว็บเทรด Forex ในไทยค่ายไหนน่าสนใจและปลอดภัยบ้าง วันนี้จะมาแนะนำ 10 อันดับโบรกเกอร์ที่คนไทยนิยมใช้งานสูงสุดในปี มีดังนี้ MiTrade โบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลีย บริษัทได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องสร้างความน่าเชื่อให้แก่ลูกค้า มีบริการซื้อขายสินค้าเกือบ 100 […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 22, 2024

วิธีเทรด forex ควรเริ่มต้นอย่างถูกวิธี เพื่อเลี่ยงปัญหาการล้างพอร์ต หากเทรดเดอร์ขาดการฝึกฝนและการวางแผนที่ดีอาจทำให้พบกับความเสี่ยงสูง จำเป็นอย่างยิ่งควรเริ่มต้นเทรดอย่างถูกต้องเพื่อเปิดโอกาสเก็งกำไรได้อย่างยั่งยืน ควรเริ่มที่ตนเอง หมั่นหาความรู้ ฝึกฝนบ่อย ๆ จนกว่าจะเริ่มเชี่ยวชาญไปเรื่อย ๆ หัวใจสำคัญที่ควรรู้วิธีเทรด forex ให้สำเร็จ การเทรดเป็นการลงทุนกำลังมาแรง ก่อนเปิดออเดอร์ซื้อขายควรทำความเข้าใจกับ วิธีเทรด forex อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้กับตนเองมี ดังนี้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่ตนเองต้องการคืออะไร เชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการนั่นคือเงิน ความร่ำรวย ทำให้การเทรดฟอเร็กซ์จึงเป็นเป้าหมายของนักลงทุนรุ่นใหม่ สิ่งสำคัญและไม่ควรมองข้ามนั่นคือการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการและมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นจริง ต้องไม่ลืมว่าตลาดมีความผันผวนเกิดขึ้นทุกวัน แนะนำควรตั้งเป้าในแต่ละวันไม่มากหรือน้อยเกินไป เข้าใจเรื่องเวลาของตนเองเป็นอย่างไร มีเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากน้อยเท่าไหร่ ทั้งนี้กลยุทธ์แต่ละแบบมีรายละเอียดต่างกันออกไป สิ่งสำคัญควรทำความเข้าใจเกี่ยวกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง หากเป็นคนไม่มีเวลาให้กับตัวเองได้เพิ่มเติมความรู้แนะนำว่ายังไม่ควรลงทุน ควรยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ ควรตระหนักเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ไม่มีอะไรแน่นอนโอกาสถูกต้องแบบ 100% ทุกครั้งเป็นไปได้ยาก เรียนรู้จักยอมรับในความผิดพลาด ไม่ควรยึดติดหรือต้องการแก้มืออีกครั้ง รวมถึงการรู้จักหลักบริหารเงินอย่างถูกวิธี ทัศนคติที่ควรรู้ ก่อนเริ่ม วิธีเทรด forex จริงจัง เมื่อต้องการเทรด forex เป็นอาชีพ ควรปรับทัศนคติความคิดของตนเองก่อนเรียนรู้อย่างจริงจัง ซึ่งมีผลต่ออนาคตดังนี้ ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จแน่นอน หากต้องการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพควรฝึกฝนตนเอง […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 19, 2024

กราฟ forex มีกี่ประเภท วิธีอ่านกราฟ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ให้ประสบความสำเร็จในการเทรด สิ่งจำเป็นในการอ่านกราฟให้แตกฉานหลากหลายประเภทคือ Basic Skills ที่ทุกคนควรทราบ เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรก้อนโตได้อย่างง่ายดายแค่รู้จักกราฟฟอเร็กซ์ กราฟ forex มีกี่ประเภท วิธีอ่านกราฟเป็นอย่างไร ความสำคัญของการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เรียนรู้กราฟ forex มีกี่ประเภท วิธีอ่านกราฟเป็นอย่างไร กราฟเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์ทุกท่านมองเห็นภาพราคาสินทรัพย์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการทำธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ กราฟเป็นเหมือนปัจจัยสำคัญที่รวมข้อมูลไว้ครบทั้งปัจจัยตลาด ข่าวสาร อารมณ์ตลาด การคาดการณ์ของ Trader  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคา รูปแบบกราฟที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้ในการวิเคราะห์มี 3 แบบหลัก ๆ คือ กราฟแท่งเทียน (Candlestick chart) กราฟแท่งเทียน (Candlestick chart) จัดว่าเป็นรูปแบบกราฟแท่งที่มีความซับซ้อน แสดงข้อมูลอย่างละเอียดแต่เป็นรูปแบบการอ่านง่าย เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้กันมากมาย เพราะว่ารูปแบบเข้าใจง่าย มีสีแตกต่างอย่างชัดเจน สีสากลที่นิยมใช้คือสีแดงและสีเขียวเพื่อให้เห็นภาพตลาดขาขึ้นและขาลง ตัวอย่างหากแท่งเทียนเป็นสีแดง หมายถึงราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แต่ถ้าเป็นสีเขียว หมายถึง ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด กราฟแท่ง (Bar chart) กราฟแท่ง (Bar […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 18, 2024

สมัคร forex ที่ไหนดี เพื่อความปลอดภัยตลอดการลงทุน จำเป็นอย่างยิ่งควรเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับตนเอง สิ่งสำคัญควรมีแนวทางพิจารณาคุณสมบัติโบรกเกอร์ เปรียบเสมือนการวางรากฐานแน่นหนาเพราะเป็นการลงทุนที่มีความผันผวนสูง ดังนั้นการสมัคร Trade Forex จุดเริ่มต้นต้องมั่นคงสมัครกับโบรกเกอร์มืออาชีพดีสุด แนะนำ 8 โบรกเกอร์ยอดนิยมมาแรง สมัคร forex ที่ไหนดีสุด สำหรับใครที่ยังลังเลไม่รู้ว่าควร สมัคร forex ที่ไหนดีสุด เลือกโบรกเกอร์ไหนปลอดภัยที่สุด หากใครยังไม่รู้ว่าต้องเลือกเจ้าไหน แนะนำว่าไม่ควรมองข้ามโบรกเกอร์ยอดนิยมที่คุณต้องลอง เช่น GMI Markets โบรกเกอร์ยอดนิยมเป็นที่รู้จักกันดีในวงการเทรด จุดเด่นของแบรนด์นี้คือ ฝากถอนเร็ว เรทต่ำ ค่าบริการถูก ฟรี swap ได้แบบไม่จำกัดเวลา หน้าเว็บเข้าใจ ระบบ Server ดีไม่มีค้าง Exness มีชื่อเสียงในไทยมานานและเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยม จุดเด่นและเป็นที่ยอมรับด้านบริการและความรวดเร็วให้บริการดี สะดวกทำธุรกรรมผ่านธนาคารไทยได้ตลอด XM อีกหนึ่งโบรกเกอร์ที่ได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์ ความรวดเร็วด้านการเงิน ไม่มีเรทฝากถอน มีโบนัสให้ ระบบการใช้งานเมนูง่ายและไม่ติดขัดปัญหาการอ่านกราฟ HotForex มีตราสารให้เลือกเทรดค่อนข้างหลากหลาย ความเสถียรของระบบดี ทั้งนี้มีระบบ copy เพิ่มความสะดวกในการเทรดเพื่อหวังผลได้จริง แม้ว่าเป็นโบรกเกอร์ที่มีระยะเวลาในการถอนนานแต่ความชัวร์การันตีได้เงินจริง FBS […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 17, 2024

ขั้นตอนสมัคร forex สำหรับมือใหม่หัดเทรด ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการลงทุนกับโบรกเกอร์เพื่อซื้อขายผ่านการเทรด Forex การเปิดบัญชีมีขั้นตอนง่ายมากและใช้เวลาไม่นาน สามารถสมัครลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองเพียงเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและเปิดบัญชีพร้อมเก็งกำไรได้ทันที 7 แนวทางเลือกโบรกเกอร์อย่างไร ให้ปลอดภัยก่อนนำไปสู่ขั้นตอนสมัคร forex การเรียนรู้ขั้นตอน สมัคร forex ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ใจความสำคัญของการสมัครลงทะเบียนอยู่ที่ Broker ต้องเลือกอย่างไรให้ปลอดภัย เพียงทำตามวิธีเหล่านี้ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเลือกโบรกเกอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีบริษัทจัดตั้งเป็นหลักแหล่ง เปิดให้บริการมานานมีฐานลูกค้าครอบคลุม เพื่อการันตีความมั่นคงในบริษัท เลี่ยงโบรกเกอร์เถื่อนเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ในอนาคต ระบบจัดการได้มาตรฐาน วิธีสังเกตง่าย ๆ ควรดูเรื่องความชำนาญ ความพร้อมเรื่องระบบต้องเสถียร ไม่มีประวัติเสื่อมเสียหรือมีปัญหาขัดข้องในระบบ ฐานะทางการเงินมั่นคง ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของโบรกเกอร์ หากมีปัญหาทางด้านการเงินเมื่อไหร่ย่อมสร้างความสั่นคลอนให้กับบริษัทและความเชื่อถือของลูกค้าลดน้อยลง วิธีเช็คดูง่ายมากให้สังเกตจากตัวเลขเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ บทวิเคราะห์เชื่อถือได้ อีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเทรด นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ หากค่ายไหนทำออกมาดีย่อมได้รับความสนใจ ค่าธรรมเนียมเหมาะสม อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการพิจารณาคุณสมบัติของโบรกเกอร์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คิดเป็น Percents จากการซื้อขายในแต่ละครั้ง บางค่ายก็ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม เลือกโบรกเกอร์ให้เหมาะกับสไตล์ของตนเอง ดูว่าเรามีความชอบหรือความถนัดในส่วนใด ควรเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเองจะทำให้การเทรดฟอเร็กซ์มั่นใจยิ่งขึ้น บริการหลังการขายเป็นอย่าง อีกหนึ่งส่วนสำคัญของการเลือกโบรกเกอร์ การให้ความช่วยเป็นอย่างไร เช่น มีช่องทางติดต่อ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 16, 2024

Indicator คืออะไร คือตัวชี้วัดราคาเพื่อนำมาใช้ประกอบการเทรด สามารถนำมาใช้เพื่อดูทิศทางของราคาก่อนตัดสินใจซื้อขาย จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์สภาพตลาด ดูแนวโน้มตลาด จากการ Reference Information และปัจจัยพื้นฐานให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากสุด ทำความรู้จักกับ Indicator คืออะไร Indicator คืออะไร คือตัวชี้วัดที่มีความสำคัญต่อเทรดเดอร์ทุกคน เปรียบเสมือนเป็นอาวุธลับของนักลงทุน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เกิดจากการตัวเลข ข้อมูลดิบ ราคา จำนวนการซื้อขายมาคำนวณ ทำให้การวางแผนการลงทุนได้อย่างปลอดภัยและสามารถจับจุดสำคัญได้ จากข้อมูลที่ผ่านการคำนวณมาอย่างดี ช่วยให้เราจับจุดสำคัญได้ นักเทรดสายวิเคราะห์คำนวณส่วนมากถูกใจสิ่งนี้ เมื่อเรามองเห็นแนวรับ-แนวต้านบน Graph แล้ว การช้อนซื้อเพื่อเก็บไว้เก็งกำไรได้ตามต้องการ สามารถนำเครื่องมือนี้มาใช้ในการเทรดได้แบบระยะสั้นหรือระยะยาวตามความถนัด Indicator พื้นฐานที่ได้รับความนิยมมีดังนี้ MA , EMA , RSI , MACD , Fibonacci     ความเข้าใจผิด ๆ กับ Indicator คืออะไร เชื่อว่าหลายคนยังคงเข้าใจผิด กับ Indicator คืออะไร โดยเฉพาะมือใหม่หัดเทรดมักเข้าใจผิดมี ดังนี้ Indicator […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | January 4, 2024

คู่เงิน Forex ที่สามารถซื้อขาย Currency ได้อย่างอิสระ โดยจะต้องจับคู่เพื่อซื้อขาย มีลักษณะการแลกเปลี่ยน Currency หนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่ง การนำมูลค่าของ Currency ต่างกันมาเพื่อเปรียบเทียบมีทั้ง Currency หลักและ Currency รอง ซึ่งหมายถึงตัวหน้าหรือตัวหลังของคู่เงินเท่านั้น ๆ คู่เงินถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเอาไว้ตามสากล เป็นที่เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับคู่เงินที่มีให้เราใช้งาน วิธีการเลือก คู่เงิน Forex ตามกระแสความนิยม การเลือก คู่เงิน Forex เพื่อต้องการลงทุนใน ตลาดฟอเร็กซ์ คนทั่วโลกนิยมเล่นเป็นคู่ Currency หลักของโลก โดยมีความโดดเด่น และได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ส่งผลทำให้เกิดการซื้อขายตลอดเวลาและมีสภาพความคล่องตัวสูงมาก ปัจจัยหลักของการเลือกคู่เงินที่คนส่วนใหญ่ เลือกเพราะมาจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ตลาดทั่วโลกที่หลายคนยอมรับคือ ดอลลาร์สหรัฐ เพราะเป็น Currency ที่คนส่วนมากใช้และหลายประเทศใช้เป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตน การเลือกทำธุรกรรมการซื้อขายเงินตรา เป็นผลมาจากความต้องการในการค้าระหว่างประเทศ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของเทรดเดอร์ใช้เป็นตัวช่วยการตัดสินใจ ว่าต้องการเลือกคู่เงินสกุลใดนั่นเอง “คู่เงิน Forex” หลัก ๆ ที่เราเห็นกันได้บ่อย ๆ บนโบรกเกอร์ สำหรับการเลือก เทรดฟอเร็กซ์ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 27, 2023

Volume Forex คือ การถือครองราคาเป็นหน่วยหรือปริมาณการซื้อขายในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นค่าที่เราสามารถคาดการณ์ได้ว่า Directional Trading ของราคานั้นมีแนวโน้มไปในแนวทางไหน สามารถนำข้อมูลมาช่วยให้การเทรด และสร้างอินดิเคเตอร์ เพื่อนำมาช่วยเรื่องการเทรดและการตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้น ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการเทรดที่คุณจำเป็นต้องรู้ ขั้นตอนการพิจารณา Volume Forex เมื่อต้องการ เทรด forex อย่างมีหลักการ การพิจารณา Volume Forex คือสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนจะต้องทราบ ก่อนปิดการซื้อขาย ความเหมาะสมในที่นี้ไม่ได้มีกฎตายตัว ว่าจะต้องเท่าไหร่ การเทรดในตลาดอยู่ ๆ ดี ๆ แล้วเห็นว่า Volume ซื้อขายน้อย ซึ่งเป็นสัญญาณแจ้งให้รู้ว่า ช่วงนี้ไม่มีเทรดตัวนี้ หรือมันอาจเป็นช่วงเวลาของการพัก จากแนวโน้มก็ได้ แต่หลังจากนี้คุณอาจจะได้เห็นจังหวะที่เหมาะสม จากหุ้นตัวนี้ก็ได้ ทั้งนี้สัญญาณของ Volume เป็นไปตามธรรมชาติ อาจใช้ในการสังเกตพฤติกรรมของผู้เล่นเห็นผลได้น้อย อาจเป็นการพักตัวเปรียบเหมือนเป็นการหลอกเราก็ได้ “Volume Forex” มีประโยชน์อย่างไร? สำหรับการเลือกใช้ Volume Forex คือตัวช่วยอย่างดีที่มีส่วนสำคัญในการเทรดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด มีประโยชน์ต่อเทรดเดอร์อย่างมาก ดังนี้ สามารถช่วยให้คุณคาดการณ์ราคาสูงที่สุดได้ ในตลาดฟอเร็กไม่ได้มีเพียงแค่ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 26, 2023

เทรด Forex การลงทุนซื้อขายคู่สกุลเงินผ่านโบรกเกอร์ การลงทุนในที่นี้ มีทั้งผลกำไรและโอกาสทำเงินได้ ทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีความผันผวน เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งมากและน้อยตามกลไกทางด้าน World Economy  ส่งผลให้ขาดทุนอย่างรวดเร็วหรือกำไรก้อนโต เทรดเดอร์ควรมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจภาวะ World Economy เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ ทำไมการ เทรด Forex ถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลก สาเหตุหลักของการเทรด Forex เป็นที่นิยมไปทั่วโลกการลงทุนใน คู่สกุลเงิน หมีความต่างจากหุ้นส่วนอื่น ๆ เพราะฟอเร็กซ์สามารถทำกำไรได้ ทั้งขาขึ้นและขาลง ต่างจากการลงทุนประเภทอื่นอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญการลงทุนเริ่มต้นได้ด้วยเงินขั้นต่ำหลักร้อย หากเป็นหุ้นหรือประเภทอื่นอาจจะต้องเตรียมทุนมากถึงหลักหมื่น ถือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาร่วมซื้อขาย นอกจากนี้ความหลากหลายของ Forex Market  ที่เลือกลงทุนได้หลายอย่าง เลือกได้ตามความชอบและการลงทุนที่มีความสามารถ และการวิเคราะห์เก่ง ๆ จะช่วยสร้างผลตอบแทนสูง สิ่งที่ควรรู้ก่อน เทรด Forex อยากเป็นเทรดเดอร์ที่ดีควรเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการเทรด ให้กระจ่างมากสุด เพื่อป้องกันความเสี่ยง และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อย่างแรกคือสิ่งที่คุณต้องรู้ว่าการลงทุนในตลาดไม่ใช่การเล่นพนัน จึงไม่ควรนำความเชื่อ หรือความน่าจะเป็นเข้ามาตัดสินโดยเด็ดขาด หากมีความโลภมากอาจทำให้เสี่ยงและสูญเสียเงินโดยใช่เหตุ หากเลือกใช้ Leverage มากเกินไป […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 22, 2023

Margin Forex เปรียบเสมือนเป็นหลักประกัน ที่ฝากไว้กับ Broker จำนวนหนึ่ง มาร์จิ้นเป็นเหมือนการรักษาความปลอดภัยต่อเทรดเดอร์ โดยครอบคลุมความเสี่ยงของเทรดเดอร์กับ Broker ซึ่งแสดงค่าตัวเลขเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ การเทรดฟอเร็กซ์จะกำหนดเลเวอเรจสูงสุด ได้ตามที่ต้องการจะใช้ ในการซื้อขาย แต่ละ Broker แต่ละรายก็แตกต่างกันออกไป วิธีเลือกโบรกเกอร์ ทำความรู้จักกับ Margin Forex อย่างละเอียด ทำความรู้จักกับ Margin Forex หรือตลาดเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยตลอดการลงทุน โดยการที่เทรดเดอร์ทุกคน จะเลือกฝากเงินทั้งนี้ช่วยลดความเสี่ยงของตนเองกับ Broker ได้ สัดส่วนในที่นี้จะคำนวณออกมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ ที่ช่วยลดความเสี่ยงของตนเองกับ Broker ได้ สัดส่วนในที่นี้จะคำนวณออกมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ ทางด้านเงินฝากในมาร์จิ้นเป็นเสมือนเงินเงินซื้อขายที่อยู่ในบัญชีทุกคนที่ร่วมเทรดกับ Broker นั้น ๆ ที่สำคัญมาร์จิ้นที่คำนวณได้ อาจมีความต่างกันและส่งผลทั้งในด้านบวกและลบต่อผลกำไรและขาดทุน Free Margin Forex คืออะไร? Free Margin Forex คือ เปรียบเสมือนเป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง หลักประกันที่เหลือเงินในบัญชี จำนวนเงินที่สามารถทำการซื้อขาย พร้อมกับการ position ใหม่ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 15, 2023

Leverage ถ้าจะให้แปลความหมายแบบตรงตัว ทางด้านการลงทุนการเงิน ซึ่งจะหมายถึง Tools ที่มีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในด้านการลงทุน และช่วยทำให้คุณสามารถได้รับผลตอบแทนสูงยิ่งขึ้น ในทางกลับกันมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนเยอะก็เป็นได้ ซึ่งมีความหมายทั้งด้านบวกและด้านลบ และอำนาจการซื้อขายขนาดใหญ่ จากเงินทุนเริ่มต้นน้อย ๆ ได้ Margin และ Leverage Trader มักจะเข้าใจ Leverage ผิด ๆ ความสำคัญทางด้านธุรกิจการเงินมีความสัมพันธ์ ที่มีอัตราส่วนระหว่างหนี้สินที่มีมูลค่าต่อทรัพย์สิน เพื่อการลงทุนหรือโครงการสร้างผลตอบแทนให้ได้เป็นสองเท่า โดยสามารถกำหนดให้อยู่ในรูปของเงินหลักประกัน ที่ต้องการวางหรือมาร์จิ้นนั่นเอง ตัวอย่างเช่น เราเลือกใช้เลเวอเรจ 1:500 มีความหมายว่า เราจะต้องวางมาร์จิ้นเอาไว้ที่ 1 หน่วย แต่ว่าคุณสามารถถือครองสถานะได้มากถึง 500 หน่วยนั่นเอง ส่วนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Margin เปรียบเสมือนเป็นการมัดจำ หลายคนมักจะเข้าใจผิด ว่าเป็นค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์เรียกเก็บ ความจริงคือหลักประกันที่โบรกเกอร์กันไว้ และไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมแต่อย่างใด หน้าที่ของมาร์จิ้นเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่า เรามียอดเงินคงเหนือบาลานซ์กับสถานะของ Trader นั่นเอง ทั้งนี้จำนวนมาร์จิ้นที่มีจะสัมพันธ์กับขนาดสถานะของบัญชีและตราสาร ที่คุณมีอยู่ในขณะที่คุณต้องการซื้อขายนั่นเอง อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ Leverage มากขึ้นเท่าไหร่ มีผลลัพธ์ด้านกำไรและขาดทุนมีผลต่อเงินทุนที่เราวางเอาไว้เป็นหลักประกันของมาร์จิ้น แต่ละโบรกเกอร์กำหนด การใช้งาน Leverage […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 13, 2023

แอพเทรด forex ดี ๆ ต้องมีระบบการเงินที่ดีมาก ๆ โดยเฉพาะการถอนเงินเนี่ย ต้องไว ไม่ช้า และต้องมีการซัพพอร์ตสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมงด้วย ยิ่งแอพไหนที่มีใบอนุญาตด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นแอพที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจได้เพิ่มมากขึ้นแน่ ๆ แต่การที่จะมีใบอนุญาตก็ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย เพราะการที่ แอพเทรด forex ไหนได้รับรองก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือได้เพิ่มขึ้นเยอะกว่าเท่าตัวเลยทีเดียว แต่นอกเหนืออื่นใด ตลาดการลงทุนก็ต้องมีเยอะด้วย ต้องมีให้เลือกแบบจุใจ คอมมิชชั่นก็ต้องดี การบริการก็ต้องดี พร้อมมีบัญชีเดโม่ให้ทดลองใช้งานสำหรับสมาชิกใหม่ แบบครบครันทั้งแอพก็จะสมบูรณ์แบบที่สุด 9 อันดับแอพเทรด forex มาแรง ใครที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มแอพเทรด forex ดี ๆ ที่มีการซัพพอร์ต 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าธรรมเนียม ลงทุนแล้วคุ้มค่า มาดูเลยว่าแอพไหนที่ควรใช้งานกันบ้าง Quantum AI เป็น Application Forex ที่ดาวน์โหลดง่าย ไฟล์กระทัดรัดมาก ๆ ไม่ว่ามือถือของคุณจะระบบใด รุ่นใดก็สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้สบาย ๆ รวมถึงยังใช้งานผ่านบราวเซอร์ได้ด้วย ซึ่งภายในแอพพลิเคชั่นจะมีคู่ลงทุนให้เลือกมากมาย […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 11, 2023

เทรด forex เป็นอาชีพ ให้ตัวเองมีรายได้ ถามว่าทำได้จริง ๆ ไหม? ก็ต้องตอบตามจริงเลยว่า แล้วแต่ประสบการณ์ของเทรดเดอร์ ยิ่งมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างแนวทางหารายได้จาก ตลาด forex ได้มากยิ่งขึ้น ฉะนั้น คนที่มีประสบการณ์สูง ๆ พื้นฐานแน่น ๆ ก็จะสามารถสร้างเงิน สร้างรายได้เข้ากระเป๋าได้เยอะมาก ๆ แต่กับคนที่เพิ่งหัดเทรด ยังไม่มีพื้นฐาน ต้องบอกเลยว่า มันเสี่ยงและอาจจะสร้างรายได้แบบที่คุณพอใจไม่ได้แน่ ๆ แต่ทุก ๆ อย่างก็ขึ้นกับจำนวนทุนของแต่ละคนด้วย เพราะความได้เปรียบจริง ๆ แล้ว มันก็ต้องผสมผสานทั้งประสบการณ์และเงินทุนควบคู่กันไป อยากเทรด forex เป็นอาชีพต้องรู้อะไรบ้าง? การที่เราจะเทรด forex เป็นอาชีพ เราจะต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อใช้เครื่องมือต่าง ๆ ให้เป็น มีพื้นฐานในการเทรด วิเคราะห์กราฟให้เป็น เลือกโบรกเกอร์ที่ดี ต่อการลงทุนได้ คุณต้องรู้เรื่องคู่เงินอย่างละเอียดยิบ คุณต้องเข้าใจกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอ เพื่อความแม่นยำในการลงทุนของคุณเอง แต่นอกจากนี้แล้ว คุณยังต้องรู้เรื่องอื่น ๆ […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 6, 2023

เทรด forex โบรกไหนดี จะรู้ได้ยังไงว่าโบรกเกอร์ไหนเปิดมานานหรือว่าไม่นาน จะเช็คได้ยังไงว่า โบรกเกอร์ไหนจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตมาแล้วจริง ๆ ไม่ได้เมคขึ้นมา เราจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าโบรกเกอร์ไหนมีมาตรฐานหรือว่าไร้คุณภาพ จะพิจารณาอย่างไรกับโบรกเกอร์ที่ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงมาก่อน ควรเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม ข้อเสนอของแต่ละโบรกเกอร์ก็คล้าย ๆ กัน ฝ่ายบริการแต่ละแห่งดีจริงไหม ช่องทางการฝากถอนเว็บไหนเร็วสุด ๆ บ้าง? เว็บไหนล่ะที่มีความยุติธรรมโปร่งใสและเป็นกลางจริง ๆ เราจะเลือกเทรด forex โบรกไหนดี? ควรเทรด forex โบรกไหนดีในปีนี้ มาดูกันเลย เราจะรู้ได้ยังไงว่าเทรด forex โบรกไหนดี เพราะการเลือกโบรกเกอร์ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ๆ ฉะนั้นจะพิจารณาเลือกทั้งทีก็มาดูเลยดีกว่าว่า ปีนี้ มีโบรกเกอร์ไหนที่ดีและฮิต ๆ กันบ้าง LAND-FX โบรกเกอร์ที่เปิดให้บริการมานานมาก ๆ ถ้าพูดถึงความเชี่ยวชาญต้องบอกเลยว่ามีอายุมากกว่า 10 ปี แน่นอน แถมยังได้รับกาจดทะเบียนผ่านหน่วยงานชั้นนำมาแล้วด้วย ถ้าคุณเทรดที่นี่ก็จะไม่มีค่าคอมมิชชั่น Hantec Markets โบรกเกอร์ที่คอยให้ความรู้ในการเทรดต่อบรรดาเทรดเดอร์เสมอ ไม่ว่าคุณอยากได้รับความรู้ในเรื่องใด หรือว่ามีปัญหาในการเทรดอย่างไร ก็จะมีทีมงานมากประสบการณ์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาทุกเมื่อ นี่เป็นโบรกเกอร์ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2533 IC Markets […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 4, 2023

forex เล่นยังไง มือใหม่หลาย ๆ คนอาจจะยังงงว่าการเทรด forex นั้น ต้องทำยังไงบ้าง มันเปิดให้บริการกี่โมง ซึ่งเราอย่างแรกเลยเนี่ย เราจะต้องมีบัญชีในการเทรดเสียก่อน และก็ต้องมีเงิน ที่เอาไว้ใช้สำหรับเทรด เพื่อเป็นการลงทุนในแต่ละโบรกเกอร์นั่นเอง การเริ่มต้นสัมผัส forex เล่นยังไง เล่นได้ตอนไหนบ้าง? สำหรับเวลาในการเปิดให้บริการ forex สำหรับคนที่ไม่รู้เลยว่า forex เล่นยังไง มาดูก่อนเลยว่าต้องเล่นเวลาไหนบ้าง เพราะว่าตลาดการเทรดของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเวลาของแต่ละประเทศมันจึงแตกต่างกันออกไปด้วยนั่นเอง USA ตลาด forex จะมีระยะเวลาเปิดในช่วง 1 ทุ่ม จนถึง ตี 3 LONDON ตลาด forex จะมีระยะเวลาเปิดในช่วง บ่าย 3 โมง จนถึง 5 ทุ่ม EUROPE ตลาด forex จะมีระยะเวลาเปิดในช่วง บ่าย 2 โมง จนถึง 5 ทุ่ม […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | December 1, 2023

ดัชนีหุ้น (Stock Index) ถือว่าเป็น Choice ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน เนื่องจากไม่ว่าใครก็สามารถทำการซื้อขายได้โดยตลอดเวลา โดยสามารถเลือกซื้อ เลือกขาย กระจายความเสี่ยงได้ตามความต้องการได้ทันที โดยสามารถใช้แนวทาง ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการซื้อขายได้ทุกเมื่อ เมื่อเทียบกับตลาดอื่นแล้วถือว่าเป็นตลาดที่มีดัชนีควบคุมราคาที่ต่ำ ทำให้ทุก ๆ คนสามารถลงทุนหุ้นในตลาดของประเทศต่าง ๆ ได้มากมายเช่น หุ้นใน USA หรือว่าหุ้นใน UK เป็นต้น การลงทุนดัชนีหุ้น (Stock Index) แม้ว่าการลงทุน ดัชนีหุ้น (Stock Index) จะมีสภาพคล่องที่ไม่สามารถเทียบเท่าพวกฟอเร็กซ์ได้ และค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าในบางโบรกเกอร์ แถมยังมีรอบการซื้อขายตามช่วงเวลาตลาดของแต่ละพื้นที่ ไม่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพราะมีข้อจำกัดด้านเวลา แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังคงซื้อขาย กันเยอะ จริง ๆ แล้วการซื้อหุ้นมันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง แต่เราสามารถกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อหุ้นหลาย ๆ บริษัทได้เพื่อกระจายความเสี่ยงและเก็งกำไร การลงทุนระยะยาวกับดัชนีหุ้น สำหรับดัชนีหุ้น (Stock Index) ยังคงมีประโยชน์เสมอ โดยเฉพาะการลงทุนในระยะยาว เพราะว่ามีความผันผวนที่ต่ำ และสเปรดที่สูง […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | November 29, 2023

ทองคำ สิ่งมีโดยเฉพาะเครื่องประดับค่าที่หลายชอบ หากเปลี่ยนมุมมองเป็นการลงทุนออนไลน์ การเทรดทองคำ เริ่มเป็นที่นิยมกว้างขึ้น ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเริ่มตกต่ำลง ราคาทองคำมีแนวโน้มสูงขึ้น หลายคนอาจควักจ่ายซื้อทองคำไม่ไหว เมื่อเลือกเปลี่ยนเป็นการลงทุนให้ผลตอบแทนอย่างงาม จึงหมดความกังวลเรื่องเงินทุนหรือการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าได้อย่างดี ความเป็นมาของการเทรดทองคำ ทองคำ จัดอยู่ในหมวดสินค้าโภคภัณฑ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการครอบครองมากที่สุด การเทรดทองคำ อีกหนึ่งการลงทุนของคนรุ่นใหม่และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ทองคำเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ในอดีตจนถึงปัจจุบันใครได้ครอบครองมากเท่าไรยิ่งบ่งบอกถึงฐานะ นอกจากเครื่องประดับแล้วยังนำมาใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ทุกวันนี้มูลค่าทองมีราคาสูงมากอีกทั้งยังเป็นอันตรายและต่อผู้ที่ครอบครองไม่ว่าจะเป็นการสูญหาย โจรกรรม ทำให้การลงทุนทรัพย์ปลอดภัยหรือ Safe Haven เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำและราคาทองสูงขึ้น ทำให้การลงทุนออนไลน์ช่วยดึงดูดผู้คนส่วนใหญ่ในเวลานี้อย่างมาก เงินทุนน้อย ความปลอดภัยสูงหมดความกังวลได้อย่างดี อยากเทรดทองคำผ่านระบบออนไลน์ต้องเริ่มต้นอย่างไร หากใครอยาก เทรดทองคำ ผ่านระบบออนไลน์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นเทรดอย่างจริงจัง หากเป็นมือใหม่หัดเทรดควรเริ่มต้นดังนี้ เลือก Broker ให้ดี ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการลงทุนออนไลน์ ควรเลือก Broker ที่มีประสบการณ์และมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง การกำกับดูแลจากองค์กรการเงินทั่วโลก พร้อมทั้งการรักษาความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์สูงสุด สามารถเข้าถึง Platform การซื้อขายได้เร็วและใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการเพื่อความสะดวกต่อการซื้อขายได้ทุกที่ เลือก Timing ที่เหมาะสมต่อการเทรด การหาเวลาที่มี Trend เคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี โดยส่วนมากขึ้นอยู่กับความต้องการทองคำในช่วงเวลานั้นด้วย ทั้งนี้การเลือกซื้อขายทองคำคุณสามารถทำสัญญาได้ตลอดทั้งวัน […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | November 27, 2023

SWAP (สว็อป) ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่นักลงจะได้รับหรือต้องเสีย สำหรับ SWAP คือ สิ่งที่นักลงทุนทุกท่านจะต้องพบเมื่อมีการถือครองสกุลเงินหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินของ FX ในส่วนดอกเบี้ยที่มีการถือครองสัญญาระยะยาวยิ่งมีดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้นหรือต้องเสียมากน้อยต่างกันตามช่วงเวลานั้น ๆ ดอกเบี้ยจะทำการคำนวณเมื่อสัญญานานข้ามวันถึงจะคิดได้ ค่า SWAP คืออะไร? ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่า SWAP คืออะไร ในการเทรด Forex จะมีค่าธรรมเนียมที่คุณจำเป็นต้องจ่ายตามสัญญา โดยปกติจะคิดจากการเทรดข้ามคืน ซึ่งค่าผลต่างของดอกเบี้ยที่มีทั้งค่าบวกและค่าลบที่เราจะมีโอกาสได้จากโบรกเกอร์ หากคุณมีความประสงค์ไม่อยากให้ค่าสว็อปติดลบให้ระวังเรื่องการเปิดออเดอร์ทิ้งไว้ข้ามคืน ปกติเวลาในไทยเป็นช่วง 04.00-05.00 น. ของทุกวัน เลี่ยงการเปิดออเดอร์หลายสัญญาหรือเลี่ยงโบรกเกอร์ที่คิดดอกเบี้ยสูง ๆ โดยส่วนมากเราจะเสียค่าสว็อปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ในคืนวันเสาร์และอาทิตย์ไม่มีการคิดค่า Swap แต่ว่าจะถูกนำไปคิดทบเป็นสามเท่าในคืนวันพุธตามค่าปกติ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SWAP คือสิ่งที่สำคัญมากๆ เมื่อต้องการเป็น Trader ที่มีฝีมือและเก็งผลกำไรได้ตรงตามเป้าหมาย ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ SWAP คือปัจจัยสำคัญที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของการเทรดฟอเร็กซ์ ทั้งนี้ SWAP จะถูกนำมาใช้ในเวลา 00.00 ของแพลตฟอร์ม ในทุกคู่สกุลเงินที่นำมาใช้ทุกล็อตจะมีค่าคำนวณเป็นพื้นฐานคือ 100,000 หน่วย/1 LOT หากคุณต้องการตรวจสอบสว็อปบบน MetaTrader 4 (MT4) […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | November 24, 2023

ก่อนการเทรด ฟอเร็กซ์ ควรทำความคุ้นเคยเกี่ยวกับคำศัพท์ Forex ที่มีความจำเป็นต่อการเทรดอย่างมาก นัก Trader ที่ดีควรเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะเพื่อเข้าใจตัวย่อและความหมายเป็นอย่างไร หากใครเป็นมือใหม่เริ่มลงทุนเป็นครั้งแรกยิ่งต้องรู้ เพื่อลดความสับสนเมื่อเข้าสู่ Platform การเทรดอย่างจริงจังและได้ผลลัพธ์ในการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีคำศัพท์ Forex คำไหนบ้างที่เราต้องทำความเข้าใจเยอะ ๆ ก่อนเทรด Trader มือใหม่ก่อนลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ Forex ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่ Trader จำเป็นต้องทราบเพื่อลดความสับสนและเข้าใจในความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะคำศัพท์ฟอเร็กซ์สำหรับมือใหม่ที่ควรรู้ Currency Pair คู่เงิน หมายถึง คำที่ถูกเรียกเมื่อมีการซื้อขายคู่สกุลเงิน เพื่อต้องการเปรียบเทียบกับสกุลเงินนั้น ๆ เช่น EUR/USD Bid หมายถึง ราคาที่ Trader หรือนักลงทุนมีความต้องการที่จะซื้อ คือราคาที่ Trader พร้อมจะซื้อ Ask หมายถึง ราคาที่ Trader หรือนักลงทุนมีความต้องการที่จะขาย คือความพร้อมที่ Trader จะขาย Pip หมายถึง ค่าความเปลี่ยนแปลงที่มีราคาน้อยที่สุด ซึ่งระบุหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ Spread หมายถึง ค่าความเปลี่ยนแปลงของ bid […] อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | November 22, 2023

Foreign exchange market หรือ Forex คือ ตลาดการซื้อขายโดยตรงที่สามารถทำการซื้อขายได้ทั่วโลก อ่านต่อ

โดย ALPFOREX | June 25, 2023
crossmenu